Les 1: Criminaliteit

Les 1: Criminaliteit
§1 - Wat is criminaliteit?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Les 1: Criminaliteit
§1 - Wat is criminaliteit?

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

De afgelopen jaren is de criminaliteit...
Toegenomen
Afgenomen

Slide 3 - Poll

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij criminaliteit?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

In een samenleving heb je:
  1. Ongeschreven regels: deze staan niet op papier, fatsoensregels. (Bv: niet boeren in een restaurant)
  2. Geschreven regels: deze staan in de wet. (Bv: niet door rood rijden.)

Binnen het thema criminaliteit gaan we het vooral over geschreven regels hebben.


Slide 7 - Slide


Wetten of rechtsregels zijn geschreven regels

Slide 8 - Slide


Fatsoensnormen zijn ongeschreven regels

Slide 9 - Slide

Wat is criminaliteit?
  • Als je een geschreven regel overtreedt, kan je daarvoor gestraft worden. Je pleegt dus eigenlijk criminaliteit.
  • Criminaliteit = door de wet strafbaar gesteld gedrag.
  • Al het strafbare gedrag is te vinden in het Wetboek van Strafrecht.

Slide 10 - Slide

Overtreding vs. misdrijf
Overtreding
Misdrijf
Licht strafbaar feit
Ernstig strafbaar feit
Geen strafblad
Wel strafblad
Max 1 jaar hechtenis in het Huis van Bewaring
Max 30 jaar gevangenisstraf in de gevangenis
Poging tot en medeplichtigheid niet strafbaar
Poging tot en medeplichtigheid wel strafbaar

Slide 11 - Slide

Criminaliteit is:
  • Plaatsgebonden: de regels over wat wel en niet strafbaar is, verschilt per land.

Bv. Homoseksualiteit is in NL wel toegestaan, in Iran is dit strafbaar.


  •  Tijdgebonden: regels over wat wel en niet strafbaar is verschillen per tijd.

Bv. Vroeger was roken in een restaurant niet strafbaar, tegenwoordig wel. 

Slide 12 - Slide

Geef een voorbeeld van plaatsgebonden criminaliteit

Slide 13 - Open question

Geef een voorbeeld van tijdsgebonden criminaliteit

Slide 14 - Open question

Wat zijn de gevolgen van criminaliteit?

a. Materiële schade: alle schade die in geld uit te drukken is. Bv. Gestolen fiets, kapotgetrapte autospiegel, etc.

b. Immateriële schade: lichamelijk en/of geestelijke schade. Bv. Slapeloze nachten na een inbraak, straatvrees na een beroving.

Slide 15 - Slide


Criminaliteit is een maatschappelijk probleem

Slide 16 - Slide

Waarom?  • Veel mensen hebben er last van (emotioneel/materieel)


  • Veel meningen en belangen


  • Politiek probleem

Slide 17 - Slide