2.5 week 2 Kinderziekten en Rijksvaccinatie

1 / 28
next
Slide 1: Slide
Beroeps specifiek DAMBOStudiejaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij
kinderziekten?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Video

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Virus
Bacterie
Mazelen
Rode hond
Kinkhoest
Roodvonk
Bof
Waterpokken

Slide 12 - Drag question

Slide 13 - Video

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Wanneer is het landelijke Rijksvaccinatieprogramma gestart?
A
1947
B
1952
C
1957
D
1962

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie.
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quiz

BMR is de afkorting voor
(twee antwoorden goed)
A
Bof, mazelen, roodvonk
B
Bof, mazelen, rode hond

Slide 23 - Quiz

Op latere leeftijd kan gordelroos ontstaan. Welk virus (kinderziekten) is hiervoor verantwoordelijk?
A
Rode hond - rubellavirus
B
mazelen - mazelenvirus
C
waterpokken - varicella-zostervirus
D
bof - bofvirus

Slide 24 - Quiz

Stelling:
I: De vijfde ziekte begint met rode vlekjes in het gezicht
II: De zesde ziekte begint met hoge koorts daarna volgen vlekjes
A
stelling I is juist
B
stelling II is juist
C
stelling I en II zijn juist
D
stelling I en II zijn niet juist

Slide 25 - Quiz

Een zaadbalontsteking (orchitis) kan tot onvruchtbaarheid leiden. Dit kan het gevolg zijn van ...
A
Bof
B
Mazelen
C
Rode hond
D
Waterpokken

Slide 26 - Quiz

Ouders zijn verplicht hun kinderen te laten inenten volgens het rijksvaccinatieprogramma.
A
waar
B
niet waar

Slide 27 - Quiz

Slide 28 - Slide