Rekenen Decimalen getallen afronden

Startrekenen 1F
Domein 1 getallen
Decimale getallen, deel 2
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Startrekenen 1F
Domein 1 getallen
Decimale getallen, deel 2

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doelen van deze les

- Ik kan een decimaal getal afronden. Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Regels
Als je afrondt op twee decimalen, dan kijk je naar het derde decimaal.
Bij het afronden op drie decimalen, kijk je naar het vierde decimaal.
Je kijkt altijd naar het eerstvolgende decimaal.

Dan geldt:
0 t/m 4: rond af naar beneden (het cijfer waarop je afrondt verandert niet).
5 t/m 9: rond af naar boven (je verhoogt het cijfer waarop je afrondt met 1).


Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Let op!
Je kijkt alleen naar het eerstvolgende decimaal. De decimalen die daarachter staan, zijn niet van belang.

Dus 1,49 afronden op een
heel getal wordt 1.

Slide 4 - Slide

Het is dus niet goed om eerst 1,49 af te ronden naar 1,5 en vervolgens naar 2.

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Afronden op 2 decimalen

                 a.     5,7368
                 b.    13,6097
                 c.     0,4378

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Afronden op 2 decimalen
                      Antwoorden
            a.     5,7368 -->     5,74
            b.    13,6097 -->   13,61
            c.     0,4358 -->    0,44

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Afronden op één cijfer achter de komma.
5,579 wordt
A
5,5
B
5,6
C
5,55
D
5,7

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Afronden op hele getallen.
15,49 wordt
A
16
B
15
C
15,5
D
15,4

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Afronden op twee cijfers achter de komma.
4,5749 wordt
A
4,57
B
4,56
C
4,55
D
4,60

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions