6.1 Stijgen en dalen/ 6.2 Toenamediagrammen

6.1 Stijgen en dalen/
6.2 Toenamediagrammen
Woensdag 27 januari 2021
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

6.1 Stijgen en dalen/
6.2 Toenamediagrammen
Woensdag 27 januari 2021

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
* Ik kan een soorten stijgen en dalen herkennen en hier het interval bij geven
* Ik kan aangeven waar een buigpunt zit
* Ik kan een toenamediagram tekenen bij een grafiek

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Begrippen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Begrippen

Slide 4 - Slide

Toenemend: steeds sneller stijgen/dalen
Afnemend: Steeds langzamer stijgen/dalen
Overgang toenemend -> afnemend
(of andersom)
Waar vind je die overgang?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Overgang toenemend -> afnemend
(of andersom)
Waar vind je die overgang?

Bijv bij t = 13
Toenemend dalend ->
Afnemend dalend 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Buigpunt

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Tussen B en C is de grafiek...
A
Toenemend stijgend
B
Toenemend dalend
C
Afnemend stijgend
D
Afnemend dalend

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Tussen D en E is de grafiek...
A
Toenemend stijgend
B
Toenemend dalend
C
Afnemend stijgend
D
Afnemend dalend

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

De grafiek is afnemend stijgend tussen
A
A en B
B
B en C
C
D en E
D
E en F

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Toenamediagrammen

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat is een toenamediagram?
Grafiek die de toename per tijdseenheid aangeeft. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is een toenamediagram?
Let op! Staafje bij t=8 is de toename van t=7 tot aan t=8

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Toenamediagram tekenen
1. Tabel met toenamen maken (of een rij toevoegen aan de
     bestaande tabel)
2. Grafiek met staafjes tekenen

Let op! Bij t=1 gaat het om de toename van t=0 tot aan t=1

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Aan het werk
Opgave: 2, 3, 7, 10, 12, 13, 14

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Opgave 10

Slide 16 - Open question

This item has no instructions