Definities NME

Herhaling DEFINITIES
1 / 13
next
Slide 1: Slide
ASVBuitengewoon secundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Herhaling DEFINITIES

Slide 1 - Slide

ECOSYSTEEM
= een omgeving met alles wat leeft en niet leeft 
DUS ook water, rotsen... 

Voorbeeld: een aquarium, een bos... 

Slide 2 - Slide

Wat is een ecosysteem?

Slide 3 - Open question

Wat is biodiversiteit?

Slide 4 - Open question

BIODIVERSITEIT
= variatie van levende organismen in een bepaald gebied 

Slide 5 - Slide

Het belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de opwarming van de aarde =
A
CO2
B
O2

Slide 6 - Quiz

Wat is ontbossing?

Slide 7 - Open question

ONTBOSSING
= het verdwijnen van bos, dat wordt veroorzaakt door de mens 

Slide 8 - Slide

Kroon of kruin =
A
Bladeren
B
Takken
C
Geheel van bladeren & takken
D
Buitenkant van de stam

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Video

Wat is fotosynthese?

Slide 11 - Open question

FOTOSYNTHESE
De bladeren van de bomen nemen zonlicht en CO2 op. 
Via de wortels nemen ze voedingstoffen en water op. 
Fotosynthese zorgt voor de afgifte van suiker (glucose) en zuurstof (O2). 

Slide 12 - Slide

Biodiversiteit 
Ecosysteem 
Een omgeving met alles wat leeft en niet leeft. 
Variatie van levende organismen in een bepaald leefgebied. 

Slide 13 - Drag question