Deel 3, 3.1 t/m 3.4 les 3 SDG

Duurzaamheid 3/SDG
1 / 48
next
Slide 1: Slide
Green ScienceMBOStudiejaar 2

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Duurzaamheid 3/SDG

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
- Waar gaat duurzaamheid over?
-waardoor is de planeet uit evenwicht?
-welke oplossingen zijn er om de balans te herstellen?

Slide 2 - Slide

Planning
- herhaling vorige les
- huiswerk
-enquête
-lesstof 3.3 en 3.4
- zelfstandig werken (PowerPoint en opdrachten)


Slide 3 - Slide

Bij duurzaamheid moeten we het beste zien te vinden tussen de 3 P's.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Hoe kan het anders?
Duurzame energietechnieken....

Slide 6 - Slide

cradle to cradle
De filosofie achter dit idee is dat alle materialen van een product na gebruik hergebruikt worden in een ander product. Uiteindelijk wordt gestreefd naar minder tot geen afval. 

Slide 7 - Slide

Wat is circular economy?
Een circulaire economie  is een productie- en consumptiemodel, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, geleased, hergebruikt, gerepareerd, opgeknapt en gerecycled. CE wint aan populariteit omdat het helpt om de uitstoot en het verbruik van grondstoffen te minimaliseren, nieuwe marktvooruitzichten te openen en vooral de duurzaamheid van het verbruikte vergroten en de hulpbronnen efficiëntie te verbeteren. 

Slide 8 - Slide

Betekenis circulaire economie
De betekenis van een circulaire economie is het geheel aan processen waarbij grondstoffen zoveel mogelijk opnieuw gebruikt kunnen worden. Met als voorwaarde de toepassing met de hoogste waarde voor onze economie en de minste impact op het milieu. In een circulaire economie vinden meerdere processen plaats: hergebruik, reparatie en recycling. Het gaat dus om het geheel van activiteiten. Een circulair product kun je uit elkaar halen om de afzonderlijke onderdelen opnieuw te gebruiken.

Slide 9 - Slide

cradle to cradle
Het cradle to cradle concept betekent in grote lijnen hetzelfde; producten die oneindig kunnen worden hergebruikt of die onschadelijk kunnen worden afgebroken. Cradle to Cradle (C2C) is echter een internationaal erkend keurmerk.

Slide 10 - Slide

Opdracht planet. 
Kies drie onderwerpen voor “planet ” die in het blauw staan en werk ze uit. 
(3 uit linker rij + de oplossingen in de rechter rij)
Doe dit in een PowerPoint.
Dit moet er in:
- Noteer wat je hebt gelezen
- Geef je eigen mening over dit onderwerp
- Bedenk zelf hoe jij met dit onderwerp bezig kan gaan
- Een nuttige afbeelding
Dit doe je na de volgende les ook met People en profit, dan pas inleveren in fronter.

Slide 11 - Slide

Succes!

Slide 12 - Slide

Duurzaamheid 3/SDG
PEOPLE

Slide 13 - Slide

Welke problemen en oplossingen bestaan er op mensen gebied?
Lees blz. 7

Slide 14 - Mind map

niet sociaal, terrorisme,
zinloos geweld, ongelijkheid, oorlog, armoede, honger, mensenrechten geschonden, goed personeelsbeleid, geluk en persoonlijke ontwikkeling 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Wat versta je onder Profit?
lees blz. 8

Slide 17 - Mind map

Zonder winst en geld is niet te leven, maar dat mag niet ten koste gaan van alles.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

People en profit

Lezen en maken opdracht 3.3 en 3.4. op je laptop en inleveren

Slide 21 - Slide

Opdracht People en profit
Kies drie onderwerpen voor “People ” die in het blauw staan en werk ze uit. Doe dit ook voor "profit ". 
(3 uit linker rij + de oplossingen in de rechter rij)
Doe dit in een PowerPoint.
Dit moet er in:
- Noteer wat je hebt gelezen
- Geef je eigen mening over dit onderwerp
- Bedenk zelf hoe jij met dit onderwerp bezig kan gaan
- Een nuttige afbeelding
Heb je de 3 P in de PowerPoint gemaakt lever je het in op fronter.

Slide 22 - Slide

Succes!

Slide 23 - Slide

Milleniumdoelen (2000)

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Link

Sustainable Development Goals
  • Vervolg op Mileniumdoelen
  • 2015 - 2030
Doelen (17)

Slide 30 - Slide

Welkom! 
Welkom!

Slide 31 - Slide

Iedere leerling houdt een korte presentatie zodat je weet wat  de 17-SD doelen inhouden.
Vat dit samen.
Opdracht 3.6.1. uit de bundel.

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Welke van de 17 SD-doelen spreken je het meest aan? Maak een top 5

Slide 34 - Mind map

Welke van de 17 SD- doelen vallen onder people?

Slide 35 - Mind map

Welke van de 17 SD- doelen vallen onder planet?

Slide 36 - Mind map

Welke van de 17 SD- doelen vallen onder profit?

Slide 37 - Mind map

Welke van de 17 SD- doelen raken je beroep?

Slide 38 - Mind map

Kies een van de 17 SD doelen en onderzoek wat jij kan doen om hier aan bij te dragen

Slide 39 - Slide

op welke manier kan jij bijdragen aan het realiseren van de SD-doelen?

Slide 40 - Slide

Maak een mindmap (digitaal of op papier) waarin je opdracht 3.6.1. (onderdeel a t/m h) verwerkt (inleveren op maandag 11 jan voor 15.00 uur)

Slide 41 - Slide

NOEM 1 DING WAT JE VAN DEZE LES HEBT ONTHOUDEN.

Slide 42 - Mind map

Slide 43 - Slide

SDG's: nog een weg te gaan

Slide 44 - Slide

Slide 45 - Link

Slide 46 - Slide

Slide 47 - Slide

Slide 48 - Slide