KLT Practice 445

NOW LISTEN!
 1. You are able to gather information by note-taking and you can use this information to answer preset questions
 2. You are conscious of why note-taking is important.
 3. You are familiar with the Cornell method
 4. You know why writing down notes is better than taking notes on a laptop.
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

NOW LISTEN!
 1. You are able to gather information by note-taking and you can use this information to answer preset questions
 2. You are conscious of why note-taking is important.
 3. You are familiar with the Cornell method
 4. You know why writing down notes is better than taking notes on a laptop.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Why note-taking
Nieuwe inzichten vereisen het aanleren van ''nieuwe'' vaardigheden.

Slide 3 - Slide

TAKING NOTES (Cornell methode)
 1. je verdeelt de pagina van je notebook of het vel papier waarop je gaat noteren in 3 delen. Een smalle verticale kolom links, een brede verticale kolom rechts en een horizontaal vlak beneden aan de pagina. 
 2. In de kolom links komen overkoepelende steekwoorden van hoofdthema’s te staan, in de kolom rechts de toelichtende informatie. In het vlak beneden komt een samenvatting van een paar zinnen.
 3. Natuurlijk gebruik je je eigen woorden, bondige zinnen, kleuren, symbolen en tekens om het fijn voor je brein te houden.

Slide 4 - Slide

IMPORTANT
 1. Focus op sleutelwoorden en begrippen. 
 2. Herken de meest relevante info. Schrijf individuele woorden of hoofdzinnen op die het meeste te maken hebben met het huidige onderwerp en het meest relevant zijn -- dingen zoals: data, namen, theorieën, definities. Elimineer alle minder belangrijke woorden en details.
 3. Denk na over wat voor informatie je wilt behouden.  Ook al is het je eerste instinct om wat je hoort of ziet letterlijk te proberen op te schrijven, moet je niet vergeten dat je aantekeningen maakt om er iets van te leren.
 4. Geef de prioriteit aan ‘nieuwe’ informatie. Verspil je tijd niet door informatie op te schrijven die je al kent 

Slide 5 - Slide

Use pen & paper
Uit een onderzoek, wat uitgevoerd is op de Princeton-Universiteit, is er gebleken dat mensen die aantekeningen maken met pen en papier beter de stof vasthouden.
Vermoedelijk komt dit door het feit dat laptopgebruikers de neiging hebben alles wat ze horen woord voor woord over te nemen zonder echt te verwerken wat er nou is gezegd. 
Aan de andere kant, mensen die met pen en papier aantekeningen maken, kunnen niet snel genoeg schrijven om alles woord voor woord over te nemen, dus worden ze geforceerd zich wat meer met de stof te betrekken om zo de meest belangrijke en relevante informatie eruit te kunnen halen.
Als gevolg hiervan zou je eigenlijk je aantekeningen zoveel mogelijk met de hand moeten proberen te schrijven.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Instructions
 • Take a piece of paper
 • Take a pen
 • Take notes while listening to the following fragment.
 • Use the Cornell Method
 • Then answer the questions that follow.

ARE YOU READY FOR IT? FASTEN YOUR SEATBELTS. HERE WE GO

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

Questions 
 1. Who inspired Elon Musk to start his Space Flight Programme?
 2. Why was he disappointed in his heroes?
 3. What is Musk trying to prove with his Commercial Space Flight Programme? (2 arguments)
 4. What was Musk's major problem in 2008?
 5. Why did Musk end up being chief engineer of the Space X programme?
 6. How did people try to talk Musk out of starting the company?
 7. What does Musk say about getting older and taking risks?
 8. Why did Musk start Tesla? (2 reasons)
 9. What two reasons does Musk give for starting his Space programme?
 10. What can you say about how Musk and his brother started their first business?

Slide 11 - Slide

1. Who inspired Musk to start his Space Flight Programme?

Slide 12 - Open question

2. Why was Musk disappointed in his heroes?

Slide 13 - Open question

3. What is Musk trying to prove with his Commercial Space Flight Programme? (2 arguments)

Slide 14 - Open question

4. What was Musk's major problem in 2008?

Slide 15 - Open question

5. Why did Musk end up being chief engineer of the Space X programme?

Slide 16 - Open question

6. How did people try to talk Musk out of starting the company?

Slide 17 - Open question

7. What does Musk say about getting older and taking risks?

Slide 18 - Open question

8. Why did Musk start Tesla? (2 reasons)

Slide 19 - Open question

9. What two reasons does Musk give for starting his Space programme?

Slide 20 - Open question

10. What can you say about how Musk and his brother started their first business?

Slide 21 - Open question

Recap
 1. Listen for a reason
 2. Note-taking is an important skill
 3. Cornell methode
 4. Focus on key words
 5. Use pen and paper when taking notes

Slide 22 - Slide

Goals reached?
 1. You are able to gather information by note-taking and you can use this information to answer preset questions
 2. You are conscious of why note-taking is important.
 3. You are familiar with the Cornell method
 4. You know why writing down notes is better than taking notes on a laptop.

Slide 23 - Slide

How would you grade your level of participation and effort this lesson?
A
less than 40 %
B
40 - 60 %
C
61 - 80 %
D
more than 80 %

Slide 24 - Quiz

Slide 25 - Slide