3.5 Politiek in de buurt

POLITIEK3.5 Politiek in de buurt
1 / 10
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

POLITIEK3.5 Politiek in de buurt

Slide 1 - Slide


Opstarten: 
  • Herhalen 3.4 en nakijken opdrachten
  • Het nieuws 

Instructie
  • Hoe ziet het bestuur in de gemeente eruit? 
  • Hoe is dit te vergelijken met het landelijke bestuur?
  • Wat zijn de taken van de gemeente? 

Zelfstandig werken


Vandaag!

Slide 2 - Slide


Nederland heeft ongeveer 350 gemeenten. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken, problemen en belangen.

Rotterdam wil graag dat de haven goed bereikbaar is, de Veluwe heeft soms te maken met bosbranden. 

Om over lokale kwesties te beslissen, hebben gemeenten een eigen bestuur, dit bestaat uit: 

  • Het college van B & W
  • De gemeenteraad 
De gemeente

Slide 3 - Slide

gemeente
college van B en W
gemeenteraad
dagelijks bestuur
[
burgemeester
leidt vergaderingen, openbare orde, sollicitatie → benoemd voor 6 jaar
elk een eigen werkterrein
wethouders
volks-vertegenwoordigers
stemmen over besluiten
controleren van B en W

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren met hulp 
van hun ambtenaren alle politieke besluiten uit. 

Ook zijn ze elke dag verantwoordelijk voor wat er in de gemeente gebeurt! Het werk van de burgemeester is vergelijkbaar met de minister-president. De wethouders zijn vergelijkbaar met de ministers. 

De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen door de bevolking. De gemeenteraad heeft twee taken: 

  • Stemmen over belangrijke besluiten
  • Controleren van het college van B en W
Burgemeester en wethouders + de gemeenteraad!

Slide 6 - Slide

Wie heeft de meeste invloed binnen de gemeente?
A
Gemeenteraad
B
Wethouders
C
Burgemeester
D
Burgers

Slide 7 - Quiz

Elke wethouder heeft net als de ministers een eigen terrein (cultuur, jongeren, milieu- en energiebeleid). 

De burgemeester leidt de vergaderingen van B en W en van de gemeenteraad. Hij of zij is het hoofd van de lokale politie en de brandweer, en heeft dus ook de leiding bij brand, rampen of noodsituaties. 

Burgemeesters worden voor 6 jaar benoemd door de regering. 

De gemeenten moeten een aantal taken namens de overheid uitvoeren, zoals het geven van een ID of rijbewijs en het helpen van werklozen.
Burgemeesters en wethouders

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Aan de slag!
P79 vraag 1 t/m 5 en samenvatting

Slide 10 - Slide