Expertles #Sociale Ongelijkheid

Expertles 

#Sociale Ongelijkheid
1 / 31
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Expertles 

#Sociale Ongelijkheid

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Na deze les kun je-

 • Kun je uitleggen wat sociale ongelijkheid is en 
 • Weet je hoe dit kan leiden tot sociale uitsluiting en kwetsbaarheid.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Bespreek eerst in duo's. Daarna klassikaal nabespreken.
1. Hoe voelde het om te zien hoe de studenten hun startposities toegewezen kregen?
2. Welke dingen kunnen ervoor zorgen dat mensen bepaalde voordelen in het leven hebben?
3.Hoe kunnen deze voorrechten/ voordelen de mogelijkheden van mensen beperken of vergroten voor de rest van hun leven?

timer
5:00

Slide 4 - Slide

Vraag 1 is bedoeld om de studenten te laten reflecteren op hun eigen emoties bij het zien van de video. Het kan hen helpen om zich in te leven in de situatie van de studenten in de video en om te begrijpen hoe het voelt om met een ongelijke startpositie te moeten beginnen.

Vraag 2 is bedoeld om de studenten na te laten denken over de impact van sociale ongelijkheid. Het kan hen helpen om te begrijpen dat verworven privileges kunnen leiden tot ongelijke kansen voor mensen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en welvaart.

Vraag 3 is bedoeld om de studenten na te laten denken over de impact van sociale ongelijkheid. Het kan hen helpen om te begrijpen dat verworven privileges kunnen leiden tot ongelijke kansen voor mensen in de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en welvaart.


Sociale ongelijkheid
Sociale ongelijkheid is een situatie waarin verschillen tussen mensen, al dan niet aangeboren kenmerken, consequenties hebben voor hun maatschappelijke positie en die leiden tot een ongelijke verdeling van schaarse en hooggewaarde zaken, van waardering en behandeling.

Slide 5 - Slide

pagina 33
Sociale mobiliteit
 • jouw plek op de maatschappelijke ladder staat niet vast

 • sociale mobiliteit kan verklaard worden door positietoewijzing of positieverwerving

Slide 6 - Slide

pagina 36
Wat leer ik deze les?
 • wat sociale ongelijkheid is
 • het verschil tussen een elitecultuur en een massacultuur
 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder

Slide 7 - Slide

Doelen KGT

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Sociale ongelijkheid
Als verschillen tussen mensen gevolgen hebben voor de manier waarop zij behandeld of gewaardeerd worden.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Drie soorten (sociale)ongelijkheid
Ongelijke verdeling van bezit

 • Geld: inkomen, hoogte bankrekening
 • Spullen: dure auto, boot
Ongelijke verdeling van macht

 • Invloed die mensen hebben
 • Rol in overheid
 • Hoge functie
Ongelijke verdeling van aanzien

 • Status door functie
 • Status door kwaliteiten
 • Status door prestaties

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions


"Als je die bijlessen niet kunt betalen is het ook
al moeilijker om over te gaan". Bij welke soort
ongelijkheid hoort dit?
"Als je die bijlessen niet kunt betalen is het ook al moeilijker om over te gaan". 
Bij welke soort ongelijkheid hoort dit?
A
Ongelijke verdeling van bezit
B
Ongelijke verdeling van macht
C
Ongelijke verdeling van aanzien

Slide 12 - Quiz

Het verschil heeft met het inkomen van ouders te maken.
Er worden kaartjes weggegeven voor een belangrijke
voetbalwedstrijd. Hoe komt het dat bijvoorbeeld Guus
Meeuwis daar een grotere kans op maakt dan jouw buurman?
Er worden kaartjes weggegeven voor een belangrijke voetbalwedstrijd. Hoe komt het dat bijvoorbeeld Guus Meeuwis daar een grotere kans op maakt dan jouw buurman?
A
Ongelijke verdeling van bezit
B
Ongelijke verdeling van macht
C
Ongelijke verdeling van aanzien

Slide 13 - Quiz

Het verschil heeft met het aanzien van Guus Meeuwis te maken. Hij wordt sneller en makkelijker voor dingen uitgenodigd omdat mensen hem er graag bij willen hebben.


Zie je op school een ongelijke verdeling van macht? Leg uit.
Zie je op school een ongelijke verdeling van macht? Leg uit.

Slide 14 - Open question

Ja, in zekere mate wel. De docent kan bijvoorbeeld straffen of beloningen opleggen waar leerlingen geen invloed op hebben.

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Elitecultuur
Mensen met meer bezit, macht en aanzien.

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Massacultuur
Mensen met minder bezit, macht en aanzien.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Sleep de afbeelding naar de juiste cultuur.
Elitecultuur
Massacultuur

Slide 18 - Drag question

This item has no instructions

Waar kiest de elitecultuur eerder voor? En waar kiest de massacultuur eerder voor? Sleep naar de juiste plaats.
De elitecultuur kiest eerder voor...
De massacultuur kiest eerder voor...
Bier
Voetbal
Klassieke muziek
Whiskey
Top40 muziek
Driedelig pak
iPhone
Hockey
VIP-plek
Trainings-pak
Derde rang
Huawei

Slide 19 - Drag question

This item has no instructions

Maatschappelijke ladder
Een ladder waarop mensen worden ingedeeld op basis van hun bezit, macht en aanzien.

Slide 20 - Slide

Zie opdracht vorige dia. Daar hebben ze zelf die maatschappelijke ladder al gemaakt.

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Sociale mobiliteit
Het stijgen en dalen op de maatschappelijke ladder.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn manieren om op een maatschappelijke ladder te kunnen stijgen?

Wat zijn manieren om op een
maatschappelijke ladder te kunnen
stijgen?

Slide 23 - Mind map

Denk aan opleiding, benutten van talent, enz.

Slide 24 - Video

This item has no instructionsWie heeft er een grotere sociale mobiliteit?
Wie heeft er een grotere sociale mobiliteit?
A
Jan
B
Roderick

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Positieverwerving
Als je er zelf iets aan kunt doen om hoger op de maatschappelijke ladder te komen.

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Positietoewijzing
Als je er zelf geen invloed op hebt om hoger op de maatschappelijke ladder te komen.

Slide 27 - Slide

This item has no instructionsIs er bij Jan, uit het vorige filmpje, sprake van
positieverwerving of positietoewijzing?
Is er bij Jan, uit het vorige filmpje, sprake van positieverwerving of positietoewijzing?
A
Positieverwerving
B
Positietoewijzing

Slide 28 - Quiz

This item has no instructionsEd Sheeran begon met het schrijven van liedjes toen hij
nog jong was. Nu is hij een van de bekendste
singer-songwriters van de wereld. Dit is een voorbeeld van...
Ed Sheeran begon met het schrijven van liedjes toen hij nog jong was. Nu is hij een van de bekendste singer-songwriters van de wereld. Dit is een voorbeeld van...
A
...positieverwerving
B
...positietoewijzing

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Reflectievragen
 • Waarom is kennis over sociale ongelijkheid belangrijk voor jou als professional?
 • Op welke leefgebieden heeft sociale ongelijkheid invloed?
 • Denk je dat  je als sociaal werker invloed kan uitoefenen op het dalen of stijgen op de maatschappelijke ladder van jouw cliënten?

Slide 30 - Slide

Doelen BK
Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat sociale ongelijkheid is
 • het verschil tussen een elitecultuur en een massacultuur
 • wat de maatschappelijke ladder is en hoe mensen kunnen dalen en stijgen op die ladder
Ik leerde...

Slide 31 - Slide

Doelen KGT