B1-K1-W1- Lesweek 12

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: 222B
Docent: J. den Hoed
Lesweek 12                                                     
1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: 222B
Docent: J. den Hoed
Lesweek 12                                                     

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Mijn droomvakantie

- neem even 1 minuut de tijd om na denken over jouw droomvakantie

- wissel het uit met je buurman/ buurvrouw

- Kort klassikaal nabespreken

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
Welkom & AWR 
Deel 1:
 • Lesdoelen
 • Begeleidingsmethodieken
 • Opdracht
 • Presentatie opdracht 
Deel  2:
 • lesdoelen
 • Geriatrie
 • Dementie
 • Stadia van dementie
Huiswerk & Afsluiting

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen 
De student kan in eigen woorden:

- benoemen welke begeleidingsmethodieken er zijn.

- Uitleggen wat de begeleidingsmethodieken inhouden.


Slide 4 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Opdracht
Werk met je groep de komende 20 minuten  van de onderstaande begeleidingsmethodieken uit. Maak gebruik van Thiemen en andere media. Je geeft daarna een presentatie aan de klas van 5 minuten! Wees creatief! (filmpje, rollenspel, mindmap ect)   Boek: PBSD Thema 2.5

Groep 1: 8-fasen model
Groep 2: Systemisch werken
Groep 3: Motiverende gespreksvoering
Groep 4: Oplossingsgericht werken
Groep 5: Muzisch Agogisch werken (creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, muziektherapie, dansen, mindfullness)
timer
20:00

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

8-fasen model
Methode om planmatig en samen met de cliënt te werken aan haalbare doelen. 
-  eigen kracht van de cliënt 
- geeft structuur in de begeleiding die je als hulpverlener biedt aan de individuele cliënt. 
-  woonvormen of ambulante begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan de vrouwenopvang, daklozen, ouderen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Systemisch werken
Bij systemisch werken gaat het om de cliënt in relatie tot zijn omgeving, zijn gezin, familie, vriendengroep. De mens gedraagt zich vaak in verschillende situaties op een andere manier. 

Om iemand te helpen, probeer je bij de systemische benadering om inzicht te krijgen in die relaties en ook om uit negatieve ervaringen het positieve te halen. Het gezin, de familie en de omgeving kan hierbij betrokken worden.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. Dit gebeurt door het ontwikkelen van de motivatie, de wil om te veranderen.

Dat is ook precies wat hulpverleners met motiverende gespreksvoering proberen te bereiken: cliënten in beweging brengen om hun levenswijze te veranderen.

De samenwerking tussen jou en de cliënt op basis van gelijkwaardigheid is de sleutel tot verandering. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oplossingsgericht werken
De oplossingsgerichte hulpverlening gaat uit van:
- de eigen kracht van de cliënt. 
- de cliënt zelf is de deskundige op het gebied van het probleem dat hij ervaart. 
- de cliënt zelf ook de sleutel in handen heeft tot de oplossing. 

- begeleider stelt oplossingsgerichte vragen komen tot een oplossing. 
- richt je op de gewenste situatie en welke stappen je kan zetten
- richt zich niet op het probleem

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Muzisch Agogisch werken
de cliënt doet mee aan creatieve, speelse en ludieke activiteiten op het gebied van spel, sport, dans, film, dramatische expressie, taalexpressie (gedichten verhalen), muziek en kunst. Deze creatieve middelen helpen om veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen. Zoals:

- creatieve activiteiten (ontspanning, concentratie, uiting gevoelens)
- bewegingsactiviteiten (goed voor motoriek, hersenen, stress en emoties)
- muziektherapie, 
- dansen, 
- mindfullness (ontspanningsoefeningen, ademhaling)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Pauze en daarna Deel 2
Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Begeleidingsmethodieken
Methodisch werken betekent ook dat je gebruikmaakt van methodieken waarvan bekend is dat ze effectief zijn bij bepaalde cliëntgroepen

-Hoe ondersteun je iemand om weer op eigen benen te staan, 
- het leven (weer) zelfstandig aan te kunnen en weer mee te doen of 
- om een basisevenwicht te vinden in het leven?

Per doelgroep zijn er andere begeleidingsmethodieken. Vandaag bespreken we er een aantal die gericht zijn op algemeen maatschappelijk werk. In de volgende lessen bespreken we welke begeleidingsmethodieken er zijn in de geriatrie, psychiatrie en gehandicaptenzorg. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Presentaties


Per groepje presenteren jullie 1 van de begeleidingsmethodieken!

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Terugblik
Voor de vakantie hebben we les 10 gehad. 
Was je er niet, check de lesson up les op teams!

 • ADD
 • ASS
 • Ongewenst Gedrag 
 • Ontwikkelingsdriehoek en risicofactoren
 • Sociale problematiek

Slide 14 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Kwetsbaarheid ouderen

Slide 15 - Slide

Aan de hand van deze afbeelding voorkennis checken. En in gesprek gaan... Wat is hun beeld van een oudere?
Wanneer ben je een oudere?
Waar hebben oudere mensen moeite mee?

Lesdoelen 
De student kan in eigen woorden:
 • Benoemen wat de term geriatrie inhoud
 • Een aantal veranderingen opnoemen die te maken hebben met ouderdom
 • Uitleggen wat er onder het ziektebeeld dementie valt
 • Uitleggen wat de verschillende stadia van dementie zijn

Slide 16 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt. 


Geriatrie 

Lichamelijke ontwikkeling
x Motoriek gaat achteruit (langzamer en stijver)
x Werking zintuigen gaat achteruit (horen, zien)
x Verminderde Oestrogeen (vrouwen) botontkalking (osteoporose)


Seksuele ontwikkeling 

x Verliefdheden komen nog steeds voor
x Seksuele activiteit, wordt vaak minder

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Ouderdom - veranderingen

Emotionele ontwikkeling/ sociale ontwikkeling

x Afscheid en rouw

x Eenzaamheid (sociale en emotionele eenzaamheid) 

x Vrijwilligerswerk

Cognitieve ontwikkeling

x Aanleren van nieuwe vaardigheden kan! Maar kost meer tijd!

x Geheugen: kost meer tijd informatie op te slaan, meer tijd om informatie te vinden, meer moeite twee dingen tegelijk te doen


Methodiek Thema 2.7 ''Volwassene en oudere'' 


Slide 18 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom) waarbij de
verwerking van de informatie in de hersenen is verstoord.
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. (volgende les)
Dementie is een progressieve ziekte. Diagnose wordt gesteld bij:
- Geheugenstoornissen 
- Verminderd vermogen om nieuwe informatie te leren of te herinneren 
- Eén of meer van de volgende cognitieve stoornissen: Afasie, Apraxie, Agnosie, stoornis in uitvoerende functies. 

Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Thema 4.13 


Slide 20 - Slide

Wijs de studenten op het hoofdstuk Methodiek 2.8- Mijn studenten hebben dit ook gemaakt qua opdrachten. Dus hebben de voorkennis al.
Stadia dementie: maak aantekeningen!

Slide 21 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Stadia dementie- Schematisch weergegeven- Opdracht 
 
Licentie/ boek - Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 4.13


 

Slide 22 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Lesdoelen check 
- Noem een begeleidingsmethodiek die jou aanspreek en leg uit waarom!

- Wat is geriatrie?

-  Wat is dementie?

- Welke stadia zijn er binnen dementie?

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Cijfer voor deze les.
0100

Slide 24 - Poll

This item has no instructions

Tips en Tops inhoud en vorm

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Tips en Tops Jantien

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Afsluiting- HUISWERK 
 • Kijk de documentaire van klokhuis.  Zie volgende dia - slide.
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3348/Alzheimer
Beantwoord de volgende vragen: 
1. Wat zijn de kenmerken van de ziekte van Alzheimer? 
2. Oorzaak van Alzheimer ? 

 • Lees de theorie door van het boek ''Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen''  Thema 4.12 en 4.13" en maak de opdrachten. 
 
Volgende week theorie:  De verschillende vormen van dementie- Alzheimer, FTD en Vasculaire dementie en Begeleidingsmethodieken


Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Slide 28 - Link

This item has no instructions

Afsluiting 
Wat neem je mee van deze les? Schrijf dit op in de chat!

Zijn er nog vragen?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions