9.5. De rechtzaak 2324

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
9. 5. De rechtzaak
1 / 50
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Maatschappijleer 

CRIMINALITEIT 
9. 5. De rechtzaak

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Link

Planning

 • Nieuwsquiz
 • Uitleg 9.5. De rechtszaak
 • Zelf aan de slag en oefenen met Quizlet en de app
 • Nieuws kijken

Slide 3 - Slide

NIEUWSQUIZ
Week 21
Schooljaar 2023-2024

Slide 4 - Slide


Op de minister-president van welk Europees land is een aanslag gepleegd?
A
Tsjechië
B
Slovenië
C
Slowakije
D
Hongarije

Slide 5 - Quiz


Wie werd genoemd als nieuwe minister-president van de regering van PVV-NSC-VVD-BBB, maar trok zich uiteindelijk terug?
A
Mark Rutte
B
Geert Wilders
C
Pieter Omtzigt
D
Ronald Plasterk

Slide 6 - Quiz


De meest gezochte zoekterm is al jaren ‘gratis’. 
Welke website werd deze week 25 jaar?
A
eBay
B
Vinted
C
Marktplaats
D
Etsy

Slide 7 - Quiz


Van welk land is de president bij een helikopterongeluk om het leven gekomen?
A
India
B
Iran
C
Irak
D
Pakistan

Slide 8 - Quiz


Welke rapper heeft zijn excuses aangeboden nadat op een video te zien was hoe hij zijn (ex-)vriendin mishandelde?
A
Diddy aka P Diddy aka Puff Daddy aka Puff aka Puffy
B
Eminem aka Slim Shady aka M&M
C
Snoop Dogg aka Snoop Doggy Dogg aka Snoop Lion aka Father Snoop aka Rock DJ aka Snoopadelic aka Snoopzilla
D
Kanye West aka Ye aka Yeezus aka Louis Vuitton Don aka Saint Pablo aka Yeezy

Slide 9 - Quiz


Waar trad Joost Klein voor het eerst sinds zijn diskwalificatie bij het Songfestival weer op?
A
Freshtival, Enschede
B
Concert at Sea, Brouwersdam
C
Dauwpop, Hellendoorn
D
Pinkpop, Landgraaf

Slide 10 - Quiz


Hoeveel mensen zijn naar schatting besmet met hepatitis of hiv als gevolg van het schandaal over besmet bloed in het Verenigd Koninkrijk?
A
Enkele honderden
B
Ongeveer duizend
C
Minder dan tweeduizend
D
Meer dan drieduizend

Slide 11 - Quiz


Welke actrice is boos op OpenAI voor het gebruiken van haar stem (of een die er héél erg op lijkt)?
A
Emma Stone
B
Margot Robbie
C
Mila Kunis
D
Scarlett Johansson

Slide 12 - Quiz


Waarvoor staan een zelfbenoemde aristocraat, zijn Russische vriendin, gepensioneerde militaire officieren en een voormalig rechter terecht in Frankfurt?
A
Een juwelendiefstal organiseren
B
Beschuldiging van samenzwering om de Duitse staat omver te werpen
C
Duitse overheidswebsites hacken
D
Zeldzame en bedreigde dieren naar Duitsland smokkelen

Slide 13 - Quiz


Nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) wijst uit dat de rijksten in Nederland…
A
het meeste belasting betalen
B
geen belasting betalen
C
het minste belasting betalen
D
het meeste toeslagen ontvangen

Slide 14 - Quiz


De premiers van welke drie landen hebben aangekondigd dat zij de Palestijnse staat gaan erkennen?
A
Nederland, Frankrijk, Luxemburg
B
Frankrijk, Noorwegen, Ierland
C
Luxemburg, Spanje, Israël
D
Noorwegen, Ierland, Spanje

Slide 15 - Quiz


Op iedere straathoek staat een 30 km bord. Hoeveel verkeersborden telt de Van Boshuizenstraat in Amsterdam?
A
93
B
104
C
115
D
136

Slide 16 - Quiz


(Huis)artsen zien regelmatig dat patiënten advies over medicijnen en behandelingen niet opvolgen, met grote gevolgen voor hun gezondheid. Wat is hiervan de reden?
A
Niet kloppende informatie op social media
B
De medicijnen zijn te duur
C
Patiënten vinden hun (huis)arts onbekwaam
D
De bijsluiter van de medicijnen is te ingewikkeld

Slide 17 - Quiz


En...hoe ging de 
Nieuwsquiz deze week?
😒🙁😐🙂😃

Slide 18 - Poll

Leerdoelen
 • Je weet welke personen belangrijk zijn en waar zij plaatsnemen in de rechtszaal 
 • Je kan het verloop van een rechtszaak beschrijven.
 • Je kan uitleggen wanneer een verdachte schuldig bevonden wordt
 • Je kan uitleggen wat TBS is. 
 • Je kent de begrippen pleidooi, requisitoir, officier van justitie, meineed en vonnis en je kan deze herkennen in een tekst. 

Slide 19 - Slide

9. 5.  De rechtzaak
Leerdoel: 
 • Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een rechtszaak verloopt.
 • Je kent de begrippen pleidooi, requisitoir, officier van justitie, meineed en vonnis en je kan deze herkennen in een tekst. 

Slide 20 - Slide

Eerlijk proces
Wanneer de officier van justitie besluit om jou te vervolgen, komt er een rechtszaak. De verdachte krijgt dan een dagvaarding.

Dagvaarding = Een oproep om voor de rechter te verschijnen. 
In de dagvaarding staat: 
 • het feit waarvan je verdacht wordt.
 • het tijdstip en de plaats waar de zitting plaatsvindt.

Geen zin in of geen behoefte aan de uitleg? 
Ga zelfstandig aan de slag met de stof! 

Slide 21 - Slide

Belangrijke personen bij een rechtszaak
Bij een rechtszaak zijn de volgende personen aanwezig:
 • de verdachte, bijgestaan door een advocaat.
 • de officier van justitie die de verdachte aanklaagt.
 • de rechter die bepaalt of iemand schuldig is en of hij een straf krijgt.
 • getuigen zijn (soms) ook aanwezig
 
         Rechters zijn in Nederland onafhankelijk en onpartijdig.

Slide 22 - Slide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

De Rechtzaak 

1. 
De opening


De rechter controleert de persoonsgegevens van de verdachte.

Slide 26 - Slide


2. De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht (=ten laste legging) voor.

Slide 27 - Slide


3. Verhoor van de verdachte


Eerst mag de verdachte zelf zijn verhaal doen en vervolgens  ondervragen de rechters, de officier van justitie en de eigen advocaat de verdachte.

Slide 28 - Slide


 

Het getuigenverhoorMensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te 

maken kan hebben. Hiervoor leggen getuigen een eed af. Getuigen mogen niet liegen en geen aannames doen. 


Liegt of verzwijgt een getuige over feiten = meineed

Slide 29 - Slide

Het requisitoir 

 

Officier van justitie.
De officier legt uit waarom hij de verdachte schuldig vindt en eist een bepaalde straf. Dit heet het requisitoir.

Slide 30 - Slide


Het pleidooi

De advocaat mag de verdachte een laatste keer verdedigen. Hij kan nogmaals bijzondere omstandigheden aanhalen. Of wijzen op het feit dat de verdachte geen strafblad heeft. Dit heet het pleidooi.

Slide 31 - Slide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord.  Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier.  De verdachte kan bijvoorbeeld ook aangeven of hij/zij spijt heeft. 

Slide 32 - Slide

 

De uitspraak


De rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven.  Dit kan een gevangenisstraf zijn,  een voorwaardelijke straf of boete. 

Meestal is de uitspraak of het vonnis twee weken later. 

Slide 33 - Slide

Wanneer is iemand schuldig?
 • Gaat het om een strafbaar feit?
 • Is bewezen dat de verdachte het gedaan heeft?
 • Is de verdachte strafbaar?

3x ja = schuldig
Is de verdachte toerekeningsvatbaar?
Een verdachte die geestelijk gestoord was tijdens zijn daad, kan ontoerekeningsvatbaar worden verklaard.
In dat geval kan de rechter beslissen om de verdachte verplicht op te laten nemen in een tbs-kliniek waar hij wordt behandeld voor zijn stoornis.

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

TBS  Ter Beschikking Stelling
Wanneer een persoon een psychische afwijking of stoornis heeft, dan kan de rechter besluiten deze persoon op te laten sluiten in een TBS-kliniek. 

Hier krijgt diegene hulp en ondersteuning om om te gaan met de stoornis. Iemand met TBS komt vaak pas na vele jaren vrij, als hij helemaal genezen is. Deze straf komt regelmatig voor bij aggressieve daders en (kinder)verkrachters.  Ofwel daders bij wie 

In een gevangenis is er meestal geen hulp, daarmee verschilt TBS van een gewone gevangenis.

Slide 36 - Slide

Samenvatting (sleep naar de juiste plek)
Een rechtszaak begint met een                            van de gegevens. Als alles klopt, leest de officier van justitie de                              voor. Hierin staat waar de verdachte van beschuldigd wordt. Daarna worden vragen gesteld. Eerst aan de verdachte en daarna aan de                           . Na de ondervragen eist de officier een                     . De advocaat, die de verdachte                           , probeert de rechter ervan te overtuigen een lagere straf de geven. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf, dit is het                           .

aanklacht
controle
getuige
straf
verdedigt
vonnis
helpt
uitspraak

Slide 37 - Drag question

Slide 38 - Video

Een ander woord voor strafbaar feit noem je een...?
A
conflict
B
inzicht
C
delict
D
stoplicht

Slide 39 - Quiz

Wie klaagt de verdachte aan?
A
de rechter
B
de verdachte
C
de advocaat
D
de officier van justitie

Slide 40 - Quiz

Welk begrip pas hierbij?
De officier van justitie laat iemand niet voor de rechter laten komen wegens gebrek aan bewijs
A
schikken
B
marchanderen
C
Vervolgen
D
seponeren

Slide 41 - Quiz

Je mag niet liegen in de rechtszaal. Hoe heet dit strafbare feit?
A
Bestwil
B
Meineed
C
Smaad
D
Laster

Slide 42 - Quiz

De slottoespraak van de officier van justitie met daarin de strafeis.
A
Tenlastelegging
B
Requisitoir
C
Pleidooi
D
Vonnis

Slide 43 - Quiz

Deze instantie begeleidt ex-gevangenen om de kans op recidive te voorkomen.
A
deurwaarder
B
reclassering
C
Halt
D
advocaat

Slide 44 - Quiz

Hoe noem je de uitspraak van een rechter?
A
oordeel
B
uitslag
C
vonnis
D
conclusie

Slide 45 - Quiz

TBS krijg je wanneer...
A
je dronken was tijdens het delict
B
je het eigenlijk niet gedaan hebt
C
je ontoerekeningsvatbaar bent
D
je een voorwaardelijke straf hebt uitgezeten

Slide 46 - Quiz

Terugkoppeling
Leerdoel:
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een rechtszaak verloopt.
Je kent de begrippen pleidooi, requisitoir, officier van justitie, meineed en vonnis en je kan deze herkennen in een tekst. 

Slide 47 - Slide

Aan de slag 
9.5 De Rechtszaak

Verplicht: 
Lezen: Schuldig of onschuldig? op blz. 148/149 in je tekstboek.
Maken: Opdracht: 2 t/m 6, 8 t/m 12 op blz. 180/182 & opdracht 3 op blz. 183

Keuze
Oefen de begrippen met Quizlet
Oefen met de oefentoetsapp


timer
15:00

Slide 48 - Slide

Slide 49 - Link

Slide 50 - Video