Wonen in Nederland 3.1

H3 Wonen in stedelijke gebieden
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

H3 Wonen in stedelijke gebieden

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen
Je weet wat leefbaarheid is
Je weet welke soorten wijken zich in de stad hebben gevormd en in welke periode

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Wat is 'leefbaarheid'?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Leefbaarheid
Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen, of te werken. 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Stadsgewest
1.    Woon werk relatie (arbeidsmarkt en huizenmarkt)
2.    Voorzieningen (verzorgingsgebied)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

opbouw steden
  • Historische binnenstad
  • Negentiende eeuwse-arbeiders- en industriewijken.
  • Vooroorlogse wijken 1900-1940
  • Naoorlogse wijken
  • Verstedelijkt platteland
  • Re-urbanisatie.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Historische binnenstad
•    Middeleeuwen
•    Compact (verdichting in 19de eeuw)
•    Sommige steden geen historische binnenstad (nieuw, oorlog, aaneengegroeid)
•    Zakenwijk (central business distict = CBD)

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Negentiende-eeuwse arbeiders- en industriewijken.


1870-1900 Eerste industriële revolutie
Soms tuintjes    Rijken villa’s


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Vooroorlogse wijken 1900-1940
•    Urbanisatie: woning coöperaties en de Woningwet
•    Tuindorpen
•    Grote huizen langs uitvalswegen


Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Naoorlogse wijken
•     Woningnood (goedkoop & systeembouw)
•    Gehorige etage- of portiekwoningen
•    Jaren zestig welvaartsstijging koopwoningen -> bloemkoolwijkenSlide 13 - Slide

This item has no instructions

Reurbanisatie.
•    Verpaupering, verval en leegstand
•    Compactestadbeleid (re-urbanisatie)
•    Vinex-locaties (nieuwe wijken aan de stad), grootschaling, verschillende bouwstijlen.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Verstedelijkt platteland
•    Suburbanisatie = de trek vanuit de stad naar de omgeving ervan.
•    Groeikernen (gecontrolleerde groei)
Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Na 1960 komt de suburbanisatie goed op gang. Wat is de voornaamste oorzaak?
A
Er zijn te weinig woningen in de steden beschikbaar.
B
De mensen krijgen meer kinderen en willen graag ‘in het groen’ wonen.
C
De aanleg van spoorlijnen vanuit de steden naar omringende plaatsen.
D
De stijgende welvaart.

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

Ook bedrijven verlaten de stad. Welk van de onderstaande factoren speelt daarbij geen rol?
A
afname van de bereikbaarheid
B
gebrek aan ruimte in de stad
C
goedkope grond beschikbaar buiten de stad
D
de ontwikkeling van stadsgewesten

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Gentrificatie?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Noem een voordeel en een nadeel van gentrification

Slide 22 - Open question

+ bewoners knappen zelf woningen op
+ voorzieningenniveau gaat omhoog

- woningen worden duurder
- oorspronkelijke bewoners kunnen huur 
- vaak niet meer betalen
Waar vind je relatief veel Vinex-wijken?
A
in dorpen die kunnen uitbreiden
B
in rurale gebieden met veel ruimte
C
aan de rand van (oude) steden
D
in het Groene Hart

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Welke maatregelen passen bij het idee van de compacte stad?
A
De aanleg van een Vinex-wijk.
B
Het saneren van een vervallen volksbuurt.
C
Nieuwbouw op een vroeger industrieterrein.
D
Renovatie van een woonwijk.

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions