Les 2 Ventilatie

Ventilatie utiliteitsbouw
1 / 14
next
Slide 1: Slide
BouwkundeMBOStudiejaar 3

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ventilatie utiliteitsbouw

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les over ventilatie kan de student:
- de eisen voor luchtverversing opzoeken in het bouwbesluit
- de verschillende ventilatiesystemen noemen

Slide 2 - Slide

Opdracht
Zoek in het Bouwbesluit:
(Ga uit van geheel renoveren)
- In welke hoofdstuk van het Bouwbesluit staan de eisen voor luchtverversing?
- Welke leden van artikel 3.29 zijn van toepassing voor kantoorfunctie?
- Wat is de minimale luchtverversing van een verblijfsruimte/verblijfsgebied bij kantoorfunctie?
- Wat is de eis voor een industriefunctie?

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Link

In de NEN1087 worden de ventilatie-eisen verder toegelicht

Slide 5 - Slide

Ventilatie algemeen
De mens verbruikt zuurstof en produceert tegelijkertijd koolstofdioxide (CO2) en vocht.

Goede ventilatie is dus belangrijk om zowel gezondheids- en hygiënische overwegingen, als uit bouwtechnische overwegingen.

Door te ventileren, zorg je voor een stroom van verontreinigde lucht dat het gebouw uit gaat en haal je verse buitenlucht het gebouw in.

Slide 6 - Slide

Ventilatie algemeen
Je hebt te maken met de luchtkwaliteit, luchtverversing, luchbehandeling (aanpassen temperatuur, luchtvochtigheid en kwaliteit) en filtering.
Daarbij moet je rekening houden met het thermisch comfort, de luchtsnelheid, infiltratie (toestromende lucht door naden en kieren) en het geluid door de ventilatie. 

Slide 7 - Slide

Ventilatiesystemen
Systeem type A: natuurlijke luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer
Systeem type B: mechanische luchttoevoer en natuurlijke luchtafvoer
Systeem type C: natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer
Systeem type D: mechanische luchttoevoer en mechanische luchtafvoer

Slide 8 - Slide

Type A 
Bij natuurlijke ventilatie wordt er gebruik gemaakt van de winddruk op de gevel en/of de thermische trek door temperatuurverschillen. Er wordt geen gebruik gemaakt van ventilatoren. Dit type ventilatiesysteem heeft natuurlijke toevoer van verse lucht via regelbare ventilatievoorzieningen in de gevel. De natuurlijke afvoer vindt plaats via verticale kanalen.

Slide 9 - Slide

Type B
Bij mechanische ventilatie wordt de toevoer en/of afvoer van lucht door één of meerdere ventilator(en) verzorgd.

Dit type ventilatiesysteem heeft mechanische toevoer van verse lucht via luchtkanalen. De afvoer geschiedt op natuurlijke wijze via verticale bouwkundige afvoerkanalen, aangesloten op de keuken, het toilet en de badkamer.
Dit systeem wordt in Nederland nauwelijks toegepast.

Slide 10 - Slide

Type C
Bij dit ventilatiesysteem is sprake van natuurlijke toevoer van verse lucht via regelbare ventilatievoorzieningen in de gevel. De afvoer van ventilatielucht geschiedt via een kanalensysteem aangesloten op een afzuigunit voorzien van een ventilator.


Steeds meer aandacht dient uit te gaan naar het waarborgen van voldoende verse lucht door het steeds energiezuiniger en luchtdichter bouwen van bouwwerken.

Slide 11 - Slide

Type D
Bij dit ventilatiesysteem komt de luchttoevoer hoeveelheid overeen met de luchtafvoer hoeveelheid. Het systeem is in balans. Omdat de lucht centraal (meestal via het dak) wordt toe- en afgevoerd is hier sprake van centrale gebalanceerde ventilatie. 

Bij dit systeem wordt vrijwel altijd warmterugwinning (WTW) toegepast.


Dit systeem is tegenwoordig erg populair. Tegen geringe kosten kan aan een flink deel van de energieprestatie eisen worden voldaan. Toch zijn er vaak klachten. Meestal zijn dit problemen met het installatiegeluid (ventilatoren/ventielen), de gebrekkige inregeling of omdat het gebouw simpelweg niet voldoende luchtdicht is gebouwd.

Slide 12 - Slide

Ballansventilatie met WTW in bestaande bouw
De toepasbaarheid in de bestaande bouw is ingewikkelder vanwege de benodigde ruimte voor de luchtkanalen. Bij zeer ingrijpende renovaties is dit systeem prima toepasbaar. Zeker als de woning wordt voorzien wordt van een nieuwe dikke schil. In de schil kunnen de kanalen voor de toe- en afvoer worden weggewerkt. 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link