zaterdag 10 februari 2024 - Cursus 7 Spelling §4 Koppelteken + Thema C §2 mening beoordelen

                       Welkom in de les!


Wat gaan we doen:
  • Cursus 7 Spelling §4 (deel 1) het koppelteken
  • Thema C Kunst §2 mening beoordelen

1 / 32
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecondary EducationAge 13

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

                       Welkom in de les!


Wat gaan we doen:
  • Cursus 7 Spelling §4 (deel 1) het koppelteken
  • Thema C Kunst §2 mening beoordelen

Slide 1 - Slide

koppelteken 

Slide 2 - Slide

Waarom is het belangrijk dat je goed kunt spellen?

Slide 3 - Slide

Zie je de fout?

Slide 4 - Slide

Het koppelteken (theorie) blz 254
Een samenkoppeling van meer dan drie woorden krijgt een streepje, zodat het overzichtelijk blijft: het staakt-het-vuren, laag-bij-de-gronds

Ook als met deze samenkoppeling een nieuwe samenstelling wordt gemaakt, maar het tweede deel mag er dan aan vast: doe-het-zelfzaak, nek-aan-nekrace

In samenstellingen waarbij er twee klinkers achter elkaar komen te staan die gaan botsen (klinkerbotsing): auto-ongeluk, oma-achtig, ski-jas

Alleen bij een samenstelling van twee woorden: zo-even en niet in één woord: poëzie, vacuüm

Slide 5 - Slide

Vervolg:

Bij samenstellingen die beginnen met een letter, teken of afkorting: cd-speler, &-teken, 40-plusser, 13-jarige
Let op: alleen bij samenstelling, dus wel: cd'tje, dvd's

Bij aardrijkskundige namen: Zuid-Holland, Noord-Amerika

Bij woorden met Sint of St: sint-bernhardshond, Sint-Pietersberg

Bij woorden met de voorvoegsels: niet-, non-, bijna-, oud-, ex-, adjunct-, kandidaat-, interim-, leerling-, assistent- (oud-collega, non-actief, bijna-doelpunt) 

Bij samenstellingen uit twee gelijke delen: trainer-coach, minister-presidentSlide 6 - Slide

Kijk eens naar de volgende woorden:

radioomroep

autoongeluk

70jarige

%teken

NoordNederland

haatliefdeverhouding

Schrijf ze voor jezelf op - waar komt het koppelteken?

Slide 7 - Slide

Waar staat het koppelteken? 
vergelijk de woorden met jouw woorden - had je het goed?
radio-omroep
auto-ongeluk
70-jarige
%-teken
Noord-Nederland
haat-liefdeverhouding
Slide 8 - Slide

Theorie van het gebruik van het koppelteken:
Koppeltekens gebruiken we:
- om leesfouten te vermijden, klinkerbotsing
  zo-even, stage-uren, radio-omroep, na-apen
- in aardrijkskundige namen met een extra toevoeging
  Noord-Brabant, Zuid-Amerika, Midden-Nederland
- bij cijfers, letters en andere tekens
  $-teken, vmbo-leerling, 70-jarige, tbs-kliniek

Slide 9 - Slide

Theorie van het gebruik van het koppelteken (vervolg):
- bij dubbele achternamen
Ernst Jansen-Steur, Hannie Werters- van de Hoek
- bij een functie, rang of titel
assistent-bedrijfsleider, minister-president
- in de combinatie 'niet + een ZN'
niet-roker, niet-alledaags
- tussen gelijkwaardige delen in een samenstelling
woon-werkverkeer, haat-liefdeverhouding, hang-en-sluitwerk

Slide 10 - Slide

Even oefenen!

Slide 11 - Slide

Waar is het koppelteken juist gebruikt?
A
minijurk
B
mini-jurk

Slide 12 - Quiz

Waar is het koppelteken juist gebruikt?
A
BMIwaarden
B
BMI-waarden

Slide 13 - Quiz

Waar is het koppelteken juist gebruikt?
A
14 jarigen
B
14-jarigen

Slide 14 - Quiz

Wat is juist?
A
ex-roker
B
ex roker
C
exroker
D
ëxroker

Slide 15 - Quiz

Wat is juist?
A
mee-ëten
B
mee-eten
C
meeëten
D
meëeten

Slide 16 - Quiz


Wat is de juiste schrijfwijze?
A
winkelcentrum
B
winkel centrum
C
winkel-centrum
D
ik weet het niet

Slide 17 - Quiz


Wat is de juiste schrijfwijze?
A
langetermijnplanning
B
lange termijn planning
C
lange-termijn-planning
D
lange-termijnplanning

Slide 18 - Quiz

Bij welke klinkers is er sprake van klinkerbotsing in een samenstelling?
A
aa
B
ea
C
ia
D
oa

Slide 19 - Quiz

Bij welke klinkers is er géén sprake van klinkerbotsing in een samenstelling?
A
ao
B
eu
C
ou
D
ui

Slide 20 - Quiz

Als je het niet weet...
  • De site van Onze Taal geeft taaladvies en beantwoordt een hoop vragen over de juiste spelling
  • De site woordenlijst.org geeft altijd de juiste spelling aan zoals we die met elkaar hebben afgesproken
  • Gebruik geen Google!

Slide 21 - SlideThema C Kunst
We bespreken §2 mening beoordelen

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Een mening beoordelen

     Waar moet je op letten?

Slide 24 - Slide

Een mening beoordelen
  1. Wie geeft de mening? Is hij/zij deskundig of heeft hij/zij ervaring?
  2. Wat is het belang van iemand?
  3. Wat voor argumenten zijn er?

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video


In het nieuwbericht over Nigera wordt verteld dat sociale media verbannen moet worden. 

Waarom vinden ze dit? 
Welke invloed heeft social media in Nigera?

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Video

Video: waarom nepnieuws 
(fake news) herkennen 
lastiger wordt.Huiswerkopdracht voor komende week: 
Bekijk de hele video. 
De link naar de video verstuur ik in je e-mail.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

Opdracht
Huiswerkopdracht:

Bekijk de rest van de video over vapen thuis. (link in de e-mail)

Geef tijdens het kijken antwoord op de vragen:
◾ Welk doel heeft de spreker?
◾ Welke argumenten hoor je en wat vind je van deze argumenten?
◾ Wat heeft deze video met het onderwerp (meningen beoordelen) te maken?

Slide 31 - Slide

Volgende week:
◾ Huiswerk: de 2 opdrachten staan in je e-mail. 
◾ In de online leeromgeving staan 2 opdrachten over het spellingonderwerp: het koppelteken
 
Volgende week 17 februari
online les: 14:00u-15:00u 

Slide 32 - Slide