Pedagogisch klimaat Thema 3 les 3

Hoofdstuk 9 De groep
Thema 3, hoofdstuk 9
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 9 De groep
Thema 3, hoofdstuk 9

Slide 1 - Slide

Inhoud
 • Soorten groepen
 • Rollen in een groep
 • Groepsnormen
 • Groepsvorming

Slide 2 - Slide

Soorten groepen
 • Er zijn verschillende soorten  groepen.
 • Bijvoorbeeld: peutergroep, tienergroep, groep in de klas. 

 • Een groep bestaat uit meer dan 2 mensen. 
 • Groep: is een verzameling van mensen die een eenheid vormen op basis van een of meerdere overeenkomsten. daardoor voelen ze zich betrokken bij elkaar, hebben contact met elkaar en is er sprake van saamhorigheid. 

Slide 3 - Slide

Rollen in een groep
 • Groepsrol: is het gedrag dat van een bepaald groepslid wordt verwacht. 

 • Positieve groep
 • Gezagsdrager
 • De sociaal werker
 • Organisator
 • Verkenner
 • Volgers
 • Appellant
 • Grapjas

Slide 4 - Slide

Welke rol neem jij meestal aan in een positieve groep?

Slide 5 - Open question

Rollen in een groep
 • Rollen in een negatieve groep
 • Machthebber
 • Onrustzoekers
 • Meelopers
 • Zondebok 

Slide 6 - Slide

Groepsnormen
 • Iedere groep heeft zijn eigen normen en waarden
 • Wil een kind bij een groep horen, dan is het belangrijk dat hij de normen en waarden van een groep kent
 • Groepscultuur: is het geheel van waarden, normen, gewoonten en opvattingen die gelden in een groep 

Slide 7 - Slide

Groepsnormen
 • Waarden in een positieve groep
 • ontspannen, gezellige, vrolijke sfeer
 • Wederzijds respect
 • Werken samen aan een gemeenschappelijk doel 

 • Waarden in een negatieve groep
 • Meer spanningen
 • Vaker ruzie
 • Moeilijk om rustig en zelfstandig te werken

Slide 8 - Slide

Groepsvorming
 • Groepsproces: is de groepsvorming en groepsverandering die optreedt doordat groepsleden op elkaar reageren.

 • Groepsontwikkeling: is de levenscyclus van een groep. Deze bestaat uit vijf fasen: vormfase, stormfase, normfase, prestatiefase en afscheidsfase 

Slide 9 - Slide

Groepsvorming
 • Vormfase
 • Fase van afwachten
 • Groepsleden hebben tijd nodig om elkaar te verkennen
 • Deze fase duurt 1 tot 2 weken

 • Belangrijke fase voor de onderwijsassistent/docent
 • Hierin kan je de meeste invloed uitoefenen op de sfeer 

Slide 10 - Slide

Groepsvorming
 • Stormfase
 • Gaat om hoe mensen met elkaar omgaan
 • Groep kent elkaar en durft nu meer
 • Aandachtspunten:
 • Maak met de groep duidelijke groepsregels. 
 • Hang de regels zichtbaar op
 • Let op de sociale omgang 
 • Evalueer groepsopdrachten
 • Negeer problemen niet
 • Laat je waardering blijken 

Slide 11 - Slide

Groepsvorming
 • Normfase
 • Stuk rustiger dan de stormfase
 • In deze fase worden de omgangsregels vastgesteld

 • Aandachtspunten: 
 • Let op of de groep de afgesproken omgangsregels naleeft
 • Stimuleer kinderen onderlinge problemen zelf op te lossen. 
 • Zet de leiders van de groep in bij het bewerk stellen van positief gedrag
 • Sta stil bij de waarden en normen die voor jouw als onderwijsassistent belangrijk zijn  

Slide 12 - Slide

Groepsvorming
 • Prestatiefase
 • De groep heeft zich gevormd, nu kan er gewerkt, gepresteerd en goed worden samengewerkt. (wij-gevoel)
 • Aandachtpunten:
 • Besteed aandacht aan onderlinge relaties en rollen in de groep
 • Wat helpt de groepssfeer te verbeteren als dit nodig is?

Slide 13 - Slide

Groepsvorming
 • Afscheidsfase
 • Dit is de laatste fase van de groep voordat deze uit elkaar valt.
 • Aandachtspunten:
 • Met het einde in zicht houdt de groep zich wat minder aan de regels
 • Besteed aandacht aan de evaluatie

Slide 14 - Slide