De vorming van de conjunctief in de voltooide tijden

De vorming van de conjunctief in de voltooide tijden
Aan de hand van een video die je op de volgende slide bekijkt leg ik jullie de vorming van de conjunctief uit. Af en toe moet je een vraag beantwoorden. De theorie hierover vind je in je WB. op p. 98-99. Je zal straks ook oefeningen moeten maken in je WB. op p. 100-101.

Donderdag verbeteren we de oefeningen klassikaal.
1 / 11
next
Slide 1: Slide
LatijnSecundair onderwijs

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

De vorming van de conjunctief in de voltooide tijden
Aan de hand van een video die je op de volgende slide bekijkt leg ik jullie de vorming van de conjunctief uit. Af en toe moet je een vraag beantwoorden. De theorie hierover vind je in je WB. op p. 98-99. Je zal straks ook oefeningen moeten maken in je WB. op p. 100-101.

Donderdag verbeteren we de oefeningen klassikaal.

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Neem je WB. erbij op p. 100
Maak het eerste deel van oef. 1: vul de actieve en passieve conjunctieven van amare, tegere, ire en monere aan!

Slide 3 - Slide

2

Slide 4 - Video

Neem je WB. erbij op p. 100
Maak het tweede deel van oef. 1: vul de actieve en passieve conj. perf. aan van esse en capere!

Slide 5 - Slide

02:41
amaverim, amaveris, amaverit... De vervoeging van de conj. perf. is bijna hetzelfde als die van de... ? (schrijf de wijs en de tijd voluit en met kleine letters)

Slide 6 - Open question

03:30
amatus sim, amatus sis, amatus sit
De pas. conj. perf. vorm je door het part. perf. te combineren met de conj. praes. van ...

Slide 7 - Open question

2

Slide 8 - Video

Neem je WB. erbij op p. 101
Maak het oefening 3 & 4 in je WB ter voorbereiding van de les donderdag.

We verbeteren dit donderdag klassikaal.

Veel succes en tot donderdag!

Slide 9 - Slide

05:12
Neem je WB. erbij op p. 100
Maak het laatste deel van oef. 1: vul de actieve en passieve conj. plqpf. aan van velle en ferre!

Slide 10 - Slide

04:14
amavissem, amavisses, amavisset...
De conj. plusquamperfectum vorm je door de uitgangen te plakken aan de actieve... (geef wijs en tijd).

Slide 11 - Open question