3. Modern Imperialisme

De economische sprong van
 Europa
1. De Industriële Revolutie
2. Nationalisme
3. Modern Imperialisme
1 / 25
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De economische sprong van
 Europa
1. De Industriële Revolutie
2. Nationalisme
3. Modern Imperialisme

Slide 1 - Slide

Burgers en stoommachines

Modern Imperialisme

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Industriële Revolutie en Nationalisme verbonden zijn met Modern Imperialisme

Slide 4 - Slide

Grijpt in elkaar
Modern imperialisme, oorzaken: 
 • Industrieën hadden grondstoffen en afzetgebieden nodig 
 • Nationalisme: als grootmacht had men koloniën nodig (prestige)  
 • Ideële motieven: missie/zending en 'white man's burden'

Slide 5 - Slide

Rond 1700
Rond 1900
Wat valt op?

Slide 6 - Slide

Nederlands-Indië

 • In de tijd van de VOC had Nederland alleen controle over het eiland Java

 • Met de komst van het imperialisme ging Nederland ook de andere eilanden veroveren

 • De Nederlanders noemden hun nieuwe land Nederlands-Indië

Slide 7 - Slide

Twee fasen: 1. Azië
 • Engeland breidt bezit in India uit 
 • Nederland verovert geheel Ned-Indië in de Atjeh-oorlog (1873-1903)
 • Frankrijk verovert  Indochina (Vietnam, Laos en Cambodja)
 • Amerika verslaat Spanje (1898, Cuba) en verwerft de Filippijnen (!!)

Slide 8 - Slide

2e fase: Afrika
 • Andere West-Europese staten richten zich op gebieden in Afrika >
 • spanningen tussen Europese landen >
 • Conferentie van Berlijn (1884-85): 
 • initiatief Bismarck
 • Afrika wordt verdeeld
 • Europese oorlog wordt voorkomen tot 1914

Slide 9 - Slide

Dus: de motieven voor Modern Imperialisme
Economisch:
1) Grondstoffen
2) Afzetmarkt
Politiek:
3) Machtsvertoon
Cultureel
4) Europese superioriteit


Slide 10 - Slide

De gevolgen van Modern Imperialisme

•Politiek:  
1. direct/ indirect bestuur 
•Economisch: 
2. cultuurstelsel e.d.Cultureel
3. verdeel en heers
en verder
4. willekeurige grenzen
5. infrastructuur en onderwijs


Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Welke kritiek heeft de maker van de kaart op het modern imperialisme? Leg je antwoord uit met een verwijzing naar de afbeelding.

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Wie is de 'schoolmeester'?
A
Uncle Tom
B
Uncle John
C
Uncle Sam
D
Uncle Donald

Slide 16 - Quiz

Slide 17 - Slide

Wie krijgt er geen les ?
A
de zwarte Amerikaan
B
de blanke Amerikaan
C
de indiaan
D
de Zuid-Amerikaan

Slide 18 - Quiz

Modern imperialisme

Slide 19 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme zie je in deze prent?
A
afzetmarkten
B
macht
C
beschaven
D
grondstoffen

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Slide

Welke van de motieven voor het modern imperialisme wordt hier vooral bekritiseerd?
A
Economie
B
Politiek
C
Cultuur
D
Alle drie

Slide 22 - Quiz

Slide 23 - Slide

Welk verbanden waren er tussen modern imperialisme en industrialisatie?

Slide 24 - Open question

Leg met het voorbeeld uit de bron uit welk verband er was tussen modern imperialisme en (agressief) nationalisme

Slide 25 - Open question