3. Schuldig of onschuldig

3 Schuldig of onschuldig?
in de rechtbank
1 / 25
next
Slide 1: Slide
geschiedenisVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

3 Schuldig of onschuldig?
in de rechtbank

Slide 1 - Slide

Agenda
1. Herhaling
2. Uitleg nieuwe stof
3. Filmpje over rechtspraak in de praktijk/zelfstandig werken
4. Afsluiting

Slide 2 - Slide

Herhaling
Wat is criminaliteit?
Misdrijf vs Overtreding
De politie
Halt
Welke opties heeft de rechter?

Slide 3 - Slide

Schuldig of onschuldig
Doel van de les:

Je kan uitleggen wie de belangrijke personen in een rechtzaak zijn.

Je  kan uitleggen hoe een rechtzaak verloopt.

Je kan uitleggen welke straffen er zijn
wat
uitleg paragraaf 4
hulp
telefoon
boek blz 172
hoe
quiz spelen
lesson-up
werkboek maken
tijd
40 min
resultaat
we hebben paragraaf 4 af

Slide 4 - Slide


Hoe verloopt 

een rechtszaak?

Slide 5 - Slide

Belangrijkste personen
 1. De verdachte geholpen door een advocaat.
 2. De officier van jusititie die wil bewijzen dat de verdachte schuldig is.
 3. De rechter die beslist of de verdachte schuldig is en wat voor straf hij krijgt.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier
Officier van Justitie
Getuige(n)
Verdachte
Advocaat
Griffier
Rechter
Pers
Publiek

Slide 8 - Slide


1. 
De openingControleren van jouw gegevens

Slide 9 - Slide


2. 
De aanklacht


De officier van justitie leest de aanklacht (=beschuldiging verdachte) voor

Slide 10 - Slide


3. 

VragenstellenDe rechter, officier van Justitie en de advocaat mogen nu vragen stellen.

Slide 11 - Slide


4. 
Getuige


Er kan een getuige opgeroepen worden om te vertellen wat hij/zij gezien heeft.

Slide 12 - Slide


5. 

Officier van Justitie:strafeisDe officier van justitie zet na de ondervragingen alles nog even op een rijtje en komt met de strafeis

Slide 13 - Slide


6. 
AdvocaatJouw advocaat gaat jou verdedigen en vraagt om vrijspraak of een lichte straf. Soms doet de verdachte zelf zijn verdediging

Slide 14 - Slide


7. 
Het laatste woordAls verdachte heb je altijd het laatste woord. Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier

Slide 15 - Slide


8. 

De uitspraakDe rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven. Meestal is de uitspraak of het vonnis pas later

Slide 16 - Slide

Rechter geeft straf
 1. geldboete
 2. (voorwaardelijke) gevangenisstraf
 3. taakstraf

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

0

Slide 19 - Video

welke 3 personen zijn belangrijk in een rechtszaal?
advocaat 
getuige 
officier van justie
politie
verdachte 
rechter 

Slide 20 - Drag question

Wie klaagt de verdachte aan?
A
de rechter
B
de verdachte
C
de advocaat
D
de officier van justitie

Slide 21 - Quiz

Hoe noemen we de uitspraak van de rechter?
A
de uitslag
B
de taakstraf
C
de regeling
D
het vonnis

Slide 22 - Quiz

Wie heeft het laatste woord voordat de rechter een uitspraak doet?
A
het publiek
B
de verdachte
C
de rechter
D
de officier van justitie

Slide 23 - Quiz

0

Slide 24 - Video

0

Slide 25 - Video