Thema 9 Blok 1

Thema 9 Milieu

Hoofdvraag: Welke invloed hebben mensen op het milieu? 
1 / 30
next
Slide 1: Slide
mens en maatschappijMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

Thema 9 Milieu

Hoofdvraag: Welke invloed hebben mensen op het milieu? 

Slide 1 - Slide

Wat weet jij over het
milieu?

Slide 2 - Mind map

Zuinig zijn op het milieu

Slide 3 - Slide

Een slecht mileu in de koelkast...

Slide 4 - Slide

Uit een asociaal milieu komen...

Slide 5 - Slide

Het criminele milieu....

Slide 6 - Slide

Milieuvervuiling

Slide 7 - Slide

In de jaren 50 krijgen mensen  steeds meer dingen van plastic. Het leven werd steeds makkelijker.  Ze hoefden nooit meer af te wassen!
Steeds meer plastic!

Slide 8 - Slide

Welk plastic gebruik jij?
Schrijf op blz 18  van je schrift welke producten van plastic jij vandaag al gebruikt hebt.  Noem minimaal 7 producten. 

Slide 9 - Slide

Altijd plastic
Soms plastic
Nooit plastic
Wat maken we van plastic?

Slide 10 - Drag question

Dit is plasticsoup.
Kapitein Charles Moore ontdekte de plasticsoup. Hij was midden op de oceaan en zag hier en daar plastic drijven. Dat was op een plek waar nooit iemand kwam.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Aan de slag! 
Start lezen blz 50 en 51 
Maken  1, 2, 3 en 6

Blok 1
Lezen blz 52 t/m 55
Maken:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12a, 14, 17, 18, 19, 21, 26 
+ Havo: 22
 Leren  K&K plus begrippen blok 1
timer
15:00

Slide 13 - Slide

Planning les  2
Uitleg Blok 1
Filmpje
Zelfstandig werken
SamenwerkenWaarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 14 - Slide

Leerdoelen Blok 1
 • Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
 • Je kan drie soorten mileuproblemen noemen.
 • Je kan drie soorten vervuiling noemen en de oorzaken daarvan aangeven. 
 • Je kan uitleggen hoe vervuiling zich verplaatst.
 • Je kan uitleggen wat biodiversiteit is. 
 • Je kan uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen. 
 • Je kan uitleggen wat het broeikaseffect is en hoe het ontstaat.
 • Je kan uitleggen wat het versterkt broeikaseffect is. 

Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 15 - Slide

Mileuproblemen in soorten en maten.
 • In leefomgeving bestaan kringlopen waarin stoffen steeds weer op dezelfde plaats terugkomen. 
 • Natuurlijk evenwicht = de toestand waarbij de natuur zelf zijn afvalstoffen opruimt en tekorten aanvult. 
 • Als dit evenwicht verstoord is, ontstaan milieuproblemen: 
    - vervuiling
    - aantasting
    - uitputting

De (lange) kringloop van het water.

Slide 16 - Slide

Mileuproblemen in soorten en maten.
 • Milieuproblemen kunnen zich voordoen op verschillende schaalniveaus: lokaal, regionaal, continentaal of wereldwijd. 


 .

Slide 17 - Slide

Milieuvervuiling
Vervuiling is een milieuprobleem dat ontstaat als de mens te veel stoffen in het milieu brengt die er niet in thuishoren. 
We kennen: 
 • bodemvervuiling
 • watervervuiling 
 • luchtvervuiling
Het oppervlaktewater (water in sloten en meren)  raakt vervuild. 


Uitputting = als van een grondstof te veel uit de natuur wordt gehaald, raakt deze op.
fossiele brandstoffen uit de bodem
vis uit de zee
bomen uit het regenwoud waardoor ook soorten planten en dieren verdwijnen.

Quotum = afgesproken hoeveelheid die mag worden geproduceerd. Bijvoorbeeld: hoeveelheid te vangen vis.

Bodemerosie = Het verdwijnen van vruchtbare grond door regen of wind. Bijvoorbeeld door het kappen van regenwoud.

 

Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 18 - Slide

Aantasting 
Naast milieuvervuiling kennen we ook aantasting van het milieu. Bij aantasting wordt het milieu niet vervuild maar wel verstoord door bijvoorbeeld geluidsoverlast, verlichting van steden en wegen of thermische vervuiling

Versnippering houdt in dat  het leefgebied van dieren  in stukken wordt gedeeld door de aanleg van huizen, wegen en industrie.
 
Door aantasting neemt de biodiversiteit  (het aantal verschillende soorten planten en dieren) in een gebied af.  
 
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 19 - Slide

Uitputting 
Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren zoals steenkool, aardolie en aardgas.
Doordat er te veel grondstoffen uit de natuur worden gehaald, raken deze op: 
 • fossiele brandstoffen uit de bodem 
 • vis uit de zee 
 • bomen uit het regenwoud waardoor de biodiversiteit verstoord raakt en bodemerosie ontstaat.  Erosie houdt in dat vruchtbare grond wegspoelt of waait.

Quotum = afgesproken hoeveelheid die mag worden geproduceerd of gevangen. 
 

Slide 20 - Slide

Het broeikaseffect
De atmosfeer is  laag lucht die om de aarde zit.
De atmosfeer bestaat uit 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% andere gassen waaronder koolstofdioxide.

Het broeikaseffect is het verschijnsel dat bepaalde gassen in de atmosfeer zonnestralen wel doorlaten, maar juist warmte vasthouden. 


Slide 21 - Slide

Het broeikaseffect
Gevolg opwarming >>zeewater zet uit en ijs op de polen en gletsjers smelt >> zeespiegel stijgt.
Het wordt warmer op aarde 
door: 
 • verbranding van fossiele brandstoffen >> meer koolstofdioxide in de atmosfeer >>versterkt broeikaseffect. 
 •  de stand van de aardas 
 • en de activiteit van de zon.

Gevolg:  opwarming >> zeewater zet uit en ijs op de polen en gletsjers smelt >> zeespiegel stijgt.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Aan de slag! 
Blok 1
Lezen blz 52 t/m 55
Maken:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12a, 14, 17, 18, 19, 21, 26 
+ Havo: 22
 Leren  Kennen&Kunnen plus begrippen blok 1
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 
timer
15:00

Slide 25 - Slide

Aan de slag! 
Blok 1
Lezen blz 52 t/m 55
Maken:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12a, 14, 17, 18, 19, 21, 26 
+ Havo: 22
 Leren  Kennen&Kunnen plus begrippen blok 1
Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 26 - Slide

Planning les 3  
Toets bespreken
Zelfstandig werken aan je opdrachten
Werken aan de PO. 

Tip: Vind je open vragen op de toets moeilijk? Maak een samenvatting van Kennen en Kunnen. 

Slide 27 - Slide

Toets bespreken
 
 • Hoe ging de toets?
  Welk type vragen gaan je goed af? 
 • Hoe heb je je voorbereid?  Bespreek dit met je buurman of buurvrouw

Kijk eens na: 
 • Had je gedacht aan  hoofdletters, punten en vraag herhalen!? 
 • Staan er tips op de toets?
 • Kijk naar je verwachting voor de toets en het cijfer. Klopt het? Bij wie verschilt het heel erg? 
 • Wat ga je volgende toets anders doen? 

Slide 28 - Slide

Aan de slag! 
Blok 1: Lezen blz 52 t/m 55
Maken:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12a, 14, 17, 18, 19, 21, 26  + Havo: 22 
Leren  K&K plus begrippen blok 1
Maak een samenvatting van
de leerdoelen uit deze LessonUp.
PO planning:
 • Zoek 6 belangrijke gebeurtenissen uit jouw tijdvak op + minimaal 2 afbeeldingen. 
 • Zoek 1 afbeelding bij de Kenmerkend Aspecten 
 • Zoek jouw tijdvakicoon + jaartallen op. 

Slide 29 - Slide

Leerdoelen Blok 1
 • Je kan uitleggen wat natuurlijk evenwicht is.
 • Je kan drie soorten mileuproblemen noemen.
 • Je kan drie soorten vervuiling noemen en de oorzaken daarvan aangeven. 
 • Je kan uitleggen hoe vervuiling zich verplaatst.
 • Je kan uitleggen wat biodiversiteit is. 
 • Je kan uitleggen wat uitputting is en hier voorbeelden van noemen. 
 • Je kan uitleggen wat het broeikaseffect is en hoe het ontstaat.
 • Je kan uitleggen wat het versterkt broeikaseffect is. 

Waarom heeft de wereld te maken met milieuproblemen? 

Slide 30 - Slide