La négation

La négation
1 / 39
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

La négation

Slide 1 - Slide

stappenplan

1. Zoek de persoonsvorm

2. Zet ne of n' ervóór en 

het tweede deel van de ontkenning erachter.Slide 2 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je parle français.

niet/geen = ne .... pas
persoonsvorm = parle

'ne' komt voor de persoonsvorm.
'pas' komt achter de persoonsvorm.

Je ne parle pas français.


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm van de zin.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 3 - Slide

Maak de zin ontkennend:
Vous êtes en France.
A
Vous ne êtes pas en France.
B
Vous êtes en ne France pas.
C
Vous n'êtes pas en France.
D
Vous n'êtes en France pas.

Slide 4 - Quiz

Maak ontkennend:
Je regarde la télé.
A
Je regarde ne la télé pas.
B
Je ne regarde pas la télé.
C
Ne je pas regarde la télé.
D
je ne regarde la télé pas.

Slide 5 - Quiz

Nooit

Niets

Nog niet

Niet meer

Niet/geen
ne...pas
ne...jamais
ne....plus
ne...pas encore
ne....rien

Slide 6 - Drag question

La négation - de ontkenning 
De ontkenningen:
niet, geen       = ne ...... pas
niet meer       = ne ...... plus
nooit                = ne ...... jamais
niets                 = ne .... rien
nog niet          = ne ...... pas encore
    


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm van de zin.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 7 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je mange beaucoup de fruits.

niet/geen = ne .. pas
werkwoord = mange

Je ne mange pas beaucoup de fruits.


  • Op de puntjes komt de persoonsvorm.
  • Begint het werkwoord met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 8 - Slide

La négation - de ontkenning 
Je vais manger des frites ce soir.

niet/geen = ne .. pas
werkwoorden = vais manger
Het eerste werkwoord is de persoonsvorm!

Je ne vais pas manger de frites ce soir.


  • Als er twee werkwoorden in de zin staan, neem je het eerste werkwoord.
  • Na een ontkenning vervalt het lidwoord en vervang je deze door 'de'. 

Slide 9 - Slide

La négation - de ontkenning 
Elle est végétarienne.

niet meer = ne .. plus
persoonsvorm = est

Elle n'est plus végétarienne.


  • Op de puntjes komt het de persoonsvorm.
  • Begint de persoonsvorm met een klinker of h? Dan schrijf je n' in plaats van ne!

Slide 10 - Slide

Op welke plaats in de zin komen
de woordjes 'ne' en 'pas'?
A
Om het onderwerp heen.
B
Om het lijdend voorwerp heen.
C
Om de persoonsvorm heen.
D
Om het hele werkwoord heen.

Slide 11 - Quiz

Sleep blauw naar rood!
niet/geen
nooit
niet meer
nog niet
niets
ne ... rien
ne ... pas encore
ne ... pas
ne ... jamais
ne ... plus

Slide 12 - Drag question

Maak ontkennend:
Jullie zijn nooit ziek.
A
Vous ne êtes pas malades.
B
Vous ne êtes jamais malades.
C
Vous n'êtes rien malades.
D
Vous n'êtes jamais malades.

Slide 13 - Quiz

Wij zijn niet meer ziek.
A
Nous sommes plus malades.
B
Nous ne sommes plus malades.
C
Nous avons pas été malades.
D
Nous ne plus sommes malades.

Slide 14 - Quiz

Eet jij niets?
A
Tu n'manges rien ?
B
Tu n' as plus mangé ?
C
Tu ne manges pas ?
D
Tu ne manges rien ?

Slide 15 - Quiz

Ik eet nooit vlees.
A
Je ne mange plus de viande.
B
Je ne mange pas de viande.
C
Je ne mange jamais de viande.
D
Je ne mange rien de viande.

Slide 16 - Quiz

Zij is nog niet klaar.
A
Elle n'a pas encore fini.
B
Elle ne pas a encore fini.
C
Elle ne pas encore a fini.
D
Elle a n'encore pas fini.

Slide 17 - Quiz

Hoe zit het met:
il y a
 & 
c'est 

Slide 18 - Slide

c'est in de ontkenning wordt:
A
c'est ne pas
B
c' n'est pas
C
ne c'est pas
D
ce n'est pas

Slide 19 - Quiz

Il y a in de ontkenning wordt:
A
n'il y a pas
B
il y n'a pas
C
il n'y a pas
D
il n'y pas a

Slide 20 - QuizTu aimes le foot ?
A
Non, je aime pas le foot.
B
Non, je n'aime pas de foot.
C
Non, je ne aime pas le foot.
D
Non, je n'aime pas le foot.

Slide 21 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Vous donnez un livre ?
A
Non, je ne donne pas de livre.
B
Non, je donne n'un livre pas.
C
Non, je ne donne pas un livre.
D
Non, ne je pas donne un livre.

Slide 22 - Quiz

Vous avez beaucoup de devoirs ?
A
Nous avons ne beaucoup pas de devoirs.
B
Vous n'avez pas de devoirs.
C
Vous avez beaucoup de ne devoirs pas.
D
Nous n 'avons pas beaucoup de devoirs.

Slide 23 - QuizElle a une glace au chocolat ?
A
Non, elle n'a une glace au chocolat pas
B
Non, elle ne a pas de glace au chocolat
C
Non, elle n'a pas une glace au chocolat
D
Non, elle n'a pas de glace au chocolat

Slide 24 - Quiz

Maak ontkennend:
Il y a de la viande.
A
Il n'y a pas de la viande.
B
Il n'y a pas de viande.
C
Il ne y pas de la viande.
D
Il n'y a de la viande pas.

Slide 25 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Tu comprends ?
A
Non, je comprends.
B
Oui, je comprends!
C
Non, je ne comprends pas
D
Non, je comprends ne pas.

Slide 26 - Quiz

Zeg het tegenovergestelde:
Je comprends tout.
A
Je ne comprends pas.
B
Je ne comprends pas encore.
C
Je ne comprends plus.
D
je ne comprends rien.

Slide 27 - Quiz

Maak ontkennend:
Il y a encore des problèmes.
(encore = nog)
A
Il n'y a rien de problèmes.
B
Il y n'a plus de problèmes.
C
Il n'y a plus de problèmes.
D
Il n'y a plus encore de problèmes.

Slide 28 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Est-ce qu'il dit quelque chose?
A
Non, il ne dit rien.
B
Non, il ne dit pas encore.
C
Non, il ne dit quelque chose pas.
D
Non,il ne dit jamais.

Slide 29 - Quiz

Wat is de persoonsvorm in deze zin:
Le cours commence à 11 heures.
A
le cours
B
à 11 heures
C
commence
D
à

Slide 30 - Quiz

Geef ontkennend antwoord:
Tu fais du sport ?
A
Ne je fais pas du sport.
B
Je ne fais pas de sport.
C
Je fais ne sport pas.
D
Je fais ne pas de sport.

Slide 31 - Quiz

Maak de zin ontkennend:
Le prof est sympa.
A
Le ne prof est pas sympa.
B
Le prof ne pas sympa.
C
Le prof est pas sympa.
D
Le prof n'est pas sympa.

Slide 32 - Quiz

Maak de zin ontkennend,
gebruik het woord tussen haakjes.
Nous sommes en retard. (nooit)

Slide 33 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Elle est végétarienne. (niet meer)

Slide 34 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Tu as mangé? (niets)

Slide 35 - Open question

Maak de zin ontkennend:
Je suis à l'école. (nog niet)

Slide 36 - Open question

Slide 37 - Video

Nu doen:
eDition Photo-roman 17A t/m A6

Huiswerk voor morgen:
Leren Appr Unité 3

Slide 38 - Slide

Slide 39 - Slide