Introductie

Memo brugklas T/H
Introductie
Een spannend vak?
1 / 44
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 44 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Memo brugklas T/H
Introductie
Een spannend vak?

Slide 1 - Slide

Deze les
Welkom
Regels
Uitleg over de methode
Aan de slag met geschiedenis

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Aan het einde van deze paragraaf… 
Kun je uitleggen wat chronologie is  
Ken je de begrippen decennium, eeuw en millennium  
Kun je uitleggen wat v.Chr.  betekent   
Kun je uitleggen wat voor soorten bronnen we kennen  
Ken je het verschil tussen prehistorie en historie 
Kun je uitleggen wanneer de prehistorie eindigde 


Slide 3 - Slide

Waar gaat geschiedenis over?
A
dieren
B
planten
C
mensen
D
planeten

Slide 4 - Quiz

Geschiedenis gaat de dingen die mensen vroeger hebben meegemaakt 

Om niet in de war te raken, zetten we belangrijke gebeurtenissen op een rijtje: tijdbalk

We noemen dit ook wel chronologie   


Slide 5 - Slide

Bij de vorige vragen heb je gezien hoe tijdbalken eruit zien.

Wat is er niet goed aan deze tijdbalk?
A
Een tijdbalk moet altijd beginnen bij het jaar 1
B
Een tijdbalk heeft altijd perioden van 100 jaar
C
Een tijdbalk heeft altijd de perioden in gelijke stukken verdeeld
D
Een tijdbalk heeft altijd als laatste jaartal, het huidige jaar

Slide 6 - Quiz

Soms hebben jaren samen een aparte naam:
decennium
eeuw
millennium

Slide 7 - Slide

100 jaar
1000 jaar
10 jaar
eeuw
millennium
decennium

Slide 8 - Drag question

Een eeuw duurt 100 jaar. 
De 1e eeuw loopt van het jaar 1 tot 99. 
De 2e eeuw loopt van het jaar 100 tot 199. 
De 3e eeuw loopt van het jaar 200 tot 299. 
De 16e eeuw loopt van jaar 1500 tot 1599. 

Slide 9 - Slide

Uit welke eeuw is het volgende jaartal?

31
A
1e eeuw v. Chr
B
1e eeuw n. Chr.
C
2e eeuw v. Chr.
D
2 eeuw n. Chr.

Slide 10 - Quiz

Uit welke eeuw is het volgende jaartal?

299 v. Chr.
A
2e eeuw v. Chr
B
2e eeuw n. Chr.
C
3e eeuw v. Chr.
D
3 eeuw n. Chr.

Slide 11 - Quiz

Uit welke eeuw is het volgende jaartal?

1612
A
16e eeuw v. Chr
B
16e eeuw n. Chr.
C
17e eeuw v. Chr.
D
17e eeuw n. Chr.

Slide 12 - Quiz

Christelijke jaartelling
 • Begint bij het jaar 1 (let op: het jaar 0 bestaat niet!)

 • Geboorte van Christus

 • Meest gebruikte jaartelling

 • Maar...de geschiedenis begint natuurlijk niet pas bij het jaar 1!

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

De tien tijdvakken
 • Bedacht voor het onderwijs

 • Beginnen allemaal met: "De tijd van..."

 • Zijn niet allemaal even lang: sommige zijn meer dan 1000 jaar, andere maar 50 jaar.

 • Er is gekeken naar kenmerken: "Waaraan kun je ze herkennen?

Slide 16 - Slide

Tijdvakken
 1. Tijd van jagers en boeren
 2. Tijd van Grieken en Romeinen
 3. Tijd van monniken en ridders
 4. Tijd van steden en staten
 5. Tijd van Ontdekkers en hervormers


Jaartallen staan op de afbeelding hiernaast.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Over welk onderwerp zal dit tijdvak gaan?
A
De Middeleeuwen
B
De Wereldoorlogen
C
De steentijd
D
De Romeinen

Slide 19 - Quiz

Over welke periode zal dit tijdvak gaan?
A
1600-1700
B
1800-1900
C
1900-1950
D
1950-nu

Slide 20 - Quiz

wat weet je al over
bronnen?

Slide 21 - Mind map

Geschreven bronnen
 • Boeken
 • Brieven
 • Rekeningen


Slide 22 - Slide

Ongeschreven bronnen
 • Grotschilderingen
 • Speerpunten
 • Bodemlagen
 • Graven
 • Munten

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Prehistorie
 • Historie = geschreven geschiedenis

 • Pre = voor

 • Tijd vóór dat mensen konden schrijven 

Slide 28 - Slide

Prehistorie
 • De prehistorie eindigt niet overal ter wereld op hetzelfde moment!

 • Als een volk een schrift ontwikkelt dan begint voor dat volk de historie en eindigt de prehistorie.

Slide 29 - Slide

Bronnen uit de prehistorie zijn alleen ongeschreven bronnen
A
waar
B
niet waar

Slide 30 - Quiz

Bronnen uit de historie zijn alleen geschreven bronnen.
A
waar
B
niet waar

Slide 31 - Quiz

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Oefenen
We gaan nu oefenen met eeuwen én voor en na Christus

Slide 34 - Slide

In welke eeuw ligt het jaartal:
618 v.C.

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 35 - Open question

In welke eeuw ligt het jaartal:
334

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 36 - Open question

In welke eeuw ligt het jaartal:
1830

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 37 - Open question

In welke eeuw ligt het jaartal:
212 v.C.

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 38 - Open question

In welke eeuw ligt het jaartal:
18

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 39 - Open question

In welke eeuw ligt het jaartal:
1918 v.C.

Schrijf het zo op: bijv. 1e eeuw v.C. of 3e eeuw

Slide 40 - Open question

1914-1918
1939-1945
212-200
100-44
492-379
1400-1200
Na Christus
Voor Christus

Slide 41 - Drag question

Wat hebben we geleerd?

Slide 42 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 43 - Open question

Wat vind je nog lastig?

Slide 44 - Open question