Minor A2 Unidad 7 parte I Con Gusto 2_do 17 dec

Unidad 7 - Vamos al parque

Nr. 6 en 7 TB p. 66
El imperativo negativo

Verloop van de les vandaag iets anders?
después de Navidad:
- Paisaje y animales       
- Una conversación telefónica
- Los posesivos tónicos
- Los demostrativos 
1 / 28
next
Slide 1: Slide
SpaansHBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Unidad 7 - Vamos al parque

Nr. 6 en 7 TB p. 66
El imperativo negativo

Verloop van de les vandaag iets anders?
después de Navidad:
- Paisaje y animales       
- Una conversación telefónica
- Los posesivos tónicos
- Los demostrativos 

Slide 1 - Slide

El imperativo afirmativo

herhaling
El imperativo afirmativo

herhaling unidad 6

Slide 2 - Slide

uso imperativo afirmativo

1. opdracht of nadrukkelijk verzoek
Niños , apagad la tele y haced los deberes
Jongens, doe de tv uit (jullie) en maak je huiswerk!

2. bij, verzoek vaak afgezwakt door por favor  Páseme la sal, por favor
Geef me het zout door aub / Mag ik het zout aub.

3. instructies en aanwijzingen, bv in recepten
tómese dos cucharadas de________   (vergelijk  ' men neme ___')

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

imperativo afirmativo
enkele onregematige vormen. Tip! Deze goed uit je hoofd leren want er zit geen regelmaat in, zie ook volgende slide

Slide 5 - Slide

dar
decir
hacer
Ir(se)
poner(se)
da
di
haz
ve(te)
pon(te)
usted
diga
haga
vaya(se)
ponga(se)
vosotros
dad
decid
haced
id(os)
poned(os)
ustedes
den
digan
hagan
vayan(se)
pongan(se)
salir
ser
tener
venir
sal
ten
ven
usted
salga
sea
tenga
venga
vosotros
salid
sed
tened
venid
ustedes
salgan
sean
tengan
vengan

Slide 6 - Slide

El uso del imperativo afirmativo (tú y usted)
- noteer ze beiden

Levantarse
Sentarse (ie)
Callarse
Venir aquí
Salir
Escuchar
Oir
Decir
Mirar
Contar (ue)
Hacer

Disfrutar

timer
3:00

Slide 7 - Slide

                                   Tú                      Usted
Levantarse              levántate          levántese
Sentarse (ie)           siéntate             siéntese
Callarse                    cállate               cállese
Venir aquí               ven aquí            venga aquí
Salir                          sal                       salga
Escuchar                escúcha(me)    escúche(me)
Oir                            oye                      oiga
Decir                        di(me)                díga(me)
Mirar                        mira                    mire
Contar (ue)             cuenta               cuente
Hacer                       haz(lo)                haga / hágalo

Slide 8 - Slide

Gebiedende wijs bevestigend wederkerende werkwoorden

pers vnw altijd achter ww    -> Ducharse
enkelvoud: Tú- te - dúchate              Usted- se - dúchese
meervoud: Vosotros-  ????????       Ustedes-  se - dúchense


Bij de wederkerende werkwoorden in vosotros verdwijnt de eind d- 
 - DUCHARSE: duchaos en niet duchad-os
 - SENTARSE: sentaos en niet sentad-os ;
- DIVERTIRSE: divertíos en niet divertid-os!!

Slide 9 - Slide

Geef advies 
gebruik u-vorm

Slide 10 - Slide

Las madres 
Opdracht: Wat zegt/zei je moeder altijd tegen jou?
Gebruik de imperativo afirmativo
Ejemplo:

                                Haz tu cama antes de salir

timer
3:00

Slide 11 - Slide

Vul hier de meest herhaalde zin van je moeder in (met imperativo afirmativo)

Slide 12 - Open question

El imperativo negativo

El imperativo negativo:
-vervoeging
-regels
-oefening

Slide 13 - Slide

nr. 7a TB p. 67
Subraye en los anuncios todas las formas del imperativo

¿Ves diferencias entre las formas que usted ya conoce y las negativas de estos anuncios?

Slide 14 - Slide

regelmatige imperativo negativo
De vorm van de imperativo negativo (negatieve gebiedende wijs) is eenvoudiger dan the imperativo afirmativo. De uitgangen zijn bijna hetzelfde als de tegenwoordige tijd, maar dan met een extra klinker verandering.

• De werkwoorden die eindigen op -ar hebben dezelfde uitgangen als de werkwoorden die eindigen op -er in de tegenwoordige tijd.
• De werkwoorden die eindigen op -er en -ir hebben dezelfde uitgangen als werkwoorden die eindigen op -ar in de tegenwoordige tijd.

Slide 15 - Slide

regelmatige imperativo negativo
zie ook pagina 123 TB CG2

Slide 16 - Slide

onregelmatige imperativo negativo
zie ook pagina 123 TB CG2

Slide 17 - Slide

Onregelmatige imperativo negativo

usted
vosotros
ustedes
no hagas
no haga
no hagáis
no hagan
no salgas
no salga
no salgáis
no salgan
no des
no dé
no deis
no den
no vayas
no vaya
no vayáis
no vayan
no seas
no sea
no seáis
no sean
zie 6.8 TB p. 123

Slide 18 - Slide

combinatie met pers.vnw
• ¡No os preocupéis! - (Maak je geen zorgen!)
• ¡No lo abras! - (Maak het niet open!)
• ¡No se lo digas! - (Vertel het haar niet!)

  Wanneer je iemand vertelt om iets NIET TE DOEN dan komt het voornaamwoord direct vóór het werkwoord. De ontkenning gaat daaraan vooraf

Slide 19 - Slide

El imperativo negativo

Nr. 7c TB p. 67
timer
3:00

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

_____
____
____
____

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

practicar juntos
zie volgende slides

Slide 24 - Slide

Eres un astrólogo/una astróloga – construye consejos:
 A : Tú/ B: Usted
Geminis: hacer más deporte, comer frutas y verduras, reducir el consumo de grasas animales, beber agua, hacer una dieta .
Leo: dar un paseo diario de 45 minutos, tener cuidado con los deportes violentos, comer más carne, encontrarse con amigos, jugar a la lotería.
Cancer: hacer un viaje al extranjero, estudiar más, ahorrar dinero, relajarse, cortar el pelo

Eres un astrólogo/una astróloga – construye consejos:
( jij-vorm)


Geminis: hacer más deporte, comer frutas y verduras, reducir el consumo de grasas animales, beber agua, hacer una dieta .
Leo: dar un paseo diario de 45 minutos, tener cuidado con los deportes violentos, comer más carne, encontrarse con amigos, jugar a la lotería.

Cancer: hacer un viaje al extranjero, estudiar más, ahorrar dinero, relajarse, cortarse el pelo

Slide 25 - Slide

Eres un astrólogo/una astróloga – construye consejos:
 A : Tú/ B: Usted
Geminis: hacer más deporte, comer frutas y verduras, reducir el consumo de grasas animales, beber agua, hacer una dieta .
Leo: dar un paseo diario de 45 minutos, tener cuidado con los deportes violentos, comer más carne, encontrarse con amigos, jugar a la lotería.
Cancer: hacer un viaje al extranjero, estudiar más, ahorrar dinero, relajarse, cortar el pelo

soluciones:

Geminis: Haz más deporte, come frutas y verduras, reduce el consumo de grasas animales, bebe agua, haz una dieta .

 Leo: Da un paseo diario de 45 minutos, ten cuidado con los deportes violentos, come más carne, encuéntrate con amigos, juega a la lotería.


Cancer: Haz un viaje al extranjero, estudia más, ahorra dinero, relájate, córtate el pelo.

Slide 26 - Slide

Nr. 6a TB p. 66 ¡No busques excusa! 
Je werkt op een reclamebureau. Het team is nu bezig met een bewustmakingscampagne. Je mag de volgende onderwerpen in je campagne verwerken:
- Uso del agua
- El medio ambiente
- Ahorrar energía
- Uso del plástico
- Eigen ideeën
GEBRUIK DE IMPERATIVO NEGATIVO EN AFIRMATIVO
Werk in groepjes
Presenteer je campagne na afloop

Slide 27 - Slide

trabajar en grupos 
Maak de zinnen voor de campagne (vorige slide) 

en werk aan opdrachten 5,6 en 7, WB
R&S p.75!!

Slide 28 - Slide