planeten

Hemellichaam
Revolutie
Een planeet is een hemellichaam dat zich om een ster beweegt.
De aarde is dus een planeet. De aarde draait in 365 dagen om de zon, dit wordt revolutie genoemd.  Revolutie veroorzaakt seizoenswisselingen.  

1 / 24
next
Slide 1: Slide
VerkeerPrimary EducationAge 6,7

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hemellichaam
Revolutie
Een planeet is een hemellichaam dat zich om een ster beweegt.
De aarde is dus een planeet. De aarde draait in 365 dagen om de zon, dit wordt revolutie genoemd.  Revolutie veroorzaakt seizoenswisselingen.  

Slide 1 - Slide

Rotatie
Planeten draaien niet alleen om de zon maar ook om hun eigen as. De aarde draait in 24 uur om haar eigen as, dit noemt men rotatie. Het verschil tussen dag en nacht is te wijten aan rotatie 

Slide 2 - Slide

Wat is een hemellichaam?
A
Een planeet dat zich om een ster beweegt
B
Een lichaam dat in de hemel is
C
Een ster in de lucht
D
De maan

Slide 3 - Quiz

Hoelang duurt het voordat de aarde om de zon heen draait?
A
365 dagen
B
24 uur
C
1 dag
D
90 dagen

Slide 4 - Quiz

Wat is de oorzaak van seizoenen?
A
De draaiing van de aarde om de maan
B
De draaiing van de aarde om haar as
C
De draaiing van de aarde om de zon
D
geen van de antwoorden

Slide 5 - Quiz

Hoe noemen wij de draaiing van de aarde om haar as?
A
Revolutie
B
Draaiing
C
Jojo
D
Rotatie

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

waaruit bestaat ons zonnestelsel
(welk antwoord is niet correct)
A
1 Maan
B
Asteroïden
C
8 Planeten
D
Kometen

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Welke planeet staat het dichtst bij de zon?
A
Aarde
B
Venus
C
Pluto
D
Mercurius

Slide 19 - Quiz

Welke planeet heeft geen maan?
A
Mercurius
B
Pluto
C
Jupiter
D
Aarde

Slide 20 - Quiz

Op welke planeet kan je leven?
A
Pluto
B
Aarde
C
Venus
D
De zon

Slide 21 - Quiz

Welke planeet is de grootste planeet
A
Neptunus
B
Uranus
C
Jupiter
D
Saturnus

Slide 22 - Quiz

Welke planeet staat het verst van de zon?
A
Mars
B
Jupiter
C
Neptunus
D
Aarde

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide