SOAP rapporteren en evalueren

1 / 28
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 
Aan het einde van de les: 
 • Kun je de begrippen waarnemen, observeren en signaleren uitleggen
 • Kun je het belang van de SOAP methode uitleggen 
 • Heb je geoefend met de SOAP methode 

Slide 2 - Slide

SOAP methode
S: subjectieve gegevens
O:objectieve gegevens
A: analyse van het probleem
P: planning

Slide 3 - Slide

Vaardigheden in het beroepsmatig handelen:

Vaardigheden in het beroepsmatig handelen:
* Waarnemen
*Observeren
*Signaleren
*Rapporteren

Slide 4 - Slide

Wat is waarnemen?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Waarnemen
Waarnemen:
 • Opnemen van informatie d.m.v. de zintuigen
 • Onbewust, de hele dag, elk moment
 • Selectief waarnemen: Je bepaalt (bewust of onbewust) zelf wat je wilt waarnemen

Slide 7 - Slide

Waarnemen
 • Oren= luisteren
 • Ogen= kijken
 • Tastzin= voelen
 • Reukzin= ruiken
 • Smaakzin = proeven

Slide 8 - Slide

Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren?

Slide 9 - Open question

Observeren

Bewust, doelgericht iets waarnemen

Slide 10 - Slide

Signaleren
 • Het vaststellen van veranderingen bij de zorgvrager. 
 • Signaleren van veranderingen kan leiden tot acties.

Slide 11 - Slide

Wat is rapporteren?

Slide 12 - Open question

Rapporteren
Het schiftelijk/mondeling verslag doen van gebeurtenissen of situaties die zijn waargenomen. 

Je rapporteert het zorgproces van de zorgvrager

Slide 13 - Slide

Wie rapporteren er in een zorgdossier ?

Slide 14 - Mind map

rapportage
Wie rapporteert: 
Evver, verpleegkundige, verzorgende, arts, fysio, ergo 
(alle betrokken disciplines)

Wat rapporteer je: 
Alle informatie die belangrijk is voor goede zorgverlening. 
Bijvoorbeeld hoe het gaat met iemand, evt problemen, behaalde doelen, veranderingen, wensen, afspraken, etc.

Slide 15 - Slide

SOAP methode
S: Subjectieve gegevens
O: Objectieve gegevens
A: Analyse van het probleem
P: Planning

Slide 16 - Slide

SOAP methode
 • De SOAP-methode structureert het rapporteren. 
 • Beter overzicht 
 • biedt veel mogelijkheden om beter te observeren, 
 • biedt mogelijkheden om te analyseren
 • zorgt voor betere zorgplannen 

Slide 17 - Slide

SOAP methode

Slide 18 - Slide

SOAP methode
Objectief: 
De directe observatie van de situatie 
Het gedrag van de cliënt zoals de medewerker dit waarneemt.

Slide 19 - Slide

SOAP methode
Analyse: 
Een conclusie getrokken uit de subjectieve en objectieve gegevens die de medewerker heeft verzameld.

Slide 20 - Slide

SOAP methode
Plan: 
Wat de medewerker vervolgens gaat doen.

Slide 21 - Slide

VOORBEELD RAPPORTAGE VOLGENS SOAP
Subjectief:
Mevrouw weigerde haar middag-medicijnen en zei dat ze ze niet meer wilde hebben. 
Objectief:
Werd onrustig en raakte van streek.
Analyse: 
Weigert in de regel geen medicijnen, maar ik heb pas kort geleden met mevrouw kennisgemaakt en ze kent me niet goed.
Plan:
Ik zal wat tijd samen met haar doorbrengen zodat ze meer vertrouwd raakt met mijn gezelschap en vraag haar of zij de medicijnen later wil innemen.

Slide 22 - Slide

Voordelen rapportage via systeem

* Dwingt tot nauwkeurigheid en volledigheid
* Bevordert zorgvraag-gerichte overdracht
* Geschreven vanuit feitelijke verzorgingssituaties

Slide 23 - Slide

Wees specifiek!
Niet zo.. 
Mw ging vandaag vaak naar het toilet.

Maar zo..
Mw ging vandaag 5x naar het toilet , normaal is dit 3x

Slide 24 - Slide

Tips 
 • Schrijf respectvol
 • Vermeld afspraken
 • Beschrijf alleen feiten, vermeld het als jij je mening geeft
 • Rapporteer niet vanuit emotie
 • Stel geen diagnoses als je niet bevoegd bent
 • Reageer op eerdere rapportages
 • Vermijd vaktaal en afkortingen (die andere niet begrijpen)
 • Let op taal,-schrijf en typefouten
 • Schrijf kort, krachtig en volledig
 • Verwijs waar kan naar het Zorgleefplan

Slide 25 - Slide

Waar staat de A voor in SOAP
A
Analyse
B
Actie
C
Argument
D
Antwoord

Slide 26 - Quiz

Mevrouw gaat te weinig naar haar
familie toe
is een correcte objectieve rapportage

A
Waar
B
Niet Waar

Slide 27 - Quiz

Mevrouw gaat te weinig naar haar
familie toe.
 Hier wordt een waardeoordeel uitgesproken en is
niet objectief.
S: Mevrouw komt naar mij toe en zegt dat zij haar familie mist.
O:  Familie komt 1x per maand op bezoek.
 A: In de beleving van mevrouw is dit te weinig.
 P: Bespreekbaar maken met familie. Ik zal de eerste contactpersoon bellen en dit bespreken.

Slide 28 - Slide