V5 Words in Progress 2022 Test P4

V5: Words in Progress
Words in Progress
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsWOStudiejaar 5

This lesson contains 15 slides, with text slides.

Items in this lesson

V5: Words in Progress
Words in Progress

Slide 1 - Slide

Words in Progress exc 2  (vocab)
gobal warming
avalanche
eruption
greenhouse effect
environmentalist
resources
wheelie bin
to dump
(street) litter
drought
famine
layer
swamp
to erode
to dispose (of)
to shrink
precipitation
contaminated
biodegradable
aerosollawine
uitbarsting

milieu activist
bronnen
kliko

afval
droogte
hongersnood

moeras

weggooien
krimpen
neerslag
vervuild (besmet)


Slide 2 - Slide

WiP 2: Key

Slide 3 - Slide

Words in Progress exc 6  (vocab)
epidemic
jab/shot
to soothe
prescribed
detrimental
borderline
euthanasia
immune
contagious
virus
to cure
surgeons
physiological
recur
STDs
sanitary
obesity
pneumonia
disorders
to adiministervaccinatie
kalmeren
voorgeschreven
schadelijkbesmettelijk
genezen, behandelen


terugkeren/terugkomen
soa


longontsteking
kwaal, ziekte
toedienen

Slide 4 - Slide

WiP 6: Key

Slide 5 - Slide

Words in Progress exc 19  (vocab)
to cram
e-learning
conventional
continuous
recite
assignments
A levels
to cheat
form
comprehensive
scholars
to surpass
sketchy
to excell
tenure
to fail
to repeat
oral
grammar school
to revise
leren (stampen)


doorlopend
voordragen


frauderen, afkijken
jaarlaag
scholengemeenschap
geleerden
overtreffen
oppervlakkig
uitblinken
vaste aanstelling
herhalen (oefenen)

Slide 6 - Slide

Words in Progress exc 19  (key)
1. assignments
2. repeat
3. grammar school
4. A levels
5. excelled
6. recite
7. sketchy
8. tenure
9. comprehensive
10. cheating

11. oral
12. continuous
13. scholars
14. cram
15. revising
16. surpassed
17. form
18. e-learning
19. failed
20. conventional

Slide 7 - Slide

WiP exc 23: Money, Work & Leisure (vocab)
CV
to borrow
pensioned off
appointed
welfare state
9 to 5
scope
deadlock
shift
employeesophisticated
senior citizens
to walk out
wages
to monitor
affluent society
idle
retail
to apply to
attributed (to)

lenen (van)

benoemd, aangesteld
verzorgingsstaat

omvang, bereik
impasse
(nacht)dienst
geavanceerd
bejaarden

loon

welvarend - 
inactief
detailhandel
wenden tot
toegeschreven aan

Slide 8 - Slide

WiP exc 23: Money, Work & Leisure (key)
11. scope
2. walked out
3. welfare state
4. senior citizens
5. idle
6. appointed
7. retail
8. sophisticated
9. attributed
10. shift


11. apply to
12. CV
13. affluent society
14. employee
15. 9 to 5
16. monitored
17. borrow
18. deadlock
19. wages
20. pensioned off


Slide 9 - Slide

WiP exc 39: Behaviour and Attitude (vocab)
contempt
narrow-minded
embarrassed
offhand
negligence
to exert
aversion
highly strung
witty
conceited

kudos
gullible
indecisive
condoned
callous
(ill) repute
induced
assertive
to tell off
garrulous
minachting
bekrompen

nonchelant
verwaarlozing
inspannen
afkeer
overprikkeld, nerveus
gevat (geestig)
verwaand
lof, hulde
goedgelovig
besluiteloos
gedoogd
wreed, ongevoelig
(slechte) reputatie
veroorzaakt

een standje geven
praatgraag

Slide 10 - Slide

WiP exc 39: Behaviour and Attitude (key)
1. highly strung
2. gullible
3. aversion
4. witty
5. exert
6. indecisive
7. negligence
8. garrulous
9. narrow-minded
10. told

11. kudos
12. conceited
13. embarrassed
14. assertive
15. callous
16. offhand
17. induced
18. repute
19. condoned
20. contempt

Slide 11 - Slide

WiP exc 53: Food and drink (vocab)
recipes
unsavoury
breathalyser (=breath + analyser)
roast
to stir-fry
chips
blueberries
plonk (=cheap wine of inferior quality)
pork
to boil
nourishing 
(to nourish, nourishment)
perishable (to perish)
pastry
slice
bland
sober
takeaway
GM foods
skimmed 
(whole / semi-skimmed)
to swallow

onsmakelijk

braadstuk
roerbakken
patat


varkensvlees
koken
voedzaam

bederfelijk
deeg

flauw
nuchter

genetisch gemodificeerd
mager (melk)

slikken

Slide 12 - Slide
1. plonk
2. swallow
3. sober
4. chips
5. GM foods
6. nourishing
7. breathalyser
8. perishable
9. blueberries
10. takeaway
11. pork
12. pastry
13. roast
14. skimmed
15. stir-fry
16. slice
17. recipes
18. bland
19. unsavoury
20. boil

WiP exc 53: Food and drink (key)

Slide 13 - Slide

Words in Progress exc 58: Science (vocab)
vaste stoffen
stralen
inlichten
zonne-
(onder)deel
techniek
oppervlakking
diepgaand
solids
rays
to brief
solar
segments
engineering
superficial
in-depth

to launch
terminal

classified
bolt
protein
momentum
lanceren
terminaal
(laatste levensfase)
geheim
(bliksem)schicht
eiwit
impuls (hoeveelheid van beweging, nat.)

Slide 14 - Slide

Words in Progress exc 58: Science (key)
1. scientific
2. superficial
3. briefed
4. bolt
5. protein
6. in-depth
7. momentum
8. solids
9. launched
10. segments


11. classified
12. rays
13. terminal
14. engineering
15. nuclear
16. hypothesis
17. solar
18. invention
19. meteorological
20. cloned

Slide 15 - Slide