9.4 Balansmethode

Vergelijkingen oplossen met de balansmethode 9.4
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Vergelijkingen oplossen met de balansmethode 9.4

Slide 1 - Slide

Wat leer je in deze les?  1.  Je leert wat een vergelijking is.
  2. Je leert hoe je een vergelijking oplost met de balansmethode.
  3. Je leert een vergelijking te maken van 2 formules.


Slide 2 - Slide

Balans methode
  1. vergelijking opschrijven
  2. letters naar links
  3. getallen naar rechts
  4. delen door het getal voor de letter
  5. controleren
  6. antwoord opschrijven
om in balans te blijven, doe je links en rechts altijd hetzelfde

Slide 3 - Slide

Vergelijking oplossen met balansmethode, een voorbeeld:

Slide 4 - Slide

Zelf een vergelijking maken
Soms moet je zelf een vergelijking maken. 
Voorbeeld:
Lengte kaars rood = 25 - 3t
Lengte kaars groen = 20 - 4t

De vergelijking: 25 - 3t = 20 - 4t
Je kunt uitrekenen wanneer de kaarsen gelijk zijn.

Slide 5 - Slide

Voorbeeld

Slide 6 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

 
Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2

Slide 7 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

  

Balans methode
-5x
-5x
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3

Slide 8 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

      

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4

Slide 9 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5

Slide 10 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 11 - Slide

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
Dus x = 4,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 12 - Slide

Voorbeeld 2

Slide 13 - Slide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

   

Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus a =       
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 14 - Slide

Balans methode 
-3a+2=6+5a

  -8a+2 =       6 

   -8a    =       4

       a    =       -0,5  

Balans methode vb
-5a
-5a
-2
-2
:-8
:-8
vergelijking opschrijven
1
30,5+2=6+50,5
Dus a = -0,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 15 - Slide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b
      

Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
Dus b = 
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 16 - Slide

Balans methode 
8b-10 = 14-4b

 12b-10 = 14       

  12b    =  24     

      b    =  2      

Balans methode vb
+4b
+4b
+10
+10
:12
:12
vergelijking opschrijven
1
8210=1442
Dus b = 2
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 17 - Slide

Wat is de volgorde van stappen van de balansmethode?
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Antwoord controleren
Antwoord in een zin
Delen door getal voor de letter
Enkeltjes links weghalen
Letter rechts weghalen

Slide 18 - Drag question

Balansmethode
6t + 7 = -9t + 37 
15t + 7 =       +37
15t        =       +30
t       =         2
:15
+ 9t
+ 9t
:15
- 7
- 7

Slide 19 - Drag question

Los op met de balansmethode:

3p + 10 = 40
A
p = 10
B
p = 3,7
C
p = 3,3
D
p = 30

Slide 20 - Quiz

Los op met de balans methode
3g+7=5g+12
gebruik alle stappen

Slide 21 - Open question

Los b op met de balansmethode:

5b + 4 = 3b + 34
A
b = 6
B
b = 15
C
b = 6
D
b = 7

Slide 22 - Quiz

Fotografeer de schets+balansmethode

5x+10=2x+22
4x+8=6x+24

Slide 23 - Open question

Aan de slag
Kader: 38, 39, 42 en 43
Mavo: 42, 43, 46 en 47

Slide 24 - Slide