Start module 2

Start module 2
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1,4

This lesson contains 12 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Start module 2

Slide 1 - Slide

Wat gaan we behandelen?
- Nieuwe en vertrokken studenten
- Meetmomenten module 1 én module 2
- Stage
- BGO & project

Slide 2 - Slide

Samenstelling klas
- drie nieuwe studenten: Walid, Yassine en Maraam
- Sietse, Alban en Sallah zijn vertrokken

Slide 3 - Slide

Het echte werk gaat nu beginnen.
- De lat ligt hoger m.b.t. zelfstandigheid, aanwezigheid, inhoud opdrachten en werkhouding. 
- Zorg dat je zelf op de hoogte blijft en een planning bijhoudt
- Belangrijke documenten: It's Learning -> studiedocumenten & stagedocumenten

Slide 4 - Slide

Communicatie vanuit docenten
- Alle lessen, meetmomenten, powerpoints etc staan in It's Learning
- Communicatie vanuit docenten loopt ALTIJD via Teams
- zet Teams op je telefoon, zet pushmeldingen en houd berichten in de gaten. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor.
- Mijn algemene updates en info staan bij coach. Ook planningen!

Slide 5 - Slide

Meetmomenten
- Alle beoordelingen staan in It's Learning (bouwstenenverslag Ela, Abdulatif, Mo en Djennerly nog niet)
- Kijk goed naar de feedback voor je herkansing!
- Deadline herkansing 10 december. Je hebt één herkansing!
- Upload opdrachten op de juiste plek :)
- Pepijn, Nourdinne, Ela, Hind, Ubayd & Hamza documenten nog uploaden - anders geen geldig examen


Slide 6 - Slide

Meetmomenten module 2
- Let op: meetmomenten voor deze periode staan bij 3 verschillende modules!
- Waarschuwing: begin op tijd. Het zijn erg grote opdrachten.
- Naast deze 3 meetmomenten is de levenslijn (BG1, meetmoment 2.2) een meetmoment voor P4. Lever deze ook direct in!

Slide 7 - Slide

Meetmomenten module 2
- Meetmoment 2.1 - B1-K1-W1
- Meetmoment 1.2 - film over de opleiding
- Meetmoment 4.1 - B1-K1-W4
Bekijk deze alle 3 nu.
Deadline: 21-01-2024.

Slide 8 - Slide

Stage
- POK/VOG al aangevraagd + Clementine en mij al geïnformeerd?
- Deze donderdag starten, 14 uur per week excl pauzes
- Stuur mij directe contactgegevens (naam en nummer) van je stagebegeleider zodat ik kennismaking kan plannen
- Geen stage = donderdag naar school! 09:30-11:15, lokaal 2A06.
- Djennerly, Pepijn, Ela, Nourdinne, Mohammed, Ubayd, Hamza, Abdulatif, Kaja, Christiane, Yassine, Walid en Maraam.

Slide 9 - Slide

BGO
- Zelfde principe als vorige periode
- Ik bel in week 1, 4 en 8 in. Rest = zelfstandig.
- Achterstand wegwerken verplicht voor positieve beoordeling
- Geldt ook voor NED, ENG, REK, RF, Pcoach en BG2.

Slide 10 - Slide

BGP - project
- Module 2 - project park Zuiderhout (ouderenzorg)
- Morgen uitleg over het project op school, 13:30 - 15:00
- Rest van de periode: Arnold Janssenlaan 46, 4847 DK Teteringen

Slide 11 - Slide

Samengevat:
- Jullie kunnen het! 
- Maar begin op tijd, kom naar de lessen, stel vragen en neem het serieus.

Slide 12 - Slide