InScience - Quiz 2040

1 / 14
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerScheikunde+10Middelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 1-6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Welkom bij het lesmateriaal van InScience – International Science Film Festival Nijmegen bij de film 2040. Het doel van dit lesmateriaal is om aan de hand van het thema klimaatverandering leerlingen de kennis, vaardigheden en motivatie mee te geven om bij hen actief, kritisch burgerschap te stimuleren. Het lesmateriaal bestaat uit twee lessen bij een wetenschapsfilm. In deze eerste les bespreken we aan de hand van kritische vragen en praktische opdrachten welke externe factoren en partijen belangrijk zijn bij de aanpak van klimaatverandering in de wereld. Na deze voorbereidende les bekijkt de klas de film. Daarna is er een tweede les ter verwerking. Ook is er een quiz over klimaatfeitjes die je met leerlingen kunt doen.

Instructions

In de bijlage vind je een docentenhandleiding om de les te geven. 

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Kennis maken met InScience
Begin de les met een uitleg over InScience:
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste internationale wetenschapsfilmfestivals in Europa. Wij zijn in 2015 opgericht door Arthouse Lux en de Radboud Universiteit. Naast films voor jong en oud bieden wij ook veel andere activiteiten aan, zoals kunstinstallaties en educatieprogramma's. Zo willen wij wetenschap en maatschappij op een aantrekkelijke en toegankelijke manier samen laten komen, en ingewikkelde thema's ophelderen. Bij onze filmvertoningen voor leerlingen is ook altijd een wetenschapper aanwezig die het wetenschappelijke thema uit de film met de leerlingen bespreekt.

Klimaatfeitjes Quiz


Wie weet de meeste goede antwoorden?

Slide 2 - Slide

Klimaatfeitjes Quiz
Hieronder vind je 10 vragen over feitjes met betrekking tot het klimaat. Leerlingen kunnen antwoord geven met behulp van hun telefoon. In de docenthandleiding staat de juiste antwoorden.
Hoeveel landen tekenden in
2016 het Klimaatverdrag in Parijs?
A
50
B
150
C
194
D
Alle landen in de wereld

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel procent van de natuurrampen tussen 2000 en 2010 waren overstromingen en stormen?
A
10%
B
40%
C
60%
D
80%

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

De laatste 130 jaar is de temperatuur op de wereld 1 graad warmer geworden, hoeveel warmer is het gemiddeld in Nederland geworden?
A
0,5 graad
B
1,7 graden
C
2,5 graden
D
4 graden

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Het klimaat verandert altijd, dus
de stijging van de temperatuur is normaal.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

In de docentenhandleiding vind je een toelichting bij dit antwoord. 

Slide 7 - Slide

Kennis maken met InScience
Begin de les met een uitleg over InScience:
InScience - International Science Film Festival Nijmegen is een van de grootste internationale wetenschapsfilmfestivals in Europa. Wij zijn in 2015 opgericht door Arthouse Lux en de Radboud Universiteit. Naast films voor jong en oud bieden wij ook veel andere activiteiten aan, zoals kunstinstallaties en educatieprogramma's. Zo willen wij wetenschap en maatschappij op een aantrekkelijke en toegankelijke manier samen laten komen, en ingewikkelde thema's ophelderen. Bij onze filmvertoningen voor leerlingen is ook altijd een wetenschapper aanwezig die het wetenschappelijke thema uit de film met de leerlingen bespreekt.

Er zit meer Co2 in de lucht dan
ooit, hoelang is dit niveau van CO2 in de
atmosfeer al niet meer voorgekomen?
A
1000 jaar
B
10.000 jaar
C
250.000 jaar
D
800.000 jaar

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Het Noordpoolgebied warmt
sneller op dan de rest van de wereld, maar hoeveel sneller?
A
1,5 keer
B
2 keer
C
4 keer
D
6 keer

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Welk land is een van de grootste investeerders in hernieuwbare energie?
A
China
B
USA
C
Rusland
D
Australië

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Er zit extra kooldioxide in de
atmosfeer door menselijke activiteiten.
Wat heeft dit voor gevolg?
A
De lucht wordt giftig
B
Extra kooldioxide zorgt voor meer wind
C
De atmosfeer wordt dikker
D
Extra kooldioxide houdt meer zonnewamte vast

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Welk deel van de wereldwijde broeikasgasvervuiling is het gevolg van ontbossing en bosdegradatie?
A
1/10
B
1/5
C
2/5
D
1/3

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering, hoeveel mensen krijgen hiermee te maken in hun leefomgeving?
A
150 miljoen
B
200 miljoen
C
240 miljoen
D
280 miljoen

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

Hoe weten wetenschappers wat de temperatuur op de wereld is geweest?
A
IJsboringen
B
Samenstelling van vulkaanlava
C
Het wordt al heel lang gemeten
D
Je kunt het nu nog meten in de atmosfeer

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions