5 vwo 4.2

Wat hebben we geleerd over de Randstad
1 / 10
next
Slide 1: Open question
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slide and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Wat hebben we geleerd over de Randstad

Slide 1 - Open question

Wat hebben we geleerd
over
bevolkingskrimp

Slide 2 - Open question

Wat is ruimtelijke ordening?

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Video

Urbanisatie en suburbanisatie
Voor 1960: vooral urbanisatie

Na 1960: suburbanisatie

Slide 5 - Slide

Het groeikernen beleid had als doel
A
de suburbanisatie te stoppen
B
voorkomen dat het platteland helemaal werd volgebouwd
C
de suburbanisatie te bevorderen
D
re-urbanisatie op gang te brengen

Slide 6 - Quiz

Slide 7 - Video

Slide 8 - Video

Vinex-wijk
Groeikern
Bereikbaarheid
Forens

Slide 9 - Drag question

Spreidingsbeleid
Concentratiebeleid
Veel files
Compacte stadsbeleid
Vanaf 1990
Meer aandacht voor Randstad
Vanaf 1960
VINEX
Groeikernen
Verloedering binnenstad
Zoeter-meer

Slide 10 - Drag question