thema 6 BS 6.5, 2021

Ecologie
1 / 34
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

Biodiversiteit
wat is biodiversiteit?
overleg met je buurman/vrouw

Slide 2 - Slide

§1: Wat is biodiversiteit?
A
Het aantal oorspronkelijke plantensoorten.
B
Het aantal oorspronkelijke diersoorten.
C
De variatie aan soorten in de natuur.
D
Het verdwijnen van soorten in de natuur.

Slide 3 - Quiz

Afname van de biodiversiteit
afname variatie soorten in natuur
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij
gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 4 - Slide

Thema 6 ecologie BS 6.5 Mens en Mileu
doelen: 
je kunt oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven
je kunt oorzaken en gevolgen van klimaatverandering beschrijven

Slide 5 - Slide

Thema 6 ecologie BS 6.5 Mens en Mileu
begrippen:
milieuproblemen/uitputting/vervuiling
fossiele brandstoffen/grondstoffen
mineralen/monocultuur/stikstof
luchtvervuiling/bodemvervuiling/watervervuiling
chemische gewasbeschermingsmiddelen
broeikasgassen/broeikaseffect/versterkt broeikaseffect
klimaatverandering/blauwalg/stijging zeespiegel/verzilting

Slide 6 - Slide

Milieuproblemen


 • vervuiling
 • uitputting

door:
 • overbevolking
 • manier van leven

Slide 7 - Slide

Vervuiling 
1.  Luchtvervuiling: komt door afvalstoffen in de rook van auto`s en fabrieken. Bij windstil en warm weer ontstaat er smog.
2. Bodemvervuiling: ontstaat door giftig afval in de grond. Een gif is een stof die schadelijk is voor organismen.
3. Watervervuiling: komt soms van de landbouw: stoffen uit mest komen dan terecht in het water van sloten of in het grondwater, komt van chemische gewasbeschermingsmiddelen (gifstoffen), komt van lozing van afvalwater 

Slide 8 - Slide

Luchtvervuiling
- Smog   (smook plus fog)
- Verzuring (uitstoot schadelijke stoffen geeft zure regen)
- Broeikasgassen (bijv.waterdamp, CO2, methaan)
- Fijnstof (bijv.zeezout, opwaaiend stof, uitstoot industrie, houtverbranding=roet, landbouwproduct)Slide 9 - Slide

Leg uit waarom bodemvervuiling (zoals stort van chemische industrie en chemische gewasbestrijding) een gevaar voor planten, dieren en mensen vormt.

Slide 10 - Open question

Watervervuiling

Vervuiling door chemische stoffen

 • Lozing van industrieel afvalwater met chemische afvalstoffen
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Gebruik van bemesten
 • Doorspoelen van huishoudelijk afvalwater in het riool

Slide 11 - Slide

Uitputting
 • Gebruik van fossiele brandstoffen-> raken op 
 • Ontginnen van grondstoffen (bijv goud).
 • Mobiele telefoons bevatten veel kostbare/schaarse grondstoffen boor, goud, zilver, koper, praseodymium en neodymium
 • Door toepassing van monoculturen: telkens op dezelfde plek dezelfde teelt: mineralen raken op

Slide 12 - Slide

mobiele telefoons...
https://app.nos.nl/op3/kijkjeachterjescherm/

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Welke van onderstaande brandstoffen is geen fossiele brandstof?
A
Aardolie
B
Bio-ethanol
C
Steenkool
D
Gas

Slide 15 - Quiz

Uitputting voorkomen
Uitputting van de aarde is te voorkomen als weer wordt aangevuld wat teveel gebruikt is. In de natuur gebeurt dat vaak al. Dat noem je de voedselkringloop.

Slide 16 - Slide

Thema 6 ecologie BS 6.5 Mens en Mileu
doelen: 
je kunt oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven


Slide 17 - Slide

Huiswerk vrijdag 26 maart
Maak een samenvatting van 6.5, post deze op Classroom
maak opdrachten 1 t/m 3 en 5 t/m 9

Slide 18 - Slide

vragen over huiswerk 6.5?

Slide 19 - Slide

vorige les
 oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling 
bespreek in 2-tallen 


Slide 20 - Slide

Aardgas en olie raken op. Dit is milieu....................
A
aantasting
B
uitputting
C
vervuiling
D
belasting

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Thema 6 ecologie BS 6.5 Mens en Mileu
begrippen:
milieuproblemen/uitputting/vervuiling
fossiele brandstoffen/grondstoffen
mineralen/monocultuur/stikstof
luchtvervuiling/bodemvervuiling/watervervuiling
chemische gewasbeschermingsmiddelen
broeikasgassen/broeikaseffect/versterkt broeikaseffect
klimaatverandering/blauwalg/stijging zeespiegel/verzilting

Slide 25 - Slide

  Het broeikaseffect
weerkaatsing

Slide 26 - Slide

broeikaseffect
versterkt broeikaseffect

Slide 27 - Slide

natuurlijk en versterkt broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect

-Op temperatuur houden van de aarde

broeikasgassen: waterdamp en koolstofdioxideVersterkt broeikaseffect

1. Toename broeikasgassen
- koolstofdioxide
- methaan (veelteelt, moerassen)
- waterdamp

2. Stijging temperatuur : 1, 7 in NL


Slide 28 - Slide

Klimaatverandering
=verandering van het weer gedurende meerdere jaren
door versterkt broeikaseffect

Slide 29 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 30 - Slide

Gevolgen klimaatverandering
stijging zeespiegel, warmere zee, beschadiging koralen
droogte, verwoestijning, woestijnen worden groter
smelten ijskappen, verlies landbouwgrond, verzilting
meer blauwalg

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Thema 6 ecologie BS 6.5 Mens en Mileu
doelen: 
je kunt oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven
je kunt oorzaken en gevolgen van klimaatverandering beschrijven

Slide 33 - Slide

Huiswerk di 30 maart
6.5 nog niet af? maak een samenvatting van 6.5, post deze op Classroom, maak opdrachten 1 t/m 3 en 5 t/m 9
6.5 wel af? werk aan je milieu opdracht!

Slide 34 - Slide