3.4 Kookpunt en smeltpunt

3.4 Kookpunt en smeltpunt
Lesdoelen:
Uitlegggen wanneer een vloeistof kookt.
De overeenkomsten en verschillen tussen verdampen en koken benoemen.
Aan de hand van de temperatuur de fase bepalen.
Een smelt en stoldiagram kunnen tekenen.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 19 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.4 Kookpunt en smeltpunt
Lesdoelen:
Uitlegggen wanneer een vloeistof kookt.
De overeenkomsten en verschillen tussen verdampen en koken benoemen.
Aan de hand van de temperatuur de fase bepalen.
Een smelt en stoldiagram kunnen tekenen.

Slide 1 - Slide

Voorkennis
Wat valt jou op als je water ziet koken ?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Het kookpunt
Tijdens het koken van water is de temperatuur 100 °C. De waterdampbellen ontstaan door de hele vloeistof. Tijdens het koken blijft de temperatuur constant. Het kookpunt is een stofeigenschap.

Slide 4 - Slide

De overeenkomst tussen verdampen en koken.
Bij allebei is er de
fase-overgang
van vloeibaar
naar gasvormig.

Slide 5 - Slide

Verschillen
Verdampen gebeurt alleen aan het oppervlak en kan tussen het smelt-en kookpunt  plaatsvinden. Water kan dus verdampen tussen 0 en 100 °C

Koken kan alleen bij het kookpunt. (tenzij de druk verandert of een stof wordt toegevoegd)

Slide 6 - Slide

Onder het smeltpunt is de fase vast.

Tussen het smelt-en kookpunt vloeibaar.

Boven het kookpunt gasvormig.

Slide 7 - Slide

Smeltpunt en vriespunt
Het smeltpunt van ijs
 (of het vriespunt van water)
bedraagt 0 °C. Tijdens het
smelten blijft de 
temperatuur constant.

Slide 8 - Slide

Het vries-of smeltpunt verlagen
Met zout of antivries kun je het vriespunt van 
water verlagen.

Slide 9 - Slide

Smelt-en stoldiagram
Bij een smeltdiagram  zie je 
verschillende fasen-en overgangen
 als je warmte toevoegt.

Slide 10 - Slide

Het smeltdiagram van stearinezuur.

Slide 11 - Slide

Belang lesdoel
Fase overgangen komen veel voor om je heen; bij het weer, solderen, kaarsvet.
Bij de toets kunnen er veel vragen over gesteld worden.

Slide 12 - Slide

Controlevragen
1a Wat is de temperatuur van smeltend ijs ?
b En wat van kokend water ?
c Wat gebeurt er met het vriespunt van water als je zout toevoegt ?

Slide 13 - Slide

controlevragen
We vergelijken een plas water op straat met kokend water in een waterkoker.

Waar vindt de fase-overgang plaats in beide situaties ?

Slide 14 - Slide

Teken het smeltdiagram

Slide 15 - Slide

a) Hoe heet deze grafiek ?

b) Welke fase is er bij A en welke bij C ?

c) Gedurende welk deel is er de vloeibare en vaste fase ?

Slide 16 - Slide

Wat is de fase van ?

1)alcohol van -115°C
2)butaan van 0°C
3)goud van 3000°C
4)kwik -39°C
5)propaan van -100°C
6)stikstof -150°C
7)water van 5°C

Slide 17 - Slide

Tussen welke 
temperaturen is
alcohol een gas en 
water vloeibaar ?

Slide 18 - Slide

Een lastige.....

Tussen welke temperaturen is 
stikstof gas en zuurstof vloeibaar  ?

Slide 19 - Slide