A/05-06

1 / 34
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Prepozíciók

Slide 2 - Mind map

Choose the correct answer!

Slide 3 - Slide

The cat is _____ the school.
A
above
B
to
C
in front of
D
front of

Slide 4 - Quiz

She has a nice garden _____ the house.
A
near
B
behind
C
in
D
between

Slide 5 - Quiz

The car is _____ the tree and the office.
A
between
B
among
C
on
D
under

Slide 6 - Quiz

Patrik has 24 books _____ the shelf.
A
in front of
B
next to
C
up
D
on

Slide 7 - Quiz

I have a meeting _____ Friday.
A
at
B
on
C
in
D
in front of

Slide 8 - Quiz

Birtokos szerkezetek

Az angolban több lehetőség is kínálkozik birtoklás kifejezésére:
  1.  Ha a birtokos személy:            This is Kinga's phone.  
       Ha a birtokos nem személy:  The computer of the school.

   2. Használhatunk birtokos személyes névmást is: My phone

   3. Vannak olyan igék, amikben már benne van a birtoklás: 
       pl: to have
of
Figyeljünk, hogy az of-os szerkezetnél fordul a sorrend és hátul van a birtokló! 
Egyébként ilyen of-os szerkezetet használunk a mértékegységeknél is:
a glass of beer
two kilograms of meat
Kivételek
Néha keveredik az 's és of használata. 
Pl .
Amikor megszemélyesítünk tárgyakat, gyakran használunk 's-t (Britain's economy)

És fordítva is van, ha például sok lenne a "S": The phone of Tamás.
colour
Nem mindegy, hogy A labda színe kék. VAGY A labda kék színű.
Az első verzióban van egy birtokos szerkezet, így ez lesz belőle:
The colour of the ball is blue.
Míg a másikban nincs birtoklás, illetve a "colour" sem kerül a mondatba, hiszen a kék már egy szín :)
The ball is blue.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

Translate the following sentences!

Slide 11 - Slide

Ez Edina táskája.

Slide 12 - Open question

A város főutcája nagyon szép.

Slide 13 - Open question

Ödön és az ő macskája a parkban vannak.

Slide 14 - Open question

Nekik van egy nagy házuk.

Slide 15 - Open question

Tibi kedvenc autója a Toyota.

Slide 16 - Open question

Az épület színe kék.

Slide 17 - Open question

Zsóka táskája piros színű.

Slide 18 - Open question

A kedvenc borom a Pinot Noir.

Slide 19 - Open question

A biciklim zöld színű.

Slide 20 - Open question

Az iskola egere fekete színű.

Slide 21 - Open question

Food:

Slide 22 - Slide

Food (folytatás):

Slide 23 - Slide

Food (folytatás):

Slide 24 - Slide

Birtokos birtokosa

Előfordul, hogy a birtokosunk 
már egy birtokos szerkezet:
The house of Elek's dog is brown.
Próbáld meg ezeket képezni:
  1. Dani macskájának neve Klotild.
  2. Az ő házuk udvara nagy.
  3. Béla kocsijának színe zöld.

Slide 25 - Slide

Food (folytatás):

Slide 26 - Slide

Felszólító mód:
Képzése rendkívül egyszerű: olyan, mintha kihagynánk az alanyt (ugye a “you”-t):
      Do your homework!  → Csináld a házidat!
      Clean your room!       → Takarítsd ki a szobádat!
      Go home!                     → Menj haza!
 Egy rendhagyó eset van: ha az alany T/1 lenne (we), akkor “let’s”-szel kezdünk:
      Let’s dance!            → Táncoljunk!
      Let’s go!                   → Menjünk!

Slide 27 - Slide

Translate the following sentences!

Slide 28 - Slide

Fordítsunk!

Slide 29 - Open question

Edd az ebéded!

Slide 30 - Open question

Hallgasd a rádiót!

Slide 31 - Open question

Focizzunk!

Slide 32 - Open question

Slide 33 - Slide

Goodbye!

Slide 34 - Slide