C/33-34

1 / 22
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Reported Speech

Slide 2 - Mind map

Now, it's your turn to talk.
Let's listen to the prepared presentations of the short stories!
timer
6:00

Slide 3 - Slide

Reported Questions
Amikor kérdést idézünk, alapvetően a Reported Speech szabályait be kell tartanunk, így itt is "ugrik" egyet hátra az igeidő, alakul(hat)nak a személyes névmások, határozok, stb.
Innentől kezdve bonyolódik a dolog. Két típusú kérdést tudunk megkülönböztetni:
   A. Eldöntendő kérdés
   B. Kifejtendő kérdés
Nézzük a részleteket!

Slide 4 - Slide

Reported Questions (folytatás)
Kifejtendő kérdés idézése:

A Reported Speech szabályai szerint alakítjuk, az idézett kérdést a kérdőszóval kötjük (ami innentől kötőszóként funkcionál), majd kijelentő szórendet alkalmazunk:
What are you doing?She asked me what I was doing.
Where did you go to school?
He asked me where I’d gone to school. 
      

Slide 5 - Slide

Reported Questions (folytatás)
Eldöntendő kérdés idézése:

A Reported Speech szabályai szerint alakítjuk, és az idézett kérdést if-fel (jelentése "hogy") kötjük, illetve itt is kijelentő szórendet alkalmazunk:
Did you enjoy the party?She asked me if I’d enjoyed the party.
Do you like coffee?
She asked if I liked coffee.

   

Slide 6 - Slide

Reported Questions (folytatás)
Eldöntendő kérdés esetén használhatunk if helyett whether-t is. Picit talán választékosabb, amúgy csereszabatosak:
Do you have a pen?She asked me whether I had a pen.

Igazából létezik még egy típusú kérdés, amikor két opciót ajánlunk (ezért ez is eldöntendőnek minősül):
Did you do the task or not?
I wanted to know whether he had done the task or not.
Kötelező a Whether, ha...
Az alábbi esetekben mindig whether-t használunk if helyett:
Főnévi igenév előtt:
    I don’t know whether to buy the blue one or the red one.
    Not: I don’t know if to buy the blue one …
"Or not" előtt:
    Can you tell me whether or not you’re interested in the job.
    Not: Can you tell me if or not you’re interested …
Prepozíciók után:
    We’re not interested in whether we get great jobs and that kind of thing, we just want to have a good time.
    Not: We’re not interested in if we get great jobs and that kind of thing …

Slide 7 - Slide

Choose the correct answer!

Slide 8 - Slide

Klementina wanted to know ________ her lunch or not.
A
whether she ate
B
if I was being eaten
C
if I had eaten
D
whether you had ate

Slide 9 - Quiz

She asked where ______.
A
the kids are
B
the ducks have gone.
C
if I loved her
D
Emma had ordered from.

Slide 10 - Quiz

He asked me ______ recommend a good series.
A
if I am able to
B
whether I could
C
who can
D
if you have

Slide 11 - Quiz

John showed the letter that he’d prepared and the board discussed _______ be mailed.
A
if it was
B
whether it could have
C
if it
D
whether it should

Slide 12 - Quiz

Finish the following sentences!

Slide 13 - Slide

Christopher: "Do you want to dance?"
Christopher asked me ________

Slide 14 - Open question

Betty: "When did you come?"
Betty wanted to know ________

Slide 15 - Open question

Mark: "Has John arrived?"
Mark asked me ________

Slide 16 - Open question

Ági: "Did you watch the latest film?"
Ági asked me ________

Slide 17 - Open question

Zsigmond: "Can I help you?"
Zsigmond wanted to know _____

Slide 18 - Open question

Ede: "Will Ubul have lunch with her?"
Ede asked me ________

Slide 19 - Open question

Anna: "Must I do the shopping?"
Anna asked ________

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Slide

Goodbye!

Slide 22 - Slide