Les 3 PGZ Euthanasie

Euthanasie
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Euthanasie

Slide 1 - Slide

Waar denk je aan bij het
woord euthanasie?

Slide 2 - Mind map

Sinds wanneer uitvoering van euthanasie mogelijk in Nederland?
A
1991
B
1998
C
2002
D
2012

Slide 3 - Quiz

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Verschil euthanasie en hulp bij zelfdoding
- Bij euthanasie geeft een arts de patiënt een dodelijk medicijn.

- Bij hulp bij zelfdoding geeft de arts een dodelijk medicijn aan de patiënt. Maar de patiënt neemt deze zelf in.

Slide 10 - Slide

Zelfbeschikkingsrecht

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn strafbaar. Alleen artsen kunnen deze handelingen in bijzondere omstandigheden en bij naleving van alle zorgvuldigheidseisen straffeloos uitvoeren. 

Principiële bezwaren van artsen tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding dienen te worden gerespecteerd.

Slide 11 - Slide


Wilsverklaring inzake euthanasie: 
  • Verklaring waarin je aangeeft dat je euthanasie wenst.
  • Enkel in geval van onomkeerbare comateuze toestand bent (je kan nooit meer uit de coma ontwaken) .
Actueel verzoek tot euthanasie:
  • De effectieve vraag om euthanasie
  • Duidelijk aangeven om binnenkort te willen sterven.

Slide 12 - Slide

Wilsbekwaam bij aanvraag.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
               terminaal
               niet-terminaal
Wilsbekwaam bij aanvraag.
Aanvraag is zelfgeschreven.
Vrijwillig en niet éénmalig.
Medisch uitzichtloos = ongeneeslijk
       Terminaal

      
       Niet-terminaal
Voorwaarden Euthanasie
door 1e arts + 2de controle arts bevestigd en mag nadien uitgevoerd worden
Naast 1e en 2de arts ook nog 3de arts (specialist) nodig. Mag pas na 1 maand wachttijd worden uitgevoerd.

Slide 13 - Slide

Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie?

Slide 14 - Mind map

Palliatieve sedatie


Palliatief :                                    Sedatie: 

 Ongeneeslijk  
Terminale fase 
Pijnen en ongemakken niet onder controle.
Verdoven 
Via medicatie het be-wustzijn verlagen
Laten slapen

Slide 15 - Slide

Palliatieve sedatie
Euthanasie
Lijden verlichten
Lijden stoppen
Niet-levensverkortend
Levensverkortend
Bewustzijn verlagen
Doden
Terminale fase
Niet-terminale fase
Door arts en verpleging
Alleen door arts

Slide 16 - Slide

stappenplan euthanasie
1. De patiënt doet daadwerkelijk verzoek voor euthanasie bij arts indienen. Soms meerdere bezoeken nodig. ( 1 dag)
2.Arts overweegt het verzoek.: Verzamelt de nodige informatie/ nogmaals het traject bespreken met patiënt en familie. Raadpleegt Scen-arts ( 1- 3dagen)
3. Arts is in principe akkoord mededelen aan patiënt   /familie/  Scen-arts op de hoogte brengen
(2 tot 3 dagen)
4.Scen arts gaat akkoord:(3-4 dagen)
5.dag voorbereiding. vaker infuusnaald inbrengen/set medicatie, injecties nachecken/ reserveset/lijkschouwer op de hoogte gebracht tijdstip van toediening euthanasie( 
Dag van de  uitvoering en overlijden
Toetsingscommissie die naderhand nog uitzoekt of alles volgens procedures is verlopen( duur 2 weken)
Slide 17 - Slide

Wat gebeurt er na de Euthanasie
Arts
Lijkschouwer 
Officier van Justitie
Regionale Toetsingscommissie

Slide 18 - SlideLevenseinde kliniekNPO documentaire
Kijken tot 16 minuten

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video


-Mensen hebben het recht voor hen zelf te kiezen. (Politiek)
-----------------------------------------
- Voor uitzichtsloos lijden moet iemand de kans krijgen om te kunnen sterven. (Sociaal/Politiek)
-----------------------------------------
- Patiënten moeten aan alle voorwaarden voldoen, welke streng zijn. (Sociaal)

-Euthanasie gaat niet samen met recht van leven. (Politiek)
-----------------------------------------
- Onder veel religie verboden.(Godsdienstig)

-----------------------------------------
-Artsen leggen een eed af om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen.  (Medisch)
     Argumenten voor:                    Argumenten tegen:

Slide 21 - Slide

Opdracht;

Wat is jou gevoel bij de film levenseindekliniek?

Slide 22 - Slide