reanimatie

reanimatie
1 / 23
next
Slide 1: Slide
anatomieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quiz, text slides and 1 video.

Items in this lesson

reanimatie

Slide 1 - Slide

les vandaag
-10.00 check in
- 10.05 reanimatie  (theorie)
                    * leerdoelen 
                    * ervaring met reanimeren
                    * theoretische kennis reanimeren
                    * evaluatie leerdoelen
- 10.45 - 11.30 reanimatie ( praktijk/oefenen)

Slide 2 - Slide

cijfers
Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis

De overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis is bijna 1 op 4
 

Slide 3 - Slide

leerdoelen theorie
- De student kan de volgorde van hulpverlening benoemen bij een reanimatie
- De student kan benoemen hoe hij het bewustzijn van het slachtoffer controleert.
- De student kan benoemen in welke verhouding compressies en beademingen gegeven worden.
- De student kan de juiste frequentie en diepte benoemen van het reanimeren.
- De student kan benoemen op welke wijze hij een juiste beademing uitvoert.


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Hoe vonden jullie dat deze mensen
reageerden? 
Goed of niet goed? Leg uit.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link

weet je nu wat je moet doen??
Schrijf nu naar aanleiding van het filmpje alle stappen van het reanimeren op en beschrijf kort wat je weet  over elke stap.


Hiervoor heb je 5 minuten de tijd.

Slide 9 - Slide

vergelijken
Ga nu met elkaar overleggen wat iedereen heeft opgeschreven en maak de stappen compleet.

hiervoor hebben jullie 5 minuten.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

STAP 1
STAP 2
STAP 3
STAP 4
STAP 5
STAP 6
STAP 7
AED / 112
VEILIG VOOR MEZELF?
AANSPREKEN / SCHUDDEN
2 X BEADEMEN
VEILIG VOOR SLACHTOFFER?
30 BORTSTCOMPRESSIES
CONTROLEER ADEMHALING

Slide 19 - Drag question

leerdoelen behaald?
- De student kan de volgorde van hulpverlening benoemen bij een reanimatie
- De student kan benoemen hoe hij het bewustzijn van het slachtoffer controleert.
- De student kan benoemen in welke verhouding compressies en beademingen gegeven worden.
- De student kan de juiste frequentie en diepte benoemen van het reanimeren.
- De student kan benoemen op welke wijze hij een juiste beademing uitvoert.


Slide 20 - Slide

oefenen
oefenen op "Anna" de reanimatiedummie

Slide 21 - Slide

succescriteria praktijk 
- De student kan laten zien hoe hij het bewustzijn controleert bij een slachtoffer
- De student kan middels een kinlift laten zien hoe hij de ademhaling controleren bij een slachtoffer
- De student kan 30 borstcompressies op de juiste manier toepassen waarbij de borst 5-6 cm ingedrukt wordt.
- De student kan na de borstcompressies 2 beademingen toepassen door de neus van het slachtoffer dicht te houden, de kinlift toe te passen en bij het beademen naar de borst te kijken.
- De student kan op de juiste wijze een reanimatie uitvoeren op ‘Anna” de reanimatiedummie.

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide