Aardrijkskunde Plastic soep groep 5-6

Plastic soep 
& plastic eilanden
1 / 14
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeBasisschoolGroep 5,6

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Plastic soep 
& plastic eilanden

Slide 1 - Slide

Onze les is gebaseerd op de geografische aandachtspunten. Deze punten bestaan uit 7 stappen. 
Stap 1: motiverende start
De les start zo dat de leerlingen uitgedaagd worden mee te doen aan de les (everyday geography).
Stap 2: waar is dat?
De leerlingen beschrijven wat je waar ziet bij voorkeur met behulp van een kaart of een atlas.
Stap 3: waarom daar?
De leerlingen verklaren van wat je ziet m.b.v. de relatie mens – natuur.
Stap 4: wat zie je op een andere schaal?
De leerlingen zien andere dingen op een andere schaal.
Stap 5: hoe verandert dat?
De leerlingen onderzoeken hoe het vroeger was en hoe het straks is.
Stap 6: wat zijn de gevolgen daarvan of de voor-en nadelen?
De leerlingen bekijken de effecten (of voor- en nadelen) vanuit verschillende invalshoeken.\
Stap 7: de afsluiting
De les kent een afsluiting waarin besproken wordt waarom het nuttig is om iets over het onderwerp te weten (transfer).


Wat weten we nog over
'Plastic soep' ?

Slide 2 - Mind map

Fase 1:  Motiverende start. 
We activeren de voorkennis door terug te koppelen naar het onderwerp 'plastic soep' en introduceren het probleem. 

Op het moment dat de leerlingen de klas is komen staat de LessonUP al klaar op het smartboard en liggen er op verschillende tafels devices om aan de aardrijkskunde les te beginnen. 

Doelen van deze les
  • Aan het eind van de les kan je beschrijven wat een plastic eiland is en waar deze zich bevinden. 

Slide 3 - Slide

Op deze slide staat het lesdoel, vertaalt naar kindertaal. Door dit doel te benoemen worden de leerlingen zich bewust van wat zij leren deze les. 

Kennisdoelen:
Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving – Kerndoel 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu (Tule, z.d.).
• De kinderen worden geconfronteerd met een probleem (plastic soup).
• Ze brainstomen over mogelijke oplossingen.
• Iedereen gaat, soms in tweetallen, aan de slag.
• De leerlingen besteden speciale aandacht voor een discussie over ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘keuzes maken’, in het perspectief van het onderwerp (Tule, z.d.).

lesdoel: Aan het eind van de les kun je beschrijven wat een plasticeiland is en waar deze zich bevinden.

Waar is dit? Wat is dit?
Beschrijf alles wat je denkt in de mindmap. 

Slide 4 - Slide

Deze slide begint bij Fase 2: Waar is dat? 

De leerlingen krijgen deze foto te zien op het digibord. Op deze foto is een plastic eiland (gyre) zichtbaar. De leerlingen gaan in groepjes van 4 nadenken over wat dit kan zijn en waar dit is. 
Ook beantwoorden wij de vragen: wat is plastic eigenlijk en wat is het nadeel daarvan?

Dit maken de leerlingen zichtbaar door middel van een mindmap. 
De leerlingen denken eerst individueel na en beschrijven dit in 1 van de 4 zijvakken van de mindmap, vervolgens krijgen ze de tijd om dit met zijn vieren te bespreken en schrijven de overeenkomst in het middelste vak.

 


Plastic eilanden

Slide 5 - Slide

De leerling hebben in Fase 1 zelf nagedacht over wat er op de foto te zien was. Bij deze slide maken we een begin aan fase 3: Waarom daar? 


Instructie over de gyres: 
In sommige delen van de oceaan is veel meer plastic te vinden, dan in anderen.  Dit komt doordat plastic zich verzameld in de gyres. Een gyre is een ringvormige zeestroming aan het oceaanoppervlak.

Slide 6 - Slide

De leerlingen zien hier een wereldkaart met een omcirkelt gebied. 
Deze wereldkaart hebben zij ook uitgeprint gekregen, alleen dan zonder cirkel. 
Dit omcirkelde gebied is 1 van de 5 plekken waar een plastic eiland ligt, of terwijl de Zuidelijke Stille Oceaan gyre. 

De leerlingen krijgen de vraag: waarom is dit gebied omcirkelt? Ze mogen hier even kort over nadenken en hun gedachtes bij de volgende slide invullen in het woordweb. 


Waarom was deze
plek omcirkelt?

Slide 7 - Mind map

Bij deze slide eindigen we fase 3: waarom daar? 

Na de brainstorm, bespreken we wat het was en waarom het daar was. We gaan in gesprek over waarom wij hier in Nederland geen plastic eiland hebben. Of hebben wij wel een plastic eiland maar niet in de zee? Wat gebeurt er met de plastic in ons land? Waar gaat het heen?


Ontdek plasic eilanden! 

Slide 8 - Slide

Fase 4: Wat zie je op een andere schaal?
 
De leerkracht heeft 1 van de cirkels aangeboden (De wereldkaart). De leerlingen krijgen nu de tijd om te kijken naar vervuiling van sloten, rivieren in onze eigen omgeving.
Als verwerkingsopdracht krijgen de leerlingen een lege wereld kaart van onze eigen omgeving. Op deze kaart omcirkelen de leerlingen de plekken van plastic soep.

Als tweede verwerkingsopdracht gaan de leerlingen kijken welke reis het plastic aflegt vanuit onze eigen omgeving. Dit tonen zij op de kaart.

Hoe verandert dit onderwerp?

Slide 9 - Open question

Fase 5: Hoe verandert het? 

De leerlingen moeten nadenken over hoe dit verandert. 
De antwoorden kunnen de leerlingen bij deze open vraag typen, waardoor er een discussievorm ontstaat. 
Het spel 'over de streep'

Slide 10 - Slide

Fase 6: Wat zijn de gevolgen daarvan of de voor- en nadelen?

Tijdens deze stap gaan wij bewegend leren inzetten. We gaan het spel ‘over de streep’ spelen. Tijdens dit spel worden de voor- en nadelen van plastic besproken. 

Aan de linkerkant moeten de leerlingen gaan staan als zij denken dat de stelling een voordeel is. De rechterkant staat voor een nadeel.

De leerkrachten bieden de stellingen aan.

Wat is een plastic eiland?
A
Een ringvormige zeestroming aan het oceaanoppervlak.
B
Een verzameling van al het plastic in de oceaan.
C
Een zeestroming aan de kust.
D
Een verzameling van al het plastic op het land.

Slide 11 - Quiz

Dit is een terugkoppelingsvraag naar het lesdoel. 
Waarom is het nuttig om te weten wat een plastic eiland is?

Slide 12 - Open question

Fase 7: de afsluiting

We sluiten de les af met evaluatie vragen. 

Welke actie ga jij ondernemen om dit probleem te verkleinen?

Slide 13 - Open question

Met deze vraag maken we een transfer, naar wat de leerling verder kan betekenen. 
Wat vonden jullie van de les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 14 - Poll

This item has no instructions