zaterdag 18 november 2023: Grammatica zinsdeelzinnen

Wat gaan we doen?
 • Grammatica; §11 zinsdeelszinnen deel 1
 • Cultuur; verkiezingen 
1 / 21
next
Slide 1: Slide
NederlandsSecondary EducationAge 13

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 55 min

Items in this lesson

Wat gaan we doen?
 • Grammatica; §11 zinsdeelszinnen deel 1
 • Cultuur; verkiezingen 

Slide 1 - Slide

welke zinsdelen
ken je nog?
(Hoe noemen we de
verschillende zindelen)

Slide 2 - Mind map

Welke zinsdelen hebben we geoefend:
 • persoonsvorm
 • onderwerp
 • gezegde (naamwoordelijk of werkwoordelijk)
 • lijdend voorwerp
 • meewerkend voorwerp
 • bijwoordelijke bepaling

-> Download het document wat in je mail zit.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Door de najaarsstorm waaiden de pannen van het dak.
Wat is de pv?

Slide 5 - Open question

De bloemist heeft alle bloemen verkocht.

Wat is het ow (onderwerp)

Slide 6 - Open question

Volgende week ga ik een huis kopen.

Wat is het lv? (lijdend voorwerp)

Slide 7 - Open question

De kranten heeft hij al aan mij gegeven.

Wat is het mw? (meewerkend voorwerp)

Slide 8 - Open question

Wij hebben zijn verjaardag vorige week uitgebreid gevierd.
Wat is de bwb? (bijwoordelijke bepaling)

Slide 9 - Open question


Zoek nu de zindelen in deze zin op:
De verkoper heeft mij deze schoenen aangeboden.

Wat is de pv, wg, ow, lv, en mv? Zet ze onder elkaar.Slide 10 - Open question

Een zinsdeel als zin
Een zinsdeel als zin

Soms is een zinsdeel, bijv het onderwerp, een hele zin:

Lees deze zin:
Wie al een ticket heeft, hoeft niet in de rij te staan.

Vraag: Wie hoeft (niet in de rij te staan)?
Antwoord: Wie al een ticket heeft -> dit is het onderwerp
We noemen dit een onderwerpszin.

Slide 11 - Slide


Gisteren vertelde Irene mij dat ze gaat rondreizen in Thailand.

Wat is de lijdendvoorwerpszin?
(vraag is: wat + gezegde + onderwerp)

Slide 12 - Open question

Verkiezingen

Slide 13 - SlideTweede Kamer verkiezingen
in Nederland

Ken jij politieke partijen in Nederland?

Slide 14 - Slide

Welke politieke
partijen ken jij?

Slide 15 - Mind map

Nederland en Belgie zijn 
een democratie 
(ook al hebben ze beiden een koning)

Slide 16 - Slide

Wat zijn de kenmerken
van een democratie?

Slide 17 - Mind map

Wij leven in een rechtstaat
Als burgers heb je rechten en plichten 

Slide 18 - Slide

Voorbeelden van rechten:

 • recht van vrijheid
 • rechte van onderwijs
 • recht van gezondheidszorg
 • recht van gelijke behandeling
 • recht van onderdak
 • recht op voedsel
 • recht op privacy
 • ....

Slide 19 - Slide


Stel je voor:
Jij bent baas van het land, welke 5 punten vind jij dan belangrijk voor jouw inwoners?
(gebruik hierbij het document wat je gedownload hebt)

Slide 20 - Open question

Huiswerk voor volgende week
Online: Grammatica -> zoek een zinsdeelszin. Er staat 1 opdracht klaar in de online leeromgeving

Werkblad verkiezingen: kies standpunten en leg uit waarom jij deze kiest (vul het blad in)
Inleveren:
Stuur de ingevulde versie naar mijn mail.


Slide 21 - Slide