Chapter 3 fashion all grammar

1 / 50
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Present Continuous

- I am learning English
- You are listening to a story
- He is watching a TV show

Slide 3 - Slide

Present Continuous
When you are doing something right now:
- I am learning English
- You are listening to a story
- He is watching a TV show

Slide 4 - Slide

Present Continuous

I play the piano.

I am playing the piano now.

Slide 5 - Slide

Present Continuous

I play the piano.

I am playing the piano now.

Slide 6 - Slide

Present Continuous
Vorm: To be + verb + ing

Wij zijn nu aan het praten.

We are talking  now.Slide 7 - Slide

Present Continuous

Slide 8 - Slide

Present Continuous
Quiz time!

Choose the correct form of the present continuous

Slide 9 - Slide

Wanneer gebruik je de present continuous?
A
Op dit moment
B
In het verleden
C
In de toekomst

Slide 10 - Quiz

Choose the Present Continuous.

Listen! The birds ___ a song!
A
sing
B
singing
C
are sing
D
are singing

Slide 11 - Quiz

Peter and Anne ....... together.
A
are swiming
B
are swimming
C
is swimming
D
is swiming

Slide 12 - Quiz

We ... the dishes right now

A
are doing
B
am doing
C
are do
D
is doing

Slide 13 - Quiz

Look! They ... him his present
A
are giveing
B
am giveing
C
are giving
D
is giving

Slide 14 - Quiz

Vertaal:
Mijn broer is aan het lopen.

Slide 15 - Open question

Vertaal:
Zij zijn aan het zingen.

Slide 16 - Open question

Vertaal:
Ik ben aan het typen.

Slide 17 - Open question

Question tags

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

QT
  1. Je herhaalt het onderwerp en het werkwoord:
He isn't very clever, is he ?
Tom isn't very clever, is he ?
Tom and Jane aren't very clever, are they ?

Slide 21 - Slide

QT
Je gebruikt Question Tags vaak met het werkwoord "to be" en "can"
He isn't very clever, is he ?
Tom can't sing very well, can he ?
Tom and Jane aren't very clever, are they ?

Slide 22 - Slide

         +  wordt -    /   - wordt  +

Slide 23 - Slide

QT 
NOT staat dus altijd maar aan één kant:

He is very smart, isn't he?

He is not very smart, is he?


Slide 24 - Slide

Let's practise!

Slide 25 - Slide

You're at school together, ___?
A
are you
B
aren't you
C
is you
D
isn't you

Slide 26 - Quiz

You can hear me now, _______?
A
aren't you?
B
isn't he?
C
can she?
D
can't you?

Slide 27 - Quiz

She isn't angry,
A
are she
B
aren't she
C
is she
D
isn't she

Slide 28 - Quiz

Stella and Max are playing outside,__________?
A
aren't they?
B
are they?
C
do they?
D
aren't playing they?

Slide 29 - Quiz

Sara isn't driving to school,______?
A
isn't she?
B
doesn't she?
C
is she?
D
does she?

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Slide

this,that,these,those
I prefer ... shoes here.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 32 - Quiz

this, that, these, those
... colours look beautiful on you!
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 33 - Quiz

.....dog over there is big
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 34 - Quiz

______ laptop over there is Sem's.
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 35 - Quiz

______ jeans here are mine!
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 36 - Quiz

Look at ... book over there.
A
this
B
that
C
these
D
those

Slide 37 - Quiz

.... sandwich is very yummy!
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 38 - Quiz

Look at .... cars over there
A
This
B
That
C
These
D
Those

Slide 39 - Quiz

Slide 40 - Slide

Hoe vertaal je 'veel' naar het Engels?

Slide 41 - Open question

Much of many?

Much en many betekenen allebei ‘veel’.

  • Bij dingen die je kunt tellen, gebruik je many.
  • Bij dingen die je niet kunt tellen, zoals vloeistoffen, geld etc. gebruik je much:
For example: I haven't got many shoes.
                            There is much money in his bag.

Slide 42 - Slide

Much of many?
Wat is het verschil tussen telbare en niet telbare dingen?

Slide 43 - Slide

Much of many?
Wat is het verschil tussen telbare en niet telbare dingen?

Slide 44 - Slide

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 45 - Quiz

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 46 - Quiz

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 47 - Quiz

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 48 - Quiz

1. How...............money do you need?
A
many
B
much

Slide 49 - Quiz

2. There are .............. dirty plates in the dish washer.
A
much
B
many

Slide 50 - Quiz