Basiszorg 1 - Infectieleer

1 / 19
next
Slide 1: Video
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Wat is belangrijk bij de leefomgeving van de zorgvrager?

Slide 2 - Mind map

Eisen aan de leefomgeving zorgvrager
 • zijn gezondheid bevorderen of in stand houden
 • zijn zelfzorg en mantelzorg stimuleren of ondersteunen
 • prettig en veilig zijn

Slide 3 - Slide

Therapeutisch milieu
 • Levende milieu
-alle mensen, dieren en planten in het leven van de zorgvrager
-therapeutisch gedrag verpleegkundige/ verzorgende
 • Dode milieu
-materiële voorzieningen 
-klimaat 

Slide 4 - Slide

De indeling van een gebouw heeft invloed op het therapeutisch leefklimaat.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quiz

Het is het beste om alle zorg uit handen te nemen van de zorgvrager.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quiz

Infectieleer

Slide 7 - Slide

Inhoud

 1. Micro-organismen
 2. Invloed op het lichaam
 3. Infectieziekten
 4. Micro-organismen uitschakelen 
 5. Waarom hygiënisch werken?
 6. Beschermen en beschermd worden

Slide 8 - Slide

Leerdoelen 

 • Je kunt voorbeelden benoemen van verschillende groepen micro-organismen en de meest voorkomende infectieziekten
 • Je kunt de infectiecyclus uitleggen
 • Je kunt de betekenis van sterilisatie en desinfectie uitleggen 
 • Je kunt uitleggen wat het belang is van hygiënisch werken
 • Je kunt uitleggen wat isolatie en kruisbesmetting inhoud

Slide 9 - Slide

Wat zijn micro-organismen?
 • Virussen                        
 • Bacteriën
 • Schimmels
 • Parasieten
 • Prionen 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Samenwerkingsopdracht
 1. Kies 1 van de 6 infectieziektes van de volgende dia en werk samen.
 2. Beantwoord;
 • Welk micro-organisme hoort hierbij?
 • Wat weet je van dit micro-organisme?
 • Middels welke weg vind de infectie plaats?
 • Wat zijn de aandachtspunten in de verzorging bij deze infectieziekte? Denk aan symptomen/isolatie nodig?/risico's 

Slide 12 - Slide

Covid-19
Hepatitis
Influenza

MRSA
Salmonella
Aids 

Slide 13 - Slide

Steriliseren en desinfecteren
Steriliseren = doden van alle micro-organismen
Desinfecteren = Micro-organismen onschadelijk maken/gedeeltelijk doodmaken

Hoe doe je dit?

Slide 14 - Slide

Vormen van besmetting
- Indirect contact
- Direct contact
- Kruisbesmetting 
 • Handhygiëne
 • handschoenen
 • Persoonlijke hygiëne
 • Materialen en omgevingSlide 15 - Slide

Direct contact
Indirect contact
via bloedbaan
via slijmvliezen
via seksueel contact
via voedsel
via je handen
via insecten
via aerosolen
via een prikaccident

Slide 16 - Drag question

Opdracht
https://www.zorgvoorbeter.nl/hygiene/hygienisch-werken


Bekijk het filmpje over het verspreiden van bacteriën
Overleg en noteer in tweetallen wat de werknemers kunnen doen om dit tegen te gaan.
Hierna klassikaal bespreken

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Link

Slide 19 - Slide