Preterito Perfecto clase del 26 de enero 2021

1 / 22
next
Slide 1: Slide
SpaansMBOStudiejaar 2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

¿Qué tal el fin de semana?

Slide 2 - Slide

HOY
Pretérito Perfecto

Explicación
Ejercicios
Evaluar
Deberes

Slide 3 - Slide

Pretérito Perfecto
1. Om te praten  over dingen in het verleden, maar die voor de spreker/verteller nog in verbinding staan met het heden.
2. Om te vragen/zeggen hoe vaak je iets gedaan hebt
3. Om te vertellen dat je iets nog niet hebt gedaan, maar in de toekomst wel wilt gaan doen
4. Om te zeggen dat je iets gedaan hebt, maar het niet uitmaakt wanneer

Slide 4 - Slide

Tijdsaanduidingen
Bij het vormen van de Pretérito Perfecto worden verschillende tijdsaanduidingen gebruikt.
hoy - hace - últimamente - todavía no
esta mañana - esta tarde - esta noche - esta semana
este mes - este fin de semana - este invierno - este año
hace un rato - ya - nunca - siempre - alguna vez
......

Slide 5 - Slide

Pretérito perfecto 
Het Spaans kent 1 hulpwerkwoord voor de v.t.t. --> haber
                                                                                                       
yo                                        he
tú                                         has                                                  Voltooid deelwoord:
él/ella/usted                   ha                                                    trabajar --> trabajado
nosotros/as                    hemos                                           comer    --> comido
vosotros/as                     habéis                                           vivir          --> vivido
ellos/as/ustedes           han

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Ejercicio 4
 1. he intentado
 2. he ido
 3. han comunicado
 4. ha cancelado
 5. ha llevado
 6. hemos preguntado
 7. han confirmado

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Ejercicio 5

decir     -   dicho                romper       -   roto                      resolver   -   resuelto   
volver   -    vuelto              abrir             -   abierto               morir         -   muerto
escribir -  escrito             descubrir  -   descubierto     poner        -   puesto
prever   -  previsto           hacer           -   hecho                 ver               -  visto


 

Slide 10 - Slide

Ejercicio 6

a) ha vuelto                                                d) han roto
b) ha muerto                                             e) has hecho
c) has puesto                                            f) hemos escrito

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Link

De pretérito indefinido
= de onvoltooide verleden tijd : ik at, jij ging 

 • De indefinido gebruik je bij een afgesloten handeling, gebeurtenis  op een bepaald moment / periode in het verleden.
 • ook bij opeenvolgende handelingen in het verleden gebruik je de indefinido.

Slide 13 - Slide

Marcadores del indefinido = signaalwoorden van de indefinido

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Ejemplos
 • Hoy he visitado mis abuelos. 
     Vandaag heb ik mijn opa en oma bezocht. 
 • Ayer visité mis abuelos. 
     Gisteren heb ik mijn opa en oma bezocht. 
 • Esta semana he estudiado mucho.
     Deze week heb ik veel gestudeerd.
 • La semana pasada estudié mucho.
    Vorige week heb ik veel gestudeerd

Slide 16 - Slide

Vervoeg in de indefinido:
Yo (comprar)
A
compro
B
compré
C
compraste
D
compró

Slide 17 - Quiz

Voor gebeurtenissen die op een bepaald moment in het verleden plaatsvonden gebruik je de .....
A
Presente
B
Presente perfecto
C
Pretérito indefinido
D
Pretérito imperfecto

Slide 18 - Quiz

AYER
dit signaalwoord hoort bij:
A
presente perfecto
B
indefinido

Slide 19 - Quiz

esta mañana
dit signaalwoord hoort bij:
A
perfecto
B
indefinido

Slide 20 - Quiz

Indefinido

Slide 21 - Slide

Schrijf 2 zinnen op met een vorm van de indefinido én een marcador temporal

Slide 22 - Slide