activiteiten les 5

Activiteiten les 5:
1 / 20
next
Slide 1: Slide
activiteitenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Activiteiten les 5:

Slide 1 - Slide

Opdracht bespreken
 H. 11.5 uit zorgpad probleemgedrag: 
 
test je kennis 1 A t/m F 

 cassus Mevrouw Portegies

Slide 2 - Slide

Wat weten we nog van vorige week?
Kahoot!!!!
https://create.kahoot.it/share/activiteiten-les-5/881ec7cb-3812-49d1-baad-a3aef8f3612c

Slide 3 - Slide

Wat gaan we doen
Aan het eind van deze les weet je wat;
 • een persoonsgerichte activiteit is en kan je hier voorbeelden van benoemen
 • het belang van een persoonsgerichte activiteit is
 • hoe je aan de informatie komt die je nodig hebt voor een persoonsgerichte activiteit.


Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Waarom zijn persoonsgerichte activiteiten belangrijk?
 • ze sluiten aan op behoeften van cliënt
 • ontspanning voor cliënt
 • je leert je cliënt echt kennen
 • mentaal welbevinden cliënt

Slide 6 - Slide

Is het belangrijk om de voorgeschiedenis van je cliënt te kennen voor je een activiteit plant?
ja
nee

Slide 7 - Poll

Inventariseren van wensen en behoeften
 • ga in gesprek met de cliënt, familie, collega's.
 • lees het zorgdossier
 • zorg dat je kennis hebt over het ziektebeeld van de cliënt
 • zorg dat je kennis hebt over je doelgroep. ( ouderen/ gehandicapten/psychogeriatrie 
 • observeer de cliënt

Slide 8 - Slide

Rapporteer je bevindingen!

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Wat zijn nou activiteiten?

Probeer in groepjes van 3:

In totaal 10 verschillende 
activiteiten op te schijven

Waarvan 5 in groepsverband en
5 individueel/persoonsgericht. 

Slide 11 - Slide

Voorbeelden:
groepsverband:

1:  zingen
2: sjoelen
3: kaarten
4: geheugenspelletjes
5: film kijken
6: gymmen
individueel:

1: muziek luisteren
2: een gesprek voeren
3: voorlezen
4: de afwas doen
5: hand massage gegeven
6: wandelen

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Welke activiteit zou jij echt heel stom vinden om te moeten doen?

Slide 14 - Open question

Je bent 85 jaar, woont in een verzorgingstehuis en de activiteitenbegeleider heeft bedacht dat jullie met de groep naar de kinderboerderij gaan, hoe zou jij dat vinden?

Slide 15 - Open question

Oefenen!
Ga in 2 tallen elkaars wensen en behoeftes inventariseren.
Dit doe je door elkaar te interviewen.

Aan de hand hiervan maak je een lijstje met 3 verschillende activiteiten die je voor elkaar zou kunnen doe.

Aan het eind van de les presenteer je  in 1 min  voor de klas wat jou gekozen activiteiten voor je klasgenoot zijn en waarom je deze hebt gekozen.


 

Slide 16 - Slide

 • waar ben je opgegroeid
 • met wie woon je samen
 • heb je huisdieren
 • wat irriteert jou
 • wat maakt jou gelukkig
 • wat zijn belangrijke normen en waarden voor jou
 • wat zijn jouw hobby's
 • heb je wel eens iemand verloren?
 • wat is je lievelings- eten/drinken/kleur/muziek
 •  ben je snel moe of heb je veel energie?
 • wat wilde je vroeg het liefste worden?
 • ben je ergens bang voor?
 • wat zijn jou vaste gewoontes?

Slide 17 - Slide

Even checken
Je weet nu :

 • wat een persoonsgerichte activiteit is en je kan hier voorbeelden van benoemen
 • wat het belang van een persoonsgerichte activiteit is
 • hoe je aan de informatie komt die je nodig hebt voor een persoonsgerichte activiteit.

Slide 18 - Slide

Opdracht:
 Collectie: Zorg algemeen 3 VZ
Thema: Begeleiden bij dagbesteding
Hoofdstuk 2: plannen en uitvoeren van activiteiten 
2,1  de opstapopdracht a+b+c

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide