Førstehjelp

Fra læreplanen:
Eleven skal kunne utføre førstehjelp ved fall-, druknings og trafikkulykker.
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Health & Social CareSecondary Education

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Fra læreplanen:
Eleven skal kunne utføre førstehjelp ved fall-, druknings og trafikkulykker.

Slide 1 - Slide

Hva tenker du på når du hører førstehjelp?

Slide 2 - Open question

Det er viktig med gode observasjoner for å kunne gi riktig førstehjelp. Hvordan gjør man det?

Slide 3 - Open question

Bevissthet
Du som BUA skal klare å se om en person er våken og klar, søvnig eller bevisstløs.

Slide 4 - Slide

Når et barn er sykt må du observere

Slide 5 - Open question

Hvor mange ganger puster man normalt i minuttet?

Slide 6 - Open question

Hva er allmenntilstand?

Slide 7 - Open question

Slide 8 - Link

Nummeret til medisinsk nødtelefon?

Slide 9 - Open question

Hva skal man si når man ringer nødtelefonen?

Slide 10 - Open question

Det aller viktigste vi må gjøre med tanke på førstehjelp er?

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Link

Legg en person i sideleie.

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Video

Hva er viktig med hjerte- og lungeredning?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Fallulykker

Slide 19 - Slide

Hvilke skader kan man få av fallulykker?

Slide 20 - Open question

Hva gjør du om du finner noen bevisstløse i vannet?

Slide 21 - Open question

Slide 22 - Video

Du kommer til et trafikkuhell, hva gjør du?

Slide 23 - Open question

Slide 24 - Video

Hva står BLÅS for?

Slide 25 - Open question