§1.3 Soorten mengsels

§1.3 Soorten mengsels
Havo 3

1 / 14
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

§1.3 Soorten mengsels
Havo 3

Slide 1 - Slide

Doelen
Aan het einde van de les kan ik:
 • homogene en heterogene mengsels herkennen.
 • voorbeelden noemen bij de verschillende groepen mengsels.
 • het scheiden van mengsels beschrijven met behulp van het deeltjesmodel. 
§1.3 Soorten mengsels

Slide 2 - Slide

Wat is een stofeigenschap?

Slide 3 - Open question

Welke (drie) soorten mengsels ken je?

Slide 4 - Open question

Hoofdstuk 4. Mengen en scheiden
§4.3 Mengsels

Oplossing
Een oplossing is een vaste stof, een vloeistof, of een gas gemengd met een vloeistof
Voorbeelden
Eigenschappen
Oplossingen zijn altijd helder, soms gekleurd. 

Slide 5 - Slide

Hoofdstuk 4. Mengen en scheiden
§4.3 Mengsels

Suspensie
Een suspensie is een vaste stof in een vloeistof
hierbij is de vaste stof niet opgelost


Voorbeelden
Eigenschappen
Suspensie zijn altijd troebel.
Na een tijdje 'bezinken' de vaste deeltjes naar de bodem.

Slide 6 - Slide

Hoofdstuk 4. Mengen en scheiden
§4.3 Mengsels

Emulsie
Een emulsie is een troebel mengsel van vloeistoffen,
waarbij druppeltjes van de ene vloeistof zweven in de andereVoorbeelden
Emulgator
Een emulgator zorgt ervoor dat de twee vloeistoffen wel mengen
Voorbeeld: Zeep en eigeel

Slide 7 - Slide

Soorten mengsels
Vloeibare mengsels kunnen wij onderverdelen in twee categorieën:  
 1. Homogenen mengsels
 2. Hetrogene mengsels 
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 8 - Slide

Hetrogene mengse


Een emulsie is een vloeistof waarin 
druppeltjes van een andere vloeistof zweven.
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels
Hetrogene mengsels
Een suspensie is een vloeistof waarin kleine brokjes van een vaste stof zweven. 

Slide 9 - Slide

Homogene mengsels
Een voorbeeld van een homogeen mengsel is een oplossing. 

Een oplossing is een vaste stof, 
een vloeistof of een gas gemengd
met een vloeistof. 
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 10 - Slide

Rook, nevel en schuim
 • Rook is een mengsel van een gas met een vaste stof
 • Nevel is een mengsel van een gas waar fijne vloeistofdeeltjes in zweven.
 • Schuim is een mengsel van gasbellen die zijn omgeven door een vaste stof of vloeistof. 
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 11 - Slide

Mengsels scheiden
Als je de zuivere stoffen uit mengsels wilt halen, moet je op zoek naar verschillen in stofeigenschappen tussen die gemengde stoffen. Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 12 - Slide

Welke mengsel is hetrogeen?
A
kraanwater
B
lucht
C
mayonaise
D
sigarettenrook

Slide 13 - Quiz

Maak:
Opgave 1 tot en met 10
Hoe:
Je mag overleggen binnen je groepje
Doelen:
 • homogene en heterogene mengsels herkennen.
 • voorbeelden noemen bij de verschillende groepen mengsels.
 • het scheiden van mengsels beschrijven met behulp van het deeltjesmodel. 
 • uitleggen dat je gebruikmaakt van verschillen in stofeigenschappen bij het scheiden van mengsels.
Klaar: Maak de test jezelf
Hoofdstuk 3 Mengsels scheiden
§3.1 Soorten mengsels

Slide 14 - Slide