Leven met Dementie

Leven met Dementie
1 / 25
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leven met Dementie

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je de symptomen van dementie benoemen, de belangrijkste vormen van dementie opsommen, de fases in dementie uitleggen en uitleggen wat ROT, snoezelen en reminiscentie betekenen.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is dementie?
Dementie is een verzamelnaam voor verschillende ziektes die leiden tot een geleidelijke achteruitgang van de hersenfuncties.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Symptomen van dementie
Symptomen van dementie zijn onder andere geheugenproblemen, veranderingen in gedrag en taalproblemen.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Belangrijkste vormen van dementie
De belangrijkste vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en frontotemporale dementie.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Fases in dementie
Dementie kent verschillende fases: milde cognitieve stoornis, milde dementie, matige dementie en ernstige dementie.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

ROT
ROT staat voor Revalidatie, Oriëntatie en Training. Het is een behandelmethode voor mensen met dementie.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Snoezelen
Snoezelen is een activiteit waarbij zintuiglijke prikkels worden gebruikt om positieve ervaringen op te wekken bij mensen met dementie.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Reminiscentie
Reminiscentie is het terughalen en delen van persoonlijke herinneringen om het welzijn van mensen met dementie te verbeteren.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Symptomen van dementie
Geheugenproblemen, veranderingen in gedrag, taalproblemen

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Belangrijkste vormen van dementie
Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Fases in dementie
Milde cognitieve stoornis, milde dementie, matige dementie, ernstige dementie

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

ROT
Revalidatie, Oriëntatie, Training

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Snoezelen
Zintuiglijke prikkels, positieve ervaringen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Reminiscentie
Terughalen, delen van herinneringen, welzijn

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Symptomen van dementie
Wat zijn enkele symptomen van dementie?

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Belangrijkste vormen van dementie
Noem de drie belangrijkste vormen van dementie.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Fases in dementie
Wat zijn de verschillende fases in dementie?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

ROT
Wat betekent ROT?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Snoezelen
Wat is snoezelen?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Reminiscentie
Wat houdt reminiscentie in?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
We hebben geleerd dat dementie verschillende symptomen, vormen en fases kent. Ook hebben we kennis gemaakt met ROT, snoezelen en reminiscentie.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 23 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 24 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 25 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.