KT2 interactieve les

WP2
2a. Voorbereidend draaiboek. Het voorbereidend draaiboek moet uit de volgende onderdelen bestaan:
- Informatie met betrekking tot de deelnemers (werving, inschrijving, uitnodiging).

1 / 25
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

WP2
2a. Voorbereidend draaiboek. Het voorbereidend draaiboek moet uit de volgende onderdelen bestaan:
- Informatie met betrekking tot de deelnemers (werving, inschrijving, uitnodiging).

Slide 1 - Slide

Hoe gaan jullie de deelnemers benaderen? (uitnodiging/werving/inschrijving)

Slide 2 - Mind map

Tips
1. Doe dit altijd in overleg (Bornesport/Hengelo Sport - School)
2. Kijk welke benaderingswijze aansluit bij de doelgroep
3. Kijk goed naar welke informatie je wilt delen bij de benadering. Welke verwachting spreek je uit en wat niet?

Slide 3 - Slide

Wat wordt jullie PR middel? En hoe zorg je er voor dat de deelnemers op de hoogte worden gehouden van de sportdag/koningsspelen?

Slide 4 - Mind map

WP2
6. De publiciteit (pr-werkzaamheden).

Slide 5 - Slide

KT2 18 Februari
* Voortgang WP1
* Samenwerking buddy(s) en opdrachtgever
* WP2 punt 2 en 3 

Slide 6 - Slide

Samen met mijn buddy(s) hebben wij WP1 af om vanmiddag te presenteren
Ja, helemaal af om te presenteren
Deels,, wij missen een aantal punten en stellen hier vanmiddag vragen over aan opdrachtgever
Nee wij hebben geen aandacht besteed aan WP1
Nee, ik of mijn buddy heeft zijn/haar gedeelte niet gemaakt.

Slide 7 - Poll

Hoe gaat de samenwerking met jou, jouw buddy(s) en opdrachtgever?
Goed,wij hebben een duidelijke taakverdeling en vullen elkaar goed aan
Af en toe wat moeite om elkaar te vinden en
ik doe meer dan mijn buddy(s) en dit stoort mij
De samenwerking is verschrikkelijk, ik zie het nu al niet meer zitten

Slide 8 - Poll

WP2 besproken vorige week
1. Je hebt in overleg met opdrachtgever en school besloten hoe je de studenten gaat werven/benaderen/enthousiasmeren. 

6. Je hebt een PR middel ontworpen en deze ga je inzetten. Ga in op de 6 w's en denk aan de 5 stappen die je moet doorlopen voor je PR plan.

Slide 9 - Slide

WP2 deze week
2. Informatie met betrekking tot het programma (uitwerking van activiteiten, opening, slot).
3. De organisatie (organisatievorm, wedstrijdschema, programmaboekje).

Slide 10 - Slide

Welke activiteiten hebben jullie voor de koningsspelen, en waar houd je rekening mee?

Slide 11 - Mind map

TIPS m.b.t. bedenken van de spelletjes/activiteiten
1. Ga in op de wens/behoefte van de doelgroep (deelnemers) en opdrachtgever (bornesport/coordinator school) 
2. Kijk goed naar de verschillen in leeftijd en trends/ontwikkelingen die er spelen
3. Houd rekening met jouw organisatievorm/speelvorm.(veiligheid, complexiteit)
4.  Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig om tot een veilige uitvoering te komen
5. Is het materiaal aanwezig op locatie en/of moet je dit huren?
6. Zitten er kosten verbonden aan het materiaal wat je wilt gebruiken voor de activiteit?


Slide 12 - Slide

Hoe gaan jullie de activiteiten organiseren (speelschema). Beschrijf hoe jullie dit voor ogen hebben. (Denk aan onderbouw/bovenbouw, tijd, enz.)

Slide 13 - Mind map

Tips voor het bedenken van een speelschema/organisatievorm 
1.  Onderbouw/bovenbouw programma? 
2. Hoeveel studenten? 
3. Hoeveel tijd heb je in totaal voor uitvoering?
4. Hoeveel tijd gaat er per spel zitten in uitleg?
5. Pas je een puntentelling/wedstrijd toe? 
6. Welk systeem gebruik je?
7. Hoeveel vrijwilligers heb je nodig?

Slide 14 - Slide

KT2 les 4 maart
* Terugblik vorige 2 kerntaak 2 lessen, wat is er behandeld?
* Uitslag GO/NO GO kerntaak 2 en mail met feedback 
* Overleg met opdrachtgever Bornesport (4 maart)

* 2 nieuwe aandachtspunten voor WP2 en dag draaiboek

* Hoeveel vrijwilligers heeft elk groepje nodig tijdens de koningsspelen? 

Slide 15 - Slide

Terugblik KT2 lessen (2) voor de vakantie
1. Je hebt in overleg met opdrachtgever en school besloten hoe je de studenten gaat werven/benaderen/enthousiasmeren. 
6. Je hebt een PR middel ontworpen en deze ga je inzetten. Ga in op de 6 w's en denk aan de 5 stappen die je moet doorlopen voor je PR plan.
 2. Informatie met betrekking tot het programma (uitwerking van activiteiten, opening, slot).
3. De organisatie (organisatievorm, wedstrijdschema, programmaboekje).

Slide 16 - Slide

Bespreekpunten vandaag
4. De accommodatie en materialen (regelen van het materiaal, vervoer, inrichting).

7. Informatie met betrekking tot de medewerkers, vrijwilligers (werven, selecteren, informeren).

Kort: WP2 onderdeel B; het dag draaiboek! 

Slide 17 - Slide

Materiaal
Wat zetten jullie hier over in het verslag?

Slide 18 - Mind map

Tips over materiaal:
1. Zet alle benodigdheden in een materiaallijst 
2. Check of het materiaal aanwezig is en toon dit aan (foto's)
3. Denk goed aan de middelen die nodig zijn om alles rond om de activiteiten goed te laten verlopen (vervoer, registratie materiaal, muziekinstallatie, mobieltjes/walky talky's, EHBO koffer, enz.)

Slide 19 - Slide

Bij het omschrijven van mijn accommodatie zet ik het volgende in mijn verslag;
A
Foto's van accommodatie met aangegeven waar spelen daadwerkelijk opgezet en gespeeld gaan worden
B
Je vertelt iets over de vergunningen. Daarnaast laat je ook zien waar zich de EHBO'er bevind.
C
Materiaallijst met aanwezig materiaal en je toont aan met foto's waar het ligt. Daarnaast wordt overig materiaal ook omschreven wat nodig is om een evenement te laten slagen.
D
Toont aan op de kaart hoe het speelsysteem te werk gaat en laat ik zien waar de aftrap, gezamenlijke momenten, pauze moment en afsluiting plaats vind.

Slide 20 - Quiz

Tips over de accomodatie
1. Ga langs bij de accommodatie waar je gebruik van mag maken, bekijk en bespreek de mogelijkheden met de opdrachtgever. Maak foto's en schrijf op wat je ziet en bruikbaar is.
 2. Schrijf ook op wat je mist aan materiaal en middelen en wat je dus extern moet regelen. 
3. Breng het complete plaatje in beeld. Dus denk niet alleen aan het materiaal wat nodig is om de spelen goed te laten verlopen maar ook aan de rest van de middelen.
4. Zet in je voorbereidend draaiboek dat er altijd nog een check is op materiaal en middelen voor dat je het evenement van start laat gaan. 
5. Zet in je dag draaiboek wie er verantwoordelijk is voor het ophalen en/of neerzetten van materiaal. Zorg er voor dat je voor de tijd helder hebt waar alles moet staan en hoe de opstelling is van elk spel. (Houd rekening met de veiligheid)

Slide 21 - Slide

Wat komt er in een dag draaiboek te staan?

Slide 22 - Mind map

WP2b (dag draaiboek)
2b. Het dagdraaiboek bestaat uit een concretisering van de werkzaamheden die verricht moeten worden op de dag zelf. De onderdelen van het dagdraaiboek zijn:


- Deelnemers (ontvangst en begeleiding van de deelnemers op de dag zelf ).
- Het programma (Wie is verantwoordelijk voor welke activiteiten?).
- De organisatie (uitdelen programmaboekjes, wedstrijdsecretariaat).
- De accommodatie en materialen (opbouw, inrichting).
- Medewerkers en vrijwilligers (ontvangst, instructie, bedanken).
- EHBO.

Slide 23 - Slide


Wij hebben er alle vertrouwen in dat ons evenement goed gaat verlopen.
Ja, wij weten heel goed hoe wij deze dag gaan organiseren.
Ja, maar communicatie en contact met opdrachtgever is hier wel bepalend in.
Nee, er moet nog erg veel gebeuren voor dat ik hier vertrouwen in heb
Nee ik zie het niet meer zitten

Slide 24 - Poll

Zet hier onder neer;
- namen projectgroep
- datum evenement
- Hoeveel vrijwilligers wensen jullie tijdens de koningsspelen
(studenten leerjaar 1)

Slide 25 - Open question