Torens

TORENS


Ontwerp en maak je eigen toren
1 / 20
next
Slide 1: Slide
HandvaardigheidMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 240 min

Items in this lesson

TORENS


Ontwerp en maak je eigen toren

Slide 1 - Slide

Vul aan: "Een toren ............."

Slide 2 - Open question

Een toren:

 • Is een bouwwerk dat aanmerkelijk hoger is,   dan het breed en lang. 
 • Is alleenstaand of met een ander gebouw   verbonden.
 • Steekt boven andere gebouwen uit. 
 • Kan een bouwwerk mét of zonder   verdiepingen zijn.
 •  Heeft een functie.

Slide 3 - Slide

Welke functie kan een
toren hebben?

Slide 4 - Mind map

De functie van torens is uiteenlopend:

* statussymbool

* voor militaire doeleinden, verdediging en

   waarschuwing

* oriëntatie

* centrale voorzieningen als tijd, sfeer, oproep

* uitzicht

* opbergen belangrijke zaken


Een kerktoren vervult tegelijk meerdere van deze functies!

Slide 5 - Slide

Een mooi voorbeeld van de functie van een toren als statussymbool

(=pronkstuk dat symbool staat voor de sociale status die een persoon, organisatie of land bezit of nastreeft)

is de Burj Khalifa in Dubai.


Slide 6 - Slide

Echter nog even en dit hoogste gebouw ter wereld met 829,8 meter, is niet meer de hoogste.


Het nieuwe record gaat gezet worden door de Dubai Creek Tower.

Slide 7 - Slide

De Burj Khalifa blijft niet lang meer 's werelds hoogste gebouw. Dubai is een wereld van superlatieven. Alles is er mogelijk en records zijn daarvan het bewijs aan de wereld. De Burj Khalifa heeft jarenlang de hoogste mogen zijn. Natuurlijk heeft Dubai ervoor gezorgd dat het record wel op zijn naam blijft staan. Bij de oplevering van de Dubai Creek Tower in 2021 neemt die toren het stokje over.

Hoe hoog wordt die Dubai Creek Tower? Dat is haast een staatsgeheim. Zodra er een cijfer genoemd wordt, kunnen andere bouwplannen zich daarop richten en dus wordt er niets verklapt. De geruchten gaan dat de toren meer dan een kilometer of zelfs 1300 meter hoog wordt.

Architect Santiago Calatrava heeft bij het ontwerp aan een lelie en traditionele minaretten uit de Islamitische architectuur gedacht. De naald wordt met gigantische kabels afgespannen, waarbij de kabels staan voor de nerven in het bloemblad. Verder komen er roterende balkons, recordbrekende dakterrassen en zwevende tuinen.

Dubai is een wereld van superlatieven. Alles is er mogelijk en records zijn daarvan het bewijs aan de wereld. De Burj Khalifa heeft jarenlang de hoogste mogen zijn. Natuurlijk heeft Dubai ervoor gezorgd dat het record wel op zijn naam blijft staan.

Bij de oplevering van de Dubai Creek Tower in 2021 zal deze de hoogste zijn.


Hoe hoog wordt die Dubai Creek Tower? Dat is haast een staatsgeheim. Zodra er een cijfer genoemd wordt, kunnen andere bouwplannen zich daarop richten en dus wordt er niets verklapt. De geruchten gaan dat de toren méér dan een kilometer of zelfs 1300 meter hoog wordt!


Architect Santiago Calatrava heeft bij het ontwerp aan een lelie en traditionele minaretten uit de Islamitische architectuur gedacht. De naald wordt met gigantische kabels afgespannen, waarbij de kabels staan voor de nerven in het bloemblad. Verder komen er roterende balkons, recordbrekende dakterrassen en zwevende tuinen.


Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Een andere functie van torens is nut voor militaire doeleinden,

zoals uitzichttorens          en de verdedigingstorens           van kastelen.


Kerktorens           werden ook vaak als uitzichttoren gebruikt en waren daartoe soms eigendom van de gemeente en niet van de kerk. Kerktorens waren soms versterkt en verdedigbaar, en

herbergden belangrijke zaken als archieven.


Torens speelden een rol als baken en ter oriëntatie zoals

bijvoorbeeld de vuurtoren.


Torens speelden een rol in het waarschuwen van de bevolking,

bijvoorbeeld door middel van klokgelui.


Ook centrale voorzieningen, zoals een torenuurwerk voor de

tijdaanduiding en een carillon           voor het verspreiden van

sfeervolle klanken kon men in een toren aantreffen.


De minaret           wordt gebruikt om de gelovige moslims op te

roepen tot gebed.

Slide 10 - Slide

Verder kunnen torens ook een technisch doel dienen.


Zoals bijvoorbeeld:

watertorens

             televisietorens

                               verkeerstorens

                                                      koeltorens 


En natuurlijk zijn ten slotte natuurlijk ook nog torens

om in te


wonen


te overnachten


en te werken

Slide 11 - Slide

Je gaat een eigen toren ontwerpen en maken!

1. Je kiest een functie voor je toren. Kijk in de vorige slides.

    Deze functie moet straks voor iedereen die de toren ziet, duidelijk zijn.


2. Dan kies je voor de vorm van je toren één van onderstaande:

 1. Mijn toren wordt: organisch  én open
 2. Mijn toren wordt: organisch én gesloten
 3. Mijn toren wordt: geometrisch én open
 4. Mijn toren wordt: geometrisch én gesloten

Je bent vrij in de keuze van materiaal en techniek. Hierbij is natuurlijk wel belangrijk dat je rekening houdt met de eigenschappen van het materiaal!
Slide 12 - Slide

WERKWIJZE:

 

 • OPDRACHT 1: Zet op je eerste schetsblad je naam, de functie van je toren en je keuze voor de twee vormeigenschappen.
 • OPDRACHT 2: Maak 5 schetsen van verschillende soorten torens die je bij de functie en vormeigenschappen kunt bedenken. Denk in je ontwerp aan ramen, deuren, enz.!
 • OPDRACHT 3: Kies één van die schetsen uit en markeer deze duidelijk.
 • OPDRACHT 4: Ga deze schets op 5 verschillende manieren veranderen. Je maakt dus 5 VARIATIES op één ontwerp!
 • OPDRACHT 5: Kies er één uit van deze 5, teken deze opnieuw maar nu écht mooi en duidelijk én kleur hem netjes in. Dit is je definitieve schets. Zet dat er ook bij!
 • LAAT DIT NAKIJKEN DOOR DE LERAAR
 • OPDRACHT 6: Uitvoeren van je toren.
 • OPDRACHT 7: Maak de evaluatie

Slide 13 - Slide

BEOORDELING:

 

OPDRACHT 1 T/M 5 = voorbereiding (1x) 
 • 1: Staan op je eerste schetsblad je naam, de functie van je toren en je keuze voor de twee vormeigenschappen?
 • 2: Heb je 5 schetsen van verschillende soorten torens die je bij de functie en vormeigenschappen. Heb je ook gedacht aan ramen, deuren, enz.?
 • 3:Heb je één schets duidelijk gemarkeerd?
 • 4: Heb je deze schets op 5 verschillende manieren veranderd door er 5 VARIATIES op te maken?
 • 5: Heb je een goede, duidelijke definitieve schets gemaakt waarin je twee vormeigenschappen en de functie goed naar voren komen en deze ook ingekleurd?
OPDRACHT 6 +7 = uitvoering en afwerking + zelfevaluatie (2x)
 • 6: Klopt je uitvoering met je definitieve schets? Heb je het netjes uitgewerkt waarbij je goed hebt gelet op juist gebruik van de materialen en de afwerking. Is de functie van je toren duidelijk zichtbaar?
 • 7: Heb je de evaluatie opdracht netjes gemaakt en daarbij alle opdrachten met zorg uitgevoerd?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

DIFFERENTIATIE:

 

Als je op tijd klaar bent met je werkstuk, bekijk alles dan eerst eens goed kritisch. Is er nog iets dat je kunt verbeteren. 

Vervolgens kun je er een ondergrond bij gaan maken. Waar staat je toren? Op tegels, gras, grint? Wat is er te zien rondom de voet van het gebouw?

Slide 20 - Slide