Wereldburger Internationalisering en globalisering

Welkom!
Na 2 weken inactiviteit:  fijn om jullie weer te zien!!
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Welkom!
Na 2 weken inactiviteit:  fijn om jullie weer te zien!!

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan we vandaag doen?
 • Herhalen rechtspraak
 • Internationalisering
 • Globalisering 
 • Internationale organisaties: VN en Navo
 • EU

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat is een vonnis en wat kun je doen als je het er niet mee eens bent?

Slide 3 - Open question

This item has no instructions

Wie beslist wie er voor de rechter gaat verschijnen?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Nederland en de wereld 
Globalisering
Mondiale Problemen
Europese Unie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Internationale samenwerking
Globalisering maakt de internationale samenwerking makkelijker. Dit gebeurt vaak in internationale organisaties. Er zijn 2 soorten: ngo's (niet gouvernementele organisatie = niet afhankelijk van overheden) zoals Amnesty International, Wereldnatuurfonds en Greenpeace en organisaties waar landen lid van zijn zoals de VN, NAVO en EU.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

VN
 • Verenigde Naties: opgericht in 1945 om wereldoorlog te voorkomen:
 1. Bemiddeling tussen landen in conflict, soms militair
 2. Hulp bieden aan mensen in nood (natuurramp, hongersnood etc)
 3. Regeringen vragen mensenrechten te respecteren

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Veiligheidsraad
 1. Raad van 15 landen, onderdeel van de VN
 2.  Vrede en veiligheid in de wereld, taak om conflicten op te lossen
 3. Er zijn vijf permanente leden (vetorecht) (VS, FR, EN, CH, RU)
 4. Er zijn tien niet permanente leden (2 jaar)
 5. Hoofd van de VN: secretaris-generaal
 • strafmaatregelen - VN leger - vechten partijen scheiden - toezien op veiligheid -acties veroordelen

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

De NAVO
 • Sinds 1949 is Nederland lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Een militair bondgenootschap van 29 landen uit Noord-Amerika en Europa. 
 • De lidstaten helpen elkaar als ze aangevallen worden. 
Na WOII hoorden de landen uit het westblok bij de NAVO

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Wat is de belangrijkste taak van de Verenigde Naties?
A
vrede bewaren
B
landen bestraffen
C
oorlog voeren
D
hulp bieden aan oorlogsgebieden

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Waar staat de afkorting 'NGO' voor?
A
nationaal genootschap ornithologie
B
niet-gouvernementele organisatie
C
het moet zijn: OMG = Oh my God
D
niet-gespecificeerde organisatie

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel leden heeft de Veiligheidsraad?
A
5
B
10
C
15
D
20

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

Europese Unie

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Europese wetten

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Europese integratie​:
  Het proces waarbij Europese landen steeds meer gaan samenwerken.​

Bijvoorbeeld:​

 • Er komen steeds nieuwe Europese regels.​
 • Er zijn geen grenscontroles meer tussen EU-lidstaten. ​
 • De euro is ingevoerd.​
 • Steeds meer mensen gaan in een ander EU-land wonen of werken.Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Gevolgen van oorlog:​

 • Er vallen slachtoffers.​
 • De economie stort in.​
 • In basisbehoeften kan niet worden voorzien.​
 • Mensen moeten vluchten.​


Burgeroorlog​:

Een oorlog tussen verschillende groepen binnen een land.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Terrorisme​:
Het plegen van geweld met een politiek of religieus doel.​

Gevolgen van terrorisme​:

 • Burgers worden bang.​
 • Politici staan onder druk.​
 • Onschuldige burgers komen om.​
 • Bestrijding kost veel geld.​
 • De privacy van burgers komt onder druk te staan.
Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Welke internationale organisatie ken jij?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Globalisering

Slide 20 - Slide

Alles is altijd en overal te koop denk aan Alibaba e.d. 
Transportkosten zijn laag en concurrentie hoog
Globalisering 
Door allerlei ontwikkelingen kom je steeds meer in contact met de rest van de wereld. Denk aan de mogelijkheden van het internet, reizen die goedkoper worden en de herkomst van de producten die jij koopt. Dit noemen we globalisering.

Globalisering => mensen op de wereld zijn steeds meer met elkaar verbonden
Kijken: Leg uit dat Nederland door globalisering meer afhankelijk is geworden van andere landen.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Veel jongeren gaan na hun studie een (half)jaartje ‘backpacken’ in Australië en Azië. Via internet houden zij dan hun ouders en vrienden op de hoogte. Dit is een voorbeeld van:
A
emotionele globalisering
B
politieke globalisering
C
economische globalisering
D
culturele globalisering

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Er is sprake van globalisering. Er is sprake van economische, culturele en politieke globalisering.

Dit leidt tot samenwerkingen tussen de landen. Dit gebeurd in Internationale organisaties.


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Link

Tijdens het uitleggen van deze dia's ook uitleggen wat: mondiale problemen, internationale verdragen zijn.

ook de euro, wetten en de markt

Slide 25 - Link

This item has no instructions

Slide 26 - Link

This item has no instructions

Europese Unie
De organen:
 • Europese Commissie; dagelijks bestuur van de EU (wetsvoorstellen en controlerende taak).
 • Europees Parlement; Europees volksvertegenwoordiging (wetgevende taak)
 • Raad van de EU; ministers van alle lidstaten (hangt van het onderwerp af welk minister aanwezig zal zijn).

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Nederland is lid van
A
de Europese Unie
B
NAVO
C
Verenigde Naties
D
a,b en c

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Huiswerk
Studiereader en lezen handboek
wereldburgerschap hoofdstuk 1,2,3
PJD thema hfst 1, 2 en 3
EU module (Teams>Opdracht>..) extra theoriepunt
* denk aan : Opslaan als (anders alles kwijt)

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Prettig weekend
Nog vragen:
Blijf hangen!

Slide 30 - Slide

This item has no instructions