Hoofdstuk 3 Politiek

Deze politieke partij is politiek links:
A
VVD
B
PVV
C
Christenunie
D
SP
1 / 15
next
Slide 1: Quiz
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

Deze politieke partij is politiek links:
A
VVD
B
PVV
C
Christenunie
D
SP

Slide 1 - Quiz

Deze politieke partij is politiek rechts
A
D66
B
VVD
C
PvdA
D
PvdD

Slide 2 - Quiz

Bij een referendum:


A
kiest de bevolking vertegenwoordigers in een bestuur
B
stemt de bevolking over een belangrijk politiek onderwerp
C
stemmen volksvertegenwoordigers over politieke zaken.
D
Wordt er alleen gestemd voor het algemeen belang

Slide 3 - Quiz

Wat is niet in het algemeen belang?
A
Goed onderwijs voor iedereen
B
Goedkope en goede zorg
C
De relatie van André Hazes en Monique Westenberg
D
straat verlichting

Slide 4 - Quiz

Wat is een lijsttrekker?
A
Een populair partijlid
B
Iemand die alle kieslijsten komt brengen.
C
Iemand die onderaan de kieslijst staat.
D
Iemand die bovenaan de kieslijst staat.

Slide 5 - Quiz

Actief kiesrecht is
A
recht om te stemmen
B
recht om je verkiesbaar te stellen

Slide 6 - Quiz

De politiek is dus onze volksvertegenwoordiging. Hoe wordt de politiek gekozen?
A
Door de burgemeester.
B
Door de Koning.
C
Door de burgers.
D
Door de minister-president.

Slide 7 - Quiz

Wat is Prinsjesdag?
A
Het is oorspronkelijk een familiefeestdag van de Oranjes
B
De koning vertelt in de troonrede hoe hij vindt dat het kabinet regeert
C
De koning blikt terug op afgelopen jaar
D
Het kabinet maakt via de troonrede plannen voor komend jaar bekend

Slide 8 - Quiz

Hoeveel zetels zijn er in de Tweede Kamer
A
150
B
125
C
100
D
75

Slide 9 - Quiz

Regering
A
ministers en koning
B
de Tweede Kamer
C
de Eerste en Tweede kamer
D
De mensen die de koning controleren

Slide 10 - Quiz

Ministers en Staatssecretarissen zitten samen in
A
Het Kabinet
B
De Regering
C
Het Parlement
D
De Tweede Kamer

Slide 11 - Quiz

Wanneer is het Prinsjesdag?
A
De tweede dinsdag van september.
B
De derde dinsdag van september.
C
Altijd op 20 september.
D
Na de zomervakantie.

Slide 12 - Quiz

Wat is een coalitie?
A
Politieke partijen die samen een regering vormen
B
Politieke partijen die met wetsvoorstellen komen
C
De regering die bestaat uit koning en ministers
D
De Eerste en de Tweede Kamer samen

Slide 13 - Quiz

Hoeveel zetels moet je hebben om in meerderheid te zijn
A
150
B
40
C
76
D
75

Slide 14 - Quiz

Wie is geen ambtenaar?
Welke van de onderstaande beroepen is geen ambtenaar?
A
Leraar
B
Politie
C
Militair
D
Tandarts

Slide 15 - Quiz