Samenwerken les 5 N3

Samenwerken les 1 N3
Samenwerken
Les 5
Module 5 hoofdstuk 3 en 4
1 / 15
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 15 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Samenwerken les 1 N3
Samenwerken
Les 5
Module 5 hoofdstuk 3 en 4

Slide 1 - Slide

Planning van vandaag

  • Behandelen theorie
  • Eventueel werken aan de opdrachten in thieme

Slide 2 - Slide

Consult/ consultatie
In de verzorging/ verpleging betekent dit dat je advies vraagt aan een deskundige. 

Van Dale: verlenen van raad en voorlichting en over overleg van een arts met een of meer anderen over de aard van een ziekte en behandelwijze
Consultgever       
zorgvrager

Slide 3 - Slide

Consult en consultatie binnen eigen discipline
Consulteren van gespecialiseerde verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialisten etc.

Consulententeams bestaan uit deskundigen die m.b.v. observatie en onderzoek adviezen kan geven over de zorg.
bv: 
Oncologieconsulent
pijnconsulent
diabetes consulent

Slide 4 - Slide

Mogelijkheden voor consult
Zorgvragers bespreking
MDO/ casusoverleg
gezamenlijk consult
telefonische consultatie
e-mail consult
web- of video consult

Slide 5 - Slide

Samenwerken in veranderende omstandigheden
Vroeger: arts zei en zorgvrager knikte
Nu:
Zelfmanagement: je kijkt wat de zorgvrager nodig heeft om actief betrokken te zijn.
autonomie van de zorgvrager

Slide 6 - Slide

Ketenzorg
Verlenen van goede zorg aan zorgvrager op de juiste plaats en door de goede zorgverlener, bundelen van alle kennis middelen en vaardigheden. Samen met de zorgvrager.

Filmpje:

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Zorgpaden
Beschrijft de opeenvolgende stappen in het zorgproces voor een zorgvrager met een specifieke hulp vraag.

Voorbeeld.: zorg pad stervensfase

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

ZVW
Zorgverzekeringswet: geeft recht op een wettelijk vastgesteld pakket aan zorg, basispakket. 
inhouding op loon en zorgpremie

Slide 11 - Slide

WLZ
Wet langdurige zorg:
uitgevoerd door zorgkantoren, vergoed medische kosten die niet binnen zorgverzekering vallen. (mensen met ernstige beperking, chronisch zieken)

Slide 12 - Slide

WMO/ Jeugdwet
Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente is verantwoordelijk.
Recht op voorzieningen
Gemeente gaat in gesprek met zorgvrager om te kijken welke ondersteuning nodig is

Slide 13 - Slide

Vragen?

Slide 14 - Slide

Aan de slag in Thieme

Slide 15 - Slide