H1.4 Gebergten opbouw en afbraak

4 Waar blijft alle zand, grind en klei?Aan het einde van de les kun je…
 • Uitleggen wat het proces van sedimentatie inhoudt en hoe het veroorzaakt wordt
 • De loop van een rivier beschrijven en de verschillende onderdelen en uitmondingen beschrijven en verklaren
 • Uitleggen hoe verschillende landschapselementen van het kustgebied gevormd worden

1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

4 Waar blijft alle zand, grind en klei?Aan het einde van de les kun je…
 • Uitleggen wat het proces van sedimentatie inhoudt en hoe het veroorzaakt wordt
 • De loop van een rivier beschrijven en de verschillende onderdelen en uitmondingen beschrijven en verklaren
 • Uitleggen hoe verschillende landschapselementen van het kustgebied gevormd worden

Slide 1 - Slide

Processen die het landschap beinvloeden
 • Verwering
 • Erosie
 • Sedimentatie
               Def.: Proces waarbij sediment neergelegd wordt

Hoe kan dat?
De stroomsnelheid van het water/ijs/wind neemt af, dus heeft het niet meer de kracht om het sediment te ‘tillen
Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Benedenloop: sedimentatie
 • Aan het einde van de rivier is de stroomsnelheid heel laag
 • Hierdoor treedt er veel sedimentatie op
 • Er ontstaat een delta
                 Def.: Systeem van geultjes, die telkens opgevuld
                            worden met sediment. In de vorm van een delta

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

De loop van een rivier
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta
Sediment

Slide 6 - Slide

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 7 - Quiz

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 8 - Quiz

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 9 - Quiz

Wat zie je hier?
A
Bovenloop
B
Middenloop
C
Benedenloop
D
Delta

Slide 10 - Quiz

Aan de kust
 • Als de kust ondiep is, kan sediment zich daar ook ophopen
 • Er worden zandbanken gevormd
 • Op het strand is er sprake van golfwerking, door golven beweegt sediment heen en weer
 • Als een zandbank boven de zee uit komt, kan het zand gaan verstuiven (opwaaien), vaak achter een stuk hout of plantjes
      Zo ontstaan duinen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Waar blijft al het zand, grind en klei?
Waar hebben we het de vorige keer over gehad?

 • Verwering, erosie en sedimentatie   
 • Bovenloop, middenloop, benedenloop, delta van een rivier
 • Kustvorming, strand en duinen

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Sedimentgesteente


 • Kalksteen
 • Zandsteen= opgebouwd van sediment (zacht)

kan fossielen bevatten
Stollingsgesteente


 • Bassalt
 • kristallen
= ontstaan doordat magma of lava is gaan stollen (hard)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video